Friis Hansens Vej


Friis Hansens Vej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter K. A. Friis Hansen. Han var ejer af gården Boeskær 1910-1943 og sognerådsformand i Vinding i perioden 1929-1943.