Frihedsstøtten, Vesterbrogade, København


Frihedsstøtten. Frihedsstøtten


Frihedsstøtten tæt på. Frihedsstøtten rejst i anledningen af stavnsbåndets ophævelse

Intro

Frihedsstøtten er rejst i anledning af stavnsbåndets ophævelse fra 1788 til 1800. Monumentet stod færdigt i 1797. Det består af en cirka 20 meter høj obelisk i rød, bornholmsk sandsten med inskriptioner stående på en fod af norsk marmor...

Frihedsstøtten er rejst i anledning af stavnsbåndets ophævelse fra 1788 til 1800. Monumentet stod færdigt i 1797. Det består af en cirka 20 meter høj obelisk i rød, bornholmsk sandsten med inskriptioner stående på en fod af norsk marmor. I hvert hjørne ses en hvid marmorfigur, der symboliserer de fire dyder: Agerdyrkningsflid, Borgerdyd, Tapperhed og Troskab. Monumentet hviler på en sokkel af bornholmsk sandsten. Frihedsstøtten er et samarbejde mellem flere af datidens kunstnere, og Nikolaj Abildgaard er monumentets arkitekt. I 1999 blev Frihedsstøtten genindviet efter en grundig renovering med nye kopier af obelisken og de oprindelige figurer. ''Frihedsstøtten holder flyttedag'' Frihedsstøtten blev opført på en runddel på den befærdede landevej, der førte ind til Vesterport. Monumentet stod omkranset af træer, og bønderne fra omegnens landsbyer og de vesterbroske slagtere passerede monumentet, når de skulle ind og sælge deres varer på de københavnske torvepladser. Da staten i 1904 vedtog loven om det københavnske jernbanenet, stod Frihedsstøtten og den gamle runddel i vejen for opførelsen af den nye hovedbanegård og banegrav. Efter en hed debat i samtiden blev Frihedsstøtten pillet ned og genrejst 5,3 meter længere inde mod Rådhuspladsen på den nye jernbanebro. Dog uden sine oprindelige smukke omgivelser med træer og runddel.