Gyldensteen Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Snaphanen på Frederiksminde DSBs mindelund Mindesmærke for modstandskampen Modstandskampens ofre i Fredericia: Mindesmærket i Taulov Mindestenen i Højerup Gøngerne Viktor Fussing Rasmussen Rasmus Christian Reeholm Georg Walther Andersen Peer Borup Verner Høj Nielsen Aabos Plads Spræng- og brandsabotage mod Tømrermester Ib Nielsens maskinsnedkeri, 10.08.1943 Ivar Laursens Lufttørringsvaskeri bombet og nedbrændt, 28.10.1944 Mulig sabotage mod telefonledning i Aalborg Lufthavn, 21.06.1940 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 25.10.1940 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 17.02.1941 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 14.03.1941 Sabotage mod 2 telefonledninger, 07.09.1941 Sabotage og brandstiftelse mod tysk lokomobil, 27.04.1942 Sabotage mod fordelertavle i bunker, 06.05.1942 Brand i flyvepladsens kaffekøkken, 18.05.1942 Sabotage mod tysk flyvemaskine, 06.08.1942 Sabotage mod et tysk telefonkabel, 14.08.1942 Tysk barak brændt ned, 19.08.1942 Hærværk mod telefonledning på Værnemagtens kulplads, 25.08.1942 Hærværk mod et svært feltkabel, 28.08.1942 Sabotage mod tysk flakstilling, 26.09.1942 Sabotage og brand i villaejendom, 10.10.1942 Brand i tysk bil i garage, 11.10.1942 Forsøg på sabotage mod ammunitionsdepotet Hvorup, 03.11.1942 Sabotage mod Aalborg Portland-Cement-Fabriks pakkerier, 03.06.1943 Sabotage af Aalborg Værfts Snedker- og Modelværksted, 22.07.1943 Brandsabotage mod tysk hø- og halmlager hos A/S Dansk Eternit-Fabrik, 09.03.1944 Sabotage mod mekanisk værksted, 05.09.1944 Bombesabotage mod Christian Rich Svendsens Tricotagefabrik, 30.11.1944 Sabotage mod belysningsinstallationer, 02.08.1941 Sabotage mod telefonledning på golfbanen, 08.01.1942 Sabotage mod Værnemagtens telefonledninger, 18.08.1942 Brandsabotage på tysk barak, 02.10.1942 Brandsabotage mod fiskekassefabrik, 20.08.1943 Brandsabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 18.12.1943 Sabotage mod pakhus tilhørende Aarhus Oliefabrik A/S, 12.01.1944 Sprængsabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Eftf., 07.09.1944 Sprængsabotage mod Gestapos hovedkvarter i Esbjerg Højskolehjem, 09.04.1945 Sabotage af elektrisk ledning på Teknisk Skole, 01.04.1941 Brand hos firmaet Sadelmager Schultz, 15.07.1942 Brandsabotage mod Kolding Kommunes staldbygning, 23.08.1943 Brandsabotage mod landejendom, 13.02.1945 Brand hos automobilforhandler Karl Jacob Jensen, 02.03.1945 Sabotage mod Aalborg Flyveplads Vest, 11.11.1944 Sabotage mod Fanøfærgen, 06.09.1941 Brandsabotage mod tre både på A. Ustrups Skibsværft, 27.08.1942 Sprængsabotage mod Mekaniker Villy Andersens Bilværksted, 23.08.1944 Sprængsabotage mod Helge Engkvist Maskinfabrik, 06.11.1944 Sprængsabotage mod en transformatorstation ved Ortopædisk Hospital, 23.01.1945 Sprængsabotage mod Helge Egekvists Maskinfabrik, 09.02.1945 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 16.02.1945 Sabotage mod Vognmand Johannes Ulrichs garage og bil, 08.04.1945 Sprængsabotage mod E. Dalgaard Sørensens Cementstøberi, 11.04.1945 Sabotage mod lastbiler i garage tilhørende Vognmand Rasmus Helbo, 20.04.1945 Brandsabotage mod Aabybro Maskinfabrik, 09.02.1943 Sprængsabotage