Frisenvold


Frisenvolds hovedbygning menes at være opført i begyndelsen af 1800-tallet. Bygningen er opført i bindingsværk og taget er lagt med røde tegl.

Intro

Få kilometer sydvest for Randers finder vi herregården Frisenvold. Herregården gik tidligere under navnet Tordrup, og den indgik en tid i Dronningborg len, hvor den fungerede som ladegård. Frisenvold fik sit nuværende navn, da adelsmanden Mogens Friis i 1672 oprettede baroniet Frisenvold.

''Historien om Frisenvold'' Tidligt i historien gik Frisenvold under navnet Tordrup og frem til anden halvdel af 1500-tallet fungerede Tordrup som et mindre kongeligt len. Gården blev forenet med Dronningborg len, hvor Tordrup kom til at fungere som ladegård. I 1661 blev Tordrup skødet til den indflydelsesrige adelsmand Mogens Friis. Han oprettede i 1672 grevskabet Frijsenborg. Tordrup med tilhørende fæstegårde blev oprettet som baroniet Frisenvold, hvormed herregården fik sit nuværende navn. Efter sin død i 1675 blev Mogens Friis imidlertid anklaget for bedrageri, og i 1683 blev baroniet opløst og Frisenvold overdraget til kronen som kompensation. Herregården blev året efter givet videre til grev Conrad Reventlow, som i 1731 oprettede stamhuset Frisenvold af godserne Frisenvold, Løjstrup og Kalø. Stamhuset fik dog ikke lang levetid. I 1798 fik Christian H.A. Hardenberg-Reventlow kongelig tilladelse til at opløse og sælge stamhuset. Frisenvold blev købt af forpagteren Andreas Strøver, som med det samme udstykkede godset. I slutningen af 1800-tallet var hovedparcellen til Frisenvold ejet af slægten Preetzmann, indtil jorden i 1924 blev solgt til et konsortium, der udstykkede den resterende jord til 19 husmandsbrug. ''Markante ejere'' 1406-1661: Kronen 1661-1675: Mogens Friis 1684-1703: Conrad Reventlow 1793-1798: Christian H.A. Hardenberg-Reventlow 1798-1809: Andreas Strøver Læs mere om Frisenvold på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/frisenvold danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Frisenvold, som består af en enkelt fløj, menes at være opført i begyndelsen af 1800-tallet og restaureret i 1888. Bygningen er opført i én etage af bindingsværk med rødt halvvalmet tegltag og over indgangen mod gårdspladsen findes en centreret trekantsgavl. På den nordlige facade findes ligeledes en gavlkvist, som dog er placeret til venstre for bygningens midte. Mellem den nuværende hovedbygning og Gudenåen findes et voldsted fra det tidligere Frisenvold, som menes at være opført under Mogens Friis i 1664. I 1500-tallet beskrives det, hvordan en tidligere hovedbygning blev nedrevet og materialerne brugt til at bygge Dronningborg slot i Randers. ''Omgivelser'' Gudenåen løber få hundrede meter nordvest for Frisenvold, som gennem tiden har drevet laksegård ved åens bred. Laksefiskeriet var en værdifuld indtægtskilde til herregårdens økonomi og laksegården eksisterede med eneret på fiskeri helt frem til 1900. Til Frisenvolds hovedbygning hører en mindre have, som er omgivet af store træer. Syd for hovedbygningen findes i dag både ridehus og udendørs ridebane. ''Bygninger og gods'' 1664: Voldstedet nord for herregården opført 1672: Baroniet Frisenvold oprettet 1731: Stamhuset Frisenvold oprettet 1798: Stamhuset Frisenvold afviklet Omkring 1800: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Frisenvoldvej 22, Frisenvold, 8940 Randers SV Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Galten Herred, Ørum Sogn Ejer i 2017: Jens og Ulla Pind Funktion 2017: - Størrelse 2017: Eng 10 ha, park/have 4 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Fredet

''English'' A few kilometers southwest of Randers the river Gudenåen flows through the countryside and here we find the manor Frisenvold. In the 16th and 17th centuries the manor was known as Tordrup and formed part of the crown lands around Randers – the fief Dronningborg. It was given the name Frisenvold, when it passed to the nobleman Mogens Friis in 1672 and he created the barony Frisenvold. Around 1800 Frisenvold suffered the fate of many other manors, when large parts of the estate was parceled out and sold. The main building is probably built in the beginning of the 19th century.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''