Frijsendal


Frijsendal består i dag blot af avlsbygninger, hvilket afspejler herregårdens oprindelige og nuværende funktion som ladegård under det nærliggende Frijsenborg.

Intro

Nord for Frijsenborg finder vi de store røde avlsbygninger, som i dag udgør Frijsendal. Herregården stod færdig i 1704 og var oprettet med henblik på at optimere driften af grevskabet Frijsenborg. I dag drives Frijsendal som en del af land- og skovbrugsvirksomheden Frijsenborg – Wedellsborg.

''Historien om Frijsendal'' Den velhavende adelsmand Mogens Friis oprettede i 1672 grevskabet Frijsenborg af en række godser i Midt- og Østjylland. Det var Mogens Friis’ søn greve Niels Friis, som iværksatte oprettelsen af hovedgården Frijsendal med jord fra landsbyerne Njærsterp og Njær samt gården Tulstrup. Niels Friis døde i 1699 og en lang række af hans byggeprojekter blev først færdiggjort under sønnen Christian Friis. Frijsendal stod færdig i 1704 og blev lagt under Frijsenborg med det formål at sikre en bedre drift af grevskabet. I 1835 oprettede forpagteren Niels Bygum Krarup landets første landbrugsskole, som i første omgang fik til huse på Frijsendal. I 1840 blev landbrugsskolen imidlertid flyttet til det nærliggende Haraldslund. Som følge af lensafløsningen af 1919 måtte grevskabet Frijsenborg afstå en stor mængde jord til staten. Af Frisendal blev der udstykket 25 husmandsbrug, men hovedparcellen tilhørte fortsat Frijsenborg. Under lensgrevinde Inger Krag-Juel-Vind-Friis, gift Wedell, blev der foretaget en gennemgående rationalisering af godsdriften med henblik på at sikre godsets levedygtighed. ''Markante ejere'' 1675-1699: Niels Friis 1699-1763: Christian Friis 1849-1882: Christian Emil Krag-Juel-Vind-Friis 1923-1958: Inger Krag-Juel-Vind-Friis 1982- : Bendt Tido Hannibal Wedell Læs mere om Frijsendal på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/frijsendal danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Der vides ikke meget om Frijsendals oprindelige udseende. Herregården har i hele sin levetid fungeret som en avlsgård under Frijsenborg, og ikke som bolig for en adelig familie. Man må derfor formode, at der ikke har været tale om en betydelig hovedbygning. I 1868-1869 blev der opført en historicistisk hovedbygning i nyklassicistisk stil. Denne blev bygget i to etager mod haven og én etage mod gårdspladsen. Hovedbygningen blev imidlertid nedrevet omkring 1982. I dag står kun det trelængede avlsanlæg tilbage på Frijsendal. ''Omgivelser'' Frijsendals trelængede avlssanlæg er tegnet af arkitekten Carl Lange, som står bag en del af bygningsværkerne under grevskabet Frijsenborg. Anlægget blev opført i forbindelse med den tidligere hovedbygning i 1868-1869. Længerne er opført i røde mursten og taget er lagt i sort skiffer. Sydøst for Frijsendals bygninger ligger en have omkranset af træer, som på en naturlig måde løber ud i Frijsenborgs omfattende skovområder. ''Bygninger og gods'' 1672: Grevskabet Frijsenborg oprettet 1704: Frijsendal hovedgård oprettet 1835-1840: Landbrugsskole på Frijsendal 1868-1869: Hovedbygning og avlsgård opført 1922: Der udstykkes 25 husmandsbrug fra Frijsendal 1982: Hovedbygning nedrevet

''Fakta'' Adresse: Randersvej 140, Haurum, 8450 Hammel Kommune: Favrskov Tidligere: Viborg Amt, Houlbjerg Herred, Haurum Sogn Ejer i 2017: Bendt Wedell Funktion 2017: Agerbrug Størrelse 2017: Ager 129 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredet

''English'' North of the impressive Frijsenborg, on the other side of the Granslev stream, we find the big red farm buildings, which today constitutes Frijsendal. The manor was erected in 1704 in order to optimize the operation of the county Frijsenborg. For a short period Frijsendal was Denmark's first agricultural college. Today, Frijsendal continues to be part of Frijsenborg-Wedellsborg estate, one of the largest in Denmark.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''