Frits Clausens Hus i Bovrup


Frits Clausen


Frits Clausens Hus i Bovrup

Intro

Frits Clausen 1893 - 1947 Læge i Bovrup 1923. I 1933 bliver han han " fører" for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti ( DNSAP )

FRITS CLAUSEN 12.11 1893 - 5.12 1947

Frits Clausen var dansksindet sønderjyde født i Aabenraa. Han blev indkaldt til tysk krigstjeneste
under 1. Verdenskrig og faldt i russisk krigsfangeskab i 1915. I 1924 nedsatte han sig som læge i
Bovrup. Han var stærkt national og medlem af Det Konservative Folkeparti, men var ikke politisk
aktiv, før han i 1931 meldte sig ind i Danmarks Nationalsocalistiske Arbejderparti ( DNSAP ), hvis
"fører" han blev 1933. Ved valget til Folketinget i april 1933 opnåede partiet 31.032 stemmer og
fik tre mandarter.

Efter besættelsen af Danmark søgte han i 1940 at komme til magten ved tysk hjælp, men forgæves,
da besættelsesmagten var tilfreds med den samarbejdsvillige danske regering og derfor ikke ønskede ændringer, der kunne føre til uro.

Ved valget i marts 1943 opnåede partiet 43.309 stemmer og et uændret mandattal på tre, Frits Clausen, Helge Bangsted og Ejner Jørgensen. Umiddelbart efter valget reorganiserede Frits Clausen
partiorganisationen gennem bl. a. lukning af kontorer og blade og frasigelse af den økonomiske støtte fra besættelsesmagten, som i mellemtiden havde udtrykt mistillid til ham. Den 30. oktober 1943 trådte han midlertidigt tilbage fra førerposten, som han overlod til sin stedfortræder Theophilus Larsen, og meldte sig som læge i Waffen-SS. Tjenestetiden blev kun kort, da han grundet et misbrug blev indlagt på et afvænningshjem.

Den 1. maj 1944 vendte han tilbage til Danmark. Den 5. maj 1944 nedlagde han formelt førerhvervet , der blev overdraget til et førerråd, som den 22. november 1944 ekskluderede ham af partiet.

Den 5. maj 1945 blev han arresteret og var interneret til sin død i december 1947.

Den 1. august 1946 blev han ekskluderet af Den Danske Lægeforening.BOVRUP-KARTOTEKET eller BOVRUP BOGEN er en afskrift af medlemskartoteket for Danmarks
Nationalsociallistiske Arbejderparti (DNSAP), der blev udgivet i bogform i tiden efter befrielsen.

Kartoteket var oprettet af partiføreren Frits Clausen, der boede i Bovrup - heraf navnet. I løbet af
1945 afskrev modstandsfolk kartoteket i bitterhed over, at tidligere medlemmer af nazistpartiet straffrit, og ubemærket kunne genoptage deres plads i samfundslivet.
Det førte til modstandsbevægelsens udgivelse i marts 1946.

Kartoteket indeholdt op til 50.000 medlemmer, men afskriften havde kun 28.000. Det har ikke
været muligt at få en entydig forklaring på denne forskel. Kartoteket er inddelt efter, hvor i landet
medlemmet boede og er herefter sorteret alfabetisk med angivelse af fødselsår, erhverv, bopæl og
indmeldelsdato.

En afgørelse fra 1946 ved Københavns Byret bestemte, at udgivelsen hørte under arkivloven,
hvilket betød, at der kun kunne fås adgang til kartoteket efter ansøgning til Justitsministeriet ( idag
Rigsarkivet ) i hvert enkelt tilfælde. Behandlingen af ansøgninger har udviklet den praksis, at primært uddannede historieforskere har adgang til oplysninger. Sekundært har flere lokale lister
med navne på medlemmer af DNSAP også fået adgang.

En lang række kendte danskere er noteret i kartoteket, men man skal huske på, hvis nogen
fortrød medlemsskabet af DNSAP, og meldte sig ud af partiet, blev de ikke slettet af kartoteket.

Bygningen i Bovrup hvor kartoteket havde til huse, er idag en del af Sundeved Efterskole.