Frihedskæmperstenen, en mindesten i Nørreskoven


Frihedskæmperstenen i Nørreskov, Furesø.


Frihedskæmperstenen i Nørreskov, Furesø.

Intro

Kun ca. 3 uger før befrielsen blev 3 frihedskæmpere henrettet i Nørreskoven. Mindestenen blev opstillet på det sted, hvor man fandt de henrettede.

Efter at have forsøgt at likvidere et medlem af det danske Hipokorps blev fem modstandsfolk fra Parmagadegruppen på Amager anholdt den 14. april 1945. Frihedskæmperne Ernst Petersen, hans søn Kaj og Kajs kammerat Paul Brandt, blev kørt til Nørreskoven den 15. april 1945 og skudt. De resterende to blev henrettet i Tokkekøb Hegn, hvor der ligeledes findes en mindesten til deres ære. Det var den nazistiske gruppe, som kaldtes ”Lille Jørgens Gruppe", der udførte henrettelserne. Gruppen blev navngivet efter gruppens leder, Jørgen Sørensen, kaldet lille Jørgen. Gruppens medlemmer blev efter krigen dømt til døden og henrettet. Jørgen Sørensen havde under krigen været i tysk tjeneste og havde udført 15 mord og 4 mordforsøg.