Fristaden Christiania


Loppen. Loppen


Fristaden Christiania. Fristaden Christiania

Intro

I 1971 rømmede forsvaret kasernen i Bådsmandsstræde på Christianshavn. Samme år blev området besat af unge københavnere, som ønskede at leve alternativt – både livsstilsmæssigt og organisatorisk. Senere kom fristaden til at inkludere de indre og ydre volde næsten op til Refshaleøen...

I 1971 rømmede forsvaret kasernen i Bådsmandsstræde på Christianshavn. Samme år blev området besat af unge københavnere, som ønskede at leve alternativt – både livsstilsmæssigt og organisatorisk. Senere kom fristaden til at inkludere de indre og ydre volde næsten op til Refshaleøen. Christianias snart 40 års historie har været præget af konflikter og tovtrækkeri mellem christianitter og staten. Staten ønsker lovliggørelse og normalisering, hvilket er i modstrid med Christianias grundlag som fristad og deraf følgende særegenhed og kreativitet. ''Vi kan ikke slås ihjel'' Christiania er et levende spirende liv, en grøn plante mellem brosten. Den kan ingen paragraffer skabe, men de kan knuse den. Lad det ikke ske!". Sådan skrev arkitekt Steen Eiler Rasmussen om Christianias frodige byggekultur. Og netop bygningerne er en vigtig del af det, der opleves som særligt på stedet. De mange alternative former og farver bryder med gængse opfattelser af, hvordan huse skal se ud. Kreativitet og nye måder at tænke byggeri på har blomstret, fordi christianitterne ikke har skullet følge byggeregler og –planer. Det er blevet en del af det særlige ved Christiania, som tiltrækker turister fra hele verden.