Fritz Syberg og Fyns Hoved


Fritz Syberg: ”Kunstnerens børn på stranden. Fyns Hoved”. 1909. Olie på lærred. Carsten Reissmanns Samling / Johannes Larsen Museet. Mål: 60 X 85 cm.

Intro

For kunstneren Fritz Syberg (1862-1939) fik Fyns Hoved en afgørende betydning. Han besøgte første gang stedet i vinteren 1901 og blev straks betaget af det.

Hvor stort et indtryk Fyns Hoved gjorde på Fritz Syberg, fremgår af et brev, han skrev til sin hustru Anna Syberg i 1901:

Jeg har aldrig nogensinde været paa et fremmed Sted, hvor Landskaberne og Naturen i det hele taget i den Grad er gået ind i Skallen på mig øjeblikkelig, som her [...] Jeg forsikrer dig, at jeg disse to sidste Dage har gaaet rundt med en Fornemmelse, som jeg nu endelig havde fundet noget jeg hele min Levetid havde gaaet og ledt efter.

Efter i 1902 at være flyttet nordpå fra Svanninge til Pilegården på Over Kærby Mark ved Kerteminde tilbragte kunstnerparret Anna og Fritz Syberg, deres seks børn og tjenestepige hver sommer i perioden 1902-1910 flere måneder på Fyns Hoved.

Sommeropholdene på Fyns Hoved skal ses i lyset af vitalismen: idéen om, at man ikke udtømmende kan forklare organisk liv på baggrund af fysisk-kemiske lovmæssigheder, men at en åndelig livskraft spiller afgørende ind, og at denne kraft dårligt kan udfolde sig i industrisamfundet, men må søge ud i "det fri", dyrke det sunde, enkle liv i naturen.

Vitalismens betydning for kunsten var ikke en bestemt vitalistisk stil; der var tale om en holdning, der påvirkede både naturalister, symbolister, impressionister og andre.

I hovedsagen er det oliemaleriet, som Fritz Sybergs form for vitalisme manifesterer sig i, men en akvarelfase sætter ind i 1910 og varer til 1917.

Oliemaleriet "Kunstnerens børn på stranden. Fyns Hoved" synes at udgøre en fortættethed af ro og venlighed, som ingen ende vil tage. Her er det kunstnerisk formidlede møde med en lang, lys sommerdag på stranden, hvor vandet har lagt sig fladt og blomsterne næsten omkranser de tre barfodede børn. Landskab og menneske i mild forening.