Fritz Syberg. Stien til Svanninge. 1892
Intro

Stien på billedet er efter sigende den gamle "hovsti", som gik ned til Svanninge. Bag de brune marker anes vandet og Helnæsbugten.

Billedet menes også at være malet oppe omkring det tidligere Tidselkroggaard, hvor Fritz Syberg (1862-1939) tog op med malerkammeraten Peter Hansen(1868-1928), når de havde fri fra arbejdet hos Mester, Syrak Hansen, der var håndværksmaler og holdt til i Mesterhuset i Faaborg (Lagonis Minde 7). Syrak Hansen var Peter Hansens far og han havde ansat Fritz Syberg ansat som svend i malerværkstedet. Det skulle være den gamle “hov sti”, der gik ned til Svanninge, som man kan se på billedet. Stien må have været en lokal sti, hvilket plovfurerne, der vender samme vej, indikerer. Man mener det er den tidlige Tidselkroggaard, man ser på billedet. Gården blev senere flyttet og genopbygget i anden form højere oppe på grunden. Blandt andet, fordi den tidligere gård lå meget tæt på den sø/vandhul, som også ses på billedet. Bagved de brune marker anes vandet og Helnæsbugten. Fritz Syberg viser allerede på dette tidlige billede et kunstnerisk greb, som han videreførte i mange billeder, hvor han er lidt hævet over motivet og derfor bibringer et let fugleperspektiv. Stien, som løber ind i billedet, giver dybde og er med til at skabe perspektiv i kompositionen.

''Publiceret''