mod Aalborg Halmvarefabrik, 08.07.1943 Sprængsabotage mod Privatbanens Lokomotivremise og Værksteder, 15.08.1943 Sprængsabotage mod Aalborg Skibsværft, 16.01.1944 Sprængsabotage mod dampvaskeriet Solvang, 23.07.1943 Motorcentralen tilhørende Egon Pedersen, 23.08.1944 Sabotage mod Entreprenør Anders Peter Pedersen Nygaard, 16.10.1944 Brandsabotage mod Berg Andersens Autoophug, 16.10.1944 Sprængsabotage mod skur tilhørende firmaet Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Sprængsabotage mod skibskedel, 24.10.1944 Sprængsabotage mod A.C. Nielsens Vejmaterialefabrik, 24.10.1944 Sprængsabotage mod Kedelsmedjen hos Aalborg Værft A/S, 01.11.1944 Sprængsabotage mod kartoffeltørreriet Nordjysk Tørreri, 06.01.1945 Brandsabotage mod Aalborg Portland Cement-Fabrik, 12.01.1945 Brandsabotage mod murermesterfirma, 25.01.1945 Sabotage mod lastbiler tilhørende Aalborg Portland Cement-Fabrik, 04.02.1945 Sprængsabotage mod Smedemester C.V. Rusholt, 08.03.1945 Sprængsabotage mod lager og savskæreri tilhørende Entreprenør Frederik Fuchs, 16.03.1945 Brandsabotage mod Entreprenørfirmaet Nordjyden, 17.03.1945 Brandsabotage mod Aalborg Muslingekogeri, 21.03.1945 Sprængsabotage mod Nørresundby Tømmerhandel, 29.03.1945 Sabotage mod gasstation tilhørende A/S Gasakkumulator København, 04.04.1945 Sprængsabotage mod maskinbygning på Aalborg Værft, 18.04.1945 Brandsabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Efterfølger, 17.03.1943 Sprængsabotage mod transformatorbygning med anlæg og montering, 02.08.1943 Brandsabotage mod Kaptajn J. Borch-Clausens lager- og arbejdslokaler, 13.08.1943 Sprængsabotage mod biler tilhørende forskellige vognmænd, 22.08.1943 Sprængsabotage mod vaskeriet Vestjyden, 29.08.1943 Brandsabotage mod bygning tilhørende Esbjerg Eksport- og Kreaturstalde, 28.01.1944 Sabotage mod ladebygning, 08.02.1944 Sabotage mod ladebygning, 21.02.1944 Spræng- og brandsabotage mod grøntforretningen Fragaria, 22.07.1944 Sabotage mod Volvo lastbil med sættevogn, 21.12.1944 Sprængsabotage mod Esbjerg Andelssvineslagteri, 28.03.1945 Sabotage mod Mekaniker Filip Pedersens værksted, 03.04.1945 Sprængsabotage mod Mekaniker Andersens værksted, 30.04.1945 Brandsabotage mod Tømrermester Ulrich Sørensens tømrerværksted, 22.08.1943 Sabotage mod Kolding Strømpefabrik, 23.08.1943 Sprængsabotage mod A/S Nordisk Solar Co., 21.09.1944 Brandsabotage mod Motorforhandler Jens Sørensen virksomhed, 25.09.1944 Sprængsabotage mod pølsefabrikken på Andelssvineslagteriet, 22.12.1944 Sabotage mod Holger Hansens Automobilreparation, 01.01.1945 Sprængsabotage mod et Kartoffelkogeri, 01.01.1945 Brandsabotage mod gård tilhørende proprietær Christian Sevelsted, 13.02.1945 Sabotage mod Entreprenør Tage Bircks materialeskur, 26.04.1945 Sabotage mod A.P. Hansens Enke Stavfabrik, Vejle Storfabrik, 29.07.1943 Sprængsabotage mod Sydjysk Refinoil, 23.10.1944 Sprængsabotage mod Automobilforhandler Martin Kjærs Autoreparation, 15.11.1944 Sprængsabotage mod Vejle og Omegns Andelssvineslagteri, 17.11.1944 Sabotage mod Vejle Dampvaskeri, 16.02.1945 Sabotage mod fabriksbygningen Thiosan, 28.02.1945 Sabotage mod snedkeri, 22.04.1945 Sprængsabotage mod Snedker Johan Jensen, 11.04.1945 Brandsabotage mod Axel Mortensens Møbelfabrik, 21.04.1945 Overskåret