Gyldensteen Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Snaphanen på Frederiksminde DSBs mindelund Mindesmærke for modstandskampen Modstandskampens ofre i Fredericia: Mindesmærket i Taulov Russisk handelskompani, Nordhavn Strandvejen 184, Flammens sidste tilholdssted Istedgade, København Mindestenen i Højerup Gøngerne Viktor Fussing Rasmussen Rasmus Christian Reeholm Georg Walther Andersen Peer Borup Verner Høj Nielsen Aabos Plads Mulig sabotage mod den tyske fragtbåd M/S Panther, 30.06.1941 Sabotage mod pakhus benyttet af Værnemagten, 13.05.1942 Sabotage mod Aarhus Savværk, 14.07.1942 Sabotage mod Korn & Foderkompagniets skur, 18.07.1942 Sabotage mod tysk lastvogn på autoværksted, 08.08.1942 Sabotage mod et værnemagtsklædelager udlejet af skræddermester Jensen Skraarup, 12.09.1942 Sabotage mod Værnemagtslager, 09.12.1942 Sabotageforsøg mod lysmaskine, 12.12.1942 Sabotage mod Aarhus Stadions østligste hal, 27.03.1943 Sabotage mod Tømrermester Ib Nielsens maskinsnedkeri, 10.08.1943 Sabotage mod Entreprenør Wittens tømmerlager, 26.08.1943 Sabotage mod Aarhus Modelsnedkeri, 26.08.1943 Sabotage mod Universalfabrikken, 21.10.1943 Sabotage mod elektrisk drejekran, 01.11.1943 Sabotage mod M. Seest Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 06.12.1943 Sabotage mod Universalfabrikkens forhus, 13.09.1944 Sabotage mod grosserer Carl Christensens Cylinderudboringsfabrik, 26.09.1944 Sabotage mod Ivar Laursens Lufttørringsvaskeri, 28.10.1944 Sabotage mod pakhus udlejet til Værnemagten, 02.02.1945 Sabotage mod Valdemar Jensens Maskinfabrik, 03.02.1945 Sabotage mod nødlandet tysk flyvemaskine, 24.03.1945 Sabotage mod det nybyggede tyske skib ANNIE, 19.04.1945 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 25.10.1940 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 17.02.1941 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 14.03.1941 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 07.04.1941 Sabotage mod Aalborg Trælasthandel A/S Brødrene Bendtzen, 10.05.1941 Sabotage mod Mekaniker Anders Nielsen, 22.08.1941 Sabotage mod 2 telefonledninger, 07.09.1941 Sabotageforsøg mod tysk jernbanevogn med flyvebomber, 14.01.1942 Sabotage mod et Wehrmachtsheim, 07.02.1942 Sabotage mod rude i DNSAP's lokaler, 23.03.1942 Sabotage mod nazistiske reklamer, 23.03.1942 Sabotage mod tysk traktor, 27.04.1942 Sabotage mod tyske jernbanevogne med flydele, 02.05.1942 Sabotage mod tyske jernbanevogne med dæk, 04.05.1942 Sabotage mod fordelertavle i bunker på Rødslet Flyveplads, 06.05.1942 Sabotage mod flyvepladsens kaffekøkken, 18.05.1942 Sabotage mod tysk lastbil, 13.07.1942 Sabotage mod tysk flyvemaskine, 06.08.1942 Sabotage mod et tysk telefonkabel, 14.08.1942 Sabotage mod tysk lastbil, 17.08.1942 Sabotage mod tysk barak, 19.08.1942 Sabotage mod Værnemagtens kulplads, 25.08.1942 Sabotage mod det tyske kvarter i det Offentlige Slagtehus, 25.08.1942 Sabotage mod tysk personbil, 25.08.1942 Sabotage mod et tysk feltkabel, 28.08.1942 Sabotage Automekaniker Anders Nielsen, 18.09.1942 Sabotage mod Nordjysk Hanomag, 19.09.1942 Sabotage mod tysk flakstilling, 26.09.1942 Sabotage mod et Wehrmachtsheim, 26.09.1942 Sabotage mod villaejendom, 10.10.1942 Sabotage mod tysk bil i garage, 11.10.1942 Sabotage mod Dansk Arbejdsfællesskabs kontor, 20.10.1942 Sabotageforsøg mod ammunitionsdepotet Hvorup, 03.11.1942 Sabotage mod tysk militærbarak, 11.11.1942 Sabotage mod tysk ammunitionsvogn, 18.11.1942 Sabotage mod tysk lastbil, 01.12.1942 Sabotage mod ejendom hvor grønthandler Syndergaard har forretning, 27.12.1942 Sabotage mod Aalborg Portland-Cement-Fabriks pakkerier, 03.06.1943 Sabotage mod Aalborg Værfts Snedker- og Modelværksted, 22.07.1943 Sabotage mod tysk hø- og halmlager hos A/S Dansk Eternit-Fabrik, 09.03.1944 Sabotage mod Aal borg Mekanisk Værksted, 05.09.1944 Sabotage mod Christian Rich Svendsens Tricotagefabrik, 30.11.1944 Sabotage mod kartoffeltørreri, 08.01.1945 Sabotage mod belysningsinstallationer, 02.08.1941 Sabotage mod Andreas K. Works Skibsbyggeri, 15.10.1941 Sabotage mod telefonledning på golfbanen, 08.01.1942 Sabotage mod Værnemagtens telefonledninger, 18.08.1942 Sabotage mod tysk barak, 02.10.1942 Sabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 22.03.1943 Sabotage mod Emil Christensens Fiskeeksportørforretning, 06.08.1943 Sabotage mod fiskekassefabrik, 20.08.1943 Sabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 18.12.1943 Sabotage mod pakhus tilhørende Aarhus Oliefabrik A/S, 12.01.1944 Sabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Eftf., 07.09.1944 Sabotage mod Gestapos hovedkvarter i Esbjerg Højskolehjem, 09.04.1945 Sabotage mod elektrisk ledning på Teknisk Skole, 01.04.1941 Sabotage mod firmaet Sadelmager Schultz, 15.07.1942 Sabotage mod Kolding Kommunes staldbygning, 23.08.1943 Sabotage mod proprietærlandejendom, 13.02.1945 Sabotage mod automobilforhandler Karl Jacob Jensen, 02.03.1945 Sabotage mod avisen Fædrelandet, 30.04.1942 Sabotage mod avisen Fædrelandet, 01.06.1942 Sabotage avisen Fædrelandet, 21.09.1942 Sabotage mod Fædrelandets udhængsskabe, 30.09.1942 Sabotage mod Aalborg Flyveplads Vest, 11.11.1944 Sabotage mod A/S Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 29.12.1943 Sabotage mod mælkekondenseringsfabrikken, 29.12.1943 Sabotage mod Aktieselskabet Burchardt Nielsen, 21.01.1945 Sabotage mod tre både på A. Ustrups Skibsværft, 27.08.1942 Sabotage mod bygning tilhørende Aarhus Motorkompagni, 30.06.1943 Sabotage mod I. P. Petersens Skibs- og Baadebyggeri, Aarhus Yacht-værft, 11.08.1943 Sabotage mod træbarak, 19.08.1943 Sabotage mod transformator hos Aarhus Motorkompagni, 08.11.1943 Sabotage mod snedkerværksted tilhørende Snedkermester Alfred Martin Rasmussen, 17.11.1943 Sabotage mod Bagermester Arthur Jørgensen, 19.11.1943 Sabotage mod maskinværkstedet Aros, 17.01.1944 Sabotage mod Café Jomsborg, 06.01.1944 Sabotage mod Dansk Andels Kulforretning, 22.02.1944 Sabotage mod Pierres Vaskeri, 11.07.1944 Sabotage mod Brødrene Jørgensens Motorcykelværksted, 21.08.1944 Sabotage mod Mekaniker Willy Andersens Bilværksted, 23.08.1944 Sabotage mod Christian Petersens Karosserifabrik m.fl., 26.08.1944 Sabotage mod Aarhus Autolager A/S m.fl., 26.08.1944 Sabotage mod Universalfabrikkens bagbygning, 17.09.1944 Sabotage mod drejeskiven hos A/S Frichs, 26.09.1944 Sabotage mod Nielsen & Laursen Brandts Fabrik, 27.09.1944 Sabotage mod Schrøder & Rasmussens Autoreparations- og Vulkaniseringsanstalt, 06.10.1944 Sabotage mod Derbys Skibsværfts Maskinfabrik, 08.10.1944 Sabotage mod Aarhus Maskinfabrik, 13.10.1944 Sabotage mod Havnevæsenets Bedding, 26.10.1944 Sabotage mod Richard Sørensens Autoværksted, 27.10.1944 Sabotage mod De Forenede Automobilfabrikkers afdeling i Aarhus, 01.11.1944 Sabotage mod Helge Engkvist Maskinfabrik, 06.11.1944 Sabotage mod tavleanlægget til kranen hos Derby på Pier II, 07.11.1944 Sabotage mod trævarefabrik Centrum, 19.11.1944 Sabotage mod C.E. Thumands Elektromekaniske Fabrik, 02.12.1944 Sabotage mod Fabrikant M. Franks krydderimølle, 05.12.1944 Sabotage mod Rosenlund Hansens Vulkaniseringsantalt, 04.12.1944 Sabotage mod K. Thurms Lædervarefabrik, 30.12.1944 Sabotage mod vaskeriet Djursland, 18.12.1944 Sabotage mod vaskeriet Frem, 10.12.1944 Sabotage mod en transformatorstation ved Ortopædisk Hospital, 23.01.1945 Sabotage mod G. Jacobsens Dansk Skrivemaskinetilbehør, 08.02.1945 Sabotage mod Helge Egekvists Maskinfabrik, 09.02.1945 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 16.02.1945 Sabotage mod Anthon Christensen A/S, 24.02.1945 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Sabotage mod tysk befæstningsanlæg