Frimurergården i Varde


Frimurergårdens have.


Frimurergården


Frimurergården i Varde


Frimurergården.

Intro

I Varde bymidte, hvor byens store, gamle skole har ligget, er Frimurergården fra 1867 meget synlig og karakteristisk med sine svungne gavle

Frimurergården

Frimurergården blev oprindeligt bygget som en trelænget gård med marker og frodig have omkring. Den blev ud- og tilbygget med blandt andet de karakteristiske takkede og svungne gavle, der var typiske for tidens historicisme. Den blev et stateligt bygningsværk, som har vakt megen beundring gennem tiden.

Gården har været ændret og ombygget mange gange, og har nu igen fået det udseende, man mener den havde omkring 1867, da apoteker A. F. Helms ejede den. Verandaen og de takkede gavle giver Frimurergården sit særlige præg selv om den frodige have, som ses på ældre billeder, kan savnes.

Frimurergården er genskabt i Varde Miniby.


Kilde: Evald Larsen : Omkring Frimurergård og Frimurerhave i Varde. I: Fra Ribe Amt. 1981. Side 101-124


Historie

I 1848 opførte skoleleder Jacob Jacobsen en trelænget ejendom på adressen Grydergade 1. Den kaldtes Havretoften efter et stykke landbrugsjord, som Jacobsen havde lige ved siden af. Den blev solgt til apoteker A. F. Helms i 1867 og fik sit nuværende udseende, der er typisk for periodens historicisme.

I 1880’erne boede efter tur to byfogeder i gården, hvorfor den blev kaldt Borgmestergården. Under provisoriet 1885-1894 har der en overgang været indkvarteret gendarmer på ejendommen, derfor kaldtes den også Gendarmgården.

I 1894 købte H. C. Jensen sammen med fem andre frimurere gården for at oprette en loge her. Siden har ejendommen hedder Frimurergården.

Forskellige ejere har ændret gårdens udseende og brudt de to længer ned.

I 2010 flyttede Varde Erhvervs- og Turistkontor ind i Frimurergården og denne blev restaureret til oprindeligt udseende med svungne gavle, og adressen blev ændret til Otto Frellos Plads 1


Kilder:
Varde Kommuneatlas. 1992.
www.bevarvarde.dk