tysk telefonkabel, 10.08.1941 Brand i Ricardt Møllers Snedkeri, 04.07.1944 Sprængsabotage mod Dansk Rørindustri A/S, 28.02.1944 Brandsabotage mod Ernst Pilgaards Skotøjsfabrik, 23.08.1943 Sabotage mod station tilhørende Værnemagten, 13.04.1941 Sprængsabotage mod Automobilhandler N.C. Rørholm, 09.08.1941 Sabotage mod tysk kabel, 29.03.1941 Sabotage mod Skive Tømmerhandel, 22.04.1944 Brandsabotage mod Auning Møbel- og Madrasfabrik, 29.10.1943 Brandsabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 07.03.1943 Ildkamp ved Hou Savværk, 01.03.1945 Sabotage mod Nordschleswische Zeitung A/S, 17.08.1945 Brandsabotage mod Grenaa og Omegns Hørskætteri, 29.07.1943 Sprængsabotage mod Grenaa Andelssvineslagteri, 23.02.1945 Sabotage mod Autoreparation og lager tilhørende M. Olesen, 02.10.1944 Spræng- og brandsabotage mod Varde Staalværk A/S, 04.07.1943 Brand hos fabrikant Jeppe H. Jensens Benkogeri, 07.08.1943 Sprængsabotage mod Varde Staalværk A/S, 12.12.1943 Brand i kontoret på Landinspektør Aage Alexander Zoffmanns bopæl, 10.04.1944 Sprængsabotage mod Automobilreparation, 11.03.1945 Sprængsabotage mod A. Philipsen og Co.'s Autoreparation, 26.08.1943 Sabotage mod Karetmager Hartvigs trælager (Karosserifabrik "Hartby"), 27.08.1943 Brandsabotage mod oplagsskur tilhørende Karetmager V.A. Jørgensen, 23.10.1944 Sprængsabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 08.02.1945 Sprængsabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 13.04.1945 Sabotage mod to lastbiler tilhørende Kjeld Christian Stigsen, 21.04.1945 Sabotage mod lastbiler, 13.08.1943 Brandskade på Hotel Himmelbjerget, 05.12.1943 Sabotage mod A/S Virklund Gengastræ, 15.04.1945 Sabotage mod kiosk tilhørende Købmand Thomas Thomsen, 31.03.1945 Skade på bil tilhørende Entreprenør J.L. Nielsen, 20.04.1945 Brandsabotage mod Ribe Automobillager A/S, 09.10.1944 Sprængsabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 20.11.1943 Sprængsabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 04.12.1943 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik, 11.01.1944 Sabotage mod Peder Nielsen Maskinfabrik A/S, 11.01.1944 Sabotage mod gravemaskine tilhørende Entreprenør Alex J. Hansen, 17.02.1945 Sabotage mod Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, 18.03.1945 Sprængsabotage mod Tindbæk Savværk og Maskinsnedkeri, 06.04.1945 Spræng- og brandsabotage mod savskæreri tilhørende Savværksejer Kjemtrup, 11.12.1944 Sprængsabotage mod Haverslev Mejeri og Iscreamfabrik, 11.12.1944 Sabotage mod motorcykler og biler, 26.12.1944 Sabotage mod Nibe Muslingekogeri I/S, 06.02.1945 Sabotage mod Limfjords-Østers Kompagniet I/S, 27.02.1945 Brandsabotage mod Husmand Richardt Andersen, 29.04.1945 Brandsabotage mod Bygmester J.D. Wieses trælager, 01.08.1943 Brandsabotage mod Snedkerværksted, 01.08.1943 Brandsabotage mod Snedker Johannes Schæfers Værksted, 21.08.1943 Sabotage mod Sadelmager N. Schmidts Værksted, 17.03.1945 Sabotage mod Købmand A.E. Sørensen, 20.03.1945 Brandsabotage mod mekanikerværksted tilhørende Christian Frederiksen, 22.03.1945 Sprængsabotage mod Rødding Andelsslagteri, 06.04.1945 Sabotage mod Vestjyllands Tørrecentral, 02.04.1945 Sprængsabotage mod lastbil i garage, 15.04.1945 Sprængsabotage mod Vognmand M.P. Bendtzens vogn, 