Fritz Syberg og Hverringe Strand


Fritz Syberg: ”Mor og datter ved Hverringe Strand. Kertemindebugten”. 1906. Akvarel og tusch. Johannes Larsen Museet. Mål: 64 x 99 cm.

Intro

Med sin akvarel har Fynbomaleren Fritz Syberg (1862-1939) kunstnerisk indfanget hustruen Anna og et af familiens børn, Clara (kaldet Nolle), siddende på stranden med Kertemindebugten foran sig og med Hverringeskoven og Hverringeklinten i baggrunden.

Fritz og Anna Syberg, der også var maler, og flyttede i 1902 nordpå fra Svanninge til Kerteminde – eller næsten da. De bosatte sig på Pilegården på Over Kærby Mark lidt nordvest for købstaden – og ikke langt fra Hverringe Strand.

I perioden 1901-1910, som "Mor og datter ved Hverringe Strand. Kertemindebugten" er fra, dyrkede Syberg vitalismens forestillinger om det enkle, sunde liv i naturen; det gjaldt om at søge ud af byen, hvor livskraften og dens organ, kroppen, angiveligt ikke kunne udfolde sig frit.

Vitalismens betydning for kunsten var, som antydet, ikke en bestemt vitalistisk stil; der var tale om en holdning, der påvirkede både naturalister, symbolister, impressionister og andre. Men apropos stil, så er forskellen på Fritz Sybergs kendte vitalistiske oliemalerier og "Mor og datter ved Hverringe Strand. Kertemindebugten" da bestemt også til at få øje på, ligesom de to familiemedlemmer er anderledes anstændigt klædt i akvarellen end i de kendte pendanter med nøgne børn på Fyns Hoved.