Frisvadvej 44


Frisvadvej 44, Varde. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Frisvadvej 44, Varde. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Frisvadvej 44, Varde. Foto: René Hollmann.

Intro

Frisvadvej 44 i Varde blev bygget af arkitekt Martin Nyrop 1 1899

Martin Nyrop

Martin Nyrop, 1849-1921, dansk arkitekt. Martin Nyrop blev uddannet som tømrer 1869 og gik på Kunstakademiets Arkitektskole 1870-76, hvor han som elev af Hans J. Holm fik interesse for nordisk middelalderarkitektur. Fra 1884 havde han egen tegnestue. Nyrops personlige stil med træbygninger malet i stærke farver og dekorationer i norrøn stil udfoldedes med bygningen på Frisvadvej 44 i Varde. I 1889 vandt Martin Nyrop konkurrencen om Københavns Rådhus (opført 1892-1905), hvor han forenede italienske og danske inspirationskilder til en fri historicisme. I sit arbejde søgte han at forene funktion med den danske håndværkertraditions videreførelse. Nyrops tilknytning til grundtvigianske kredse førte til en række bygninger for højskoler og menigheder, og han arbejdede for en bedre udformning af bygninger på landet. Udgangspunktet for Nyrops mange arbejdsfelter, bl.a. som medstifter af Akademisk Arkitektforening, 1879, Bedre Byggeskik, 1915, og arbejdet for bygningsfredning, var idéen om en arkitektur, der skaber sammenhæng mellem bygning og omgivelser, mellem tradition og funktion, alt med det nationale som grundlag. Kilde: denstoredanske.dk


Villa Krogen
På Frisvadvej 44 ligger Villa Krogen, en interessant villa i karakteristisk århundredeskiftestil. Den er tegnet af nationalromantikkes store arkitekt Martin Nyrop i 1899 til dennes svigerinde i Varde.
Bygningen er medtaget på Kulturarvsstyrelsens liste over fredede bygninger. Kulturarvstyrelsen