16.04.1945 Sabotage mod Bordrup Kro, 11.03.1944 Sabotage mod lokomotiver i Remise, 30.09.1944 Brandsabotage mod Vestjysk Automobilforretning & Vulkanisør, 21.11.1944 Sprængsabotage mod Varde Svineslagteri A/S, 04.02.1945 Sprængsabotage mod Thisted Motorcomp. A/S, 12.04.1945 Sprængsabotage mod Thisted Andels-Svineslagteri, 22.04.1945 Sabotage mod Vulkanisør Iver Brash Jensen, 25.09.1944 Brandsabotage mod Kartoffeltørreri tilhørende Kreaturhandler Hans Hansen, 16.11.1944 Sprængsabotage mod Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk, 11.12.1944 Sabotage mod landbrugsejendom tilhørende Direktør Søren Yde Poulsen, 12.01.1945 Sabotage mod A/S Andreas Jakobsen Autoværksted, 21.01.1945 Sprængsabotage mod maskinfabrikken Hamag A/S, 06.02.1944 Sabotage mod hotel Søgaardhus, 27.09.1944 Sprængsabotage mod en cisternevogn, 19.03.1945 Sabotage mod Entreprenør Julius Wieses Hønseri, 26.04.1945 Sabotage mod bil tilhørende Rutebilejer Børge Møller, 09.01.1945 Sprængsabotage mod Skive Andelsslagteri, 03.04.1945 Sabotage mod Holstebro Papæskefabrik, 23.11.1944 Sabotage mod Struer Andels-Svineslagteri, 28.12.1944 Sprængsabotage mod bil tilhørende Vognmand Ingv. Andersen, 21.03.1945 Sprængsabotage mod Automobilforhandler M. Olesens Service-Station, 22.03.1945 Sprængsabotage mod Tømrermester S. Windings Maskinværksted, 22.03.1945 Sprængsabotage mod Andersens Generatortræfabrik, 29.03.1945 Sabotage mod transformatorstation, 29.11.1944 Sprængsabotage mod biler på Suryaninoffs værksted, 01.12.1944 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Sabotage mod Voerladegaard Savværk, 22.03.1945 Brandsabotage mod halmlager, 27.06.1943 Sprængsabotage mod Deutsche Jüngenschaft Nordschleswig, 25.12.1943 Sprængsabotage mod smedje og snedkerværksted, 03.09.1944 Brandsabotage mod A. Østergaard Automobil & Reservedele, 28.11.1944 Brandsabotage mod Østergaards Maskinværksted, 04.01.1945 Sabotage mod Deutscher Ruderverein Hadersleben, 19.04.1945 Sabotage mod A. Nielsen og Søns Maskinsnedkeri, 11.08.1943 Sabotage mod Borup Hørskætteri, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Hellebæk Fabrikker, 22.06.1943 Sabotage mod snedkermester Gundorf Carlsens møbelfabrik, 25.12.1943 Sabotage mod Væveriet Slangerup, 01.01.1944 Sabotage mod Frederikssund Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 09.05.1943 Sabotage mod A/S Handelskompagniet, 09.02.1945 Sabotage mod DDPAs tankanlæg på Holbæk Havn, 11.03.1945 Tyveri hos Stüler & Trosch Jensen, 09.01.1943 Sabotage mod Sall Savværk, 29.04.1945 Sabotage mod muslingekogeriet A/S Mytilus, 23.03.1945 Sabotage mod Hillerød Vognhjuls- og Karosserifabrik, 04.04.1943 Sabotage mod Slotsmøllen, 28.08.1943 Sabotage mod Herman Jørgensens Maskinsnedkeri, 31.10.1943 Sabotage mod Richardt Rosbæks Værksted, 08.11.1943 Jens P. Larsens Maskinsnedkeri, 17.12.1943 Sabotagebrand mod Lillerød Maskinsnedkeri, 26.12.1943 Sabotage mod Gilleleje Kro, 26.04.1944 Sabotage mod Rungsted Badehotel, 09.09.1944 Sabotage mod udstillingshallen Forum, 24.08.1943 Sabotage mod A/S Titan, 16.10.1943 Sabotage mod Hellesens Elementfabrik, 10.06.1944 Sabotage mod A/S Nordisk Radio Industris fabriksanlæg "Danavox", 22.06.1944 Sabotage mod FKL maskinfabrik, 24.06.1944 Sabotage mod A/S Cheminova, 14.02.1945