Frijsenborg


På baggrund af den engelsk inspirerede arkitektur og have har Frijsenborg gennem tiden været toneangivende for den engelske indflydelse på danske herregårde.

Intro

Med voldgrave, tårne og en overdådig engelsk have fremstår Frijsenborg som en af de fineste herregårde i Danmark. Frijsenborg hed tidligere Jernit, men skylder sit navn til adelsmanden Mogens Friis, som i 1672 oprettede grevskabet Frijsenborg.

''Historien om Frijsenborg'' I perioden 1583-1586 erhvervede adelsmanden Valdemar Parsberg landsbyen Jernit, som han nedlagde til fordel for at oprette en hovedgård af samme navn. Denne gård blev i 1665 overtaget af den foretagsomme adelsmand Mogens Friis. I 1672 oprettede han grevskabet Frijsenborg med hovedsæde på Jernit, der nu også kom til at hedde Frijsenborg. Grevskabet fortsatte til 1920, men Friis-slægten uddøde på mandslinjen i 1763. I tidens løb blev der samlet enorme godsmængder til grevskabet, som dog var tynget af gæld i begyndelsen af 1800-tallet. Frijsenborg var i tiden 1849-1882 hjem for stats- og udenrigsminister C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs. I begyndelsen af 1900-tallet stod lensgreve Mogens Christian Friis uden en mandlig arving og i 1914 dømte Højesteret, at hans ældste datter Inger Wedell ikke kunne arve grevskabet, men at det derimod måtte gå til en mandlig arving i et fjernere led. Det var derfor kærkomment, at lensafløsningsloven i 1919 resulterede i at grevskabet skulle overgå til fri ejendom og at Mogens Friis således kunne lade besiddelserne nedarve til sine tre døtre. ''Markante ejere'' 1583-1607: Valdemar Parsberg 1665-1675: Mogens Friis 1849-1882: C.E. Krag-Juel-Vind-Friis 1882-1923: Mogens Christian Krag-Juel-Vind-Friis Læs mere om Frijsenborg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/frijsenborg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Bag Frijsenborgs overdådige og skalmurede facade står stadig murene fra den tidligere herregård Jernit. I 1860-1867 ombyggede C.E. Krag-Juel-Vind-Friis den trefløjede hovedbygning efter tegning af den anerkendte arkitekt Ferdinand Meldahl. Den karakteristiske og tidstypiske historicisme kommer til udtryk i Frijsenborgs renæssanceslot-lignende arkitektur. Bygningen er opført i røde mursten og to ottekantede hjørnetårne klædt med kobberspir flankerer hovedfløjen, som står i to etager. Bygningen er klædt med sortglasseret tegltag. Også Frijsenborgs interiør blev opdateret i forbindelse med ombygningen og rummene blev overdådigt udsmykket med inspiration fra venetiansk renæssance. ''Omgivelser'' Mogens Christian Frijs havde i fire år gjort diplomatisk tjeneste i London, og da han overtog Frijsenborg satte han et karakteristisk engelsk præg på omgivelserne. I 1891 nedlagde han avlsgården og udvidede haven fra 1700-tallet til et omfattende engelsk parkanlæg med dyrehave, snoede stier og tre søer. I begyndelsen af 1800-tallet indhegnede J.C. Krag-Juel-Vind-Frijs en gravlund i dyrehaven som skulle fungere som gravsted for den grevelige familie. ''Bygninger og gods'' 1583-1586: Jernit oprettet 1672: Grevskabet Frijsenborg oprettet 1860-1867: Ombygning af hovedbygningen 1891: Oprettelse af den parklignende have 1920: Grevskabet nedlagt. Sammenlagt med Wedelsborg på Fyn.

''Fakta'' Adresse: Pøt Møllevej 15, 8450 Hammel Kommune: Favrskov Tidligere: Skanderborg Amt, Gjern Herred, Hammel Sogn Ejer: Bendt Wedell (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, animalsk produktion og jagtudlejning (2017) Størrelse: Ager 1251 ha, skov 4628 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Fredet (2017)

''English'' With moats, towers and a rich English garden Frijsenborg is one of the finest estates in Denmark. Frijsenborg was formerly known as Jernit, but owes its name to the nobleman Mogens Friis who erected the county of Frijsenborg in 1672. In the late 19th century Frijsenborg was the cornerstone of the English influence on Danish manors. Today '''Frijsenborg and Wedelsborg - Agriculture and Forestry''' is among the country's largest estates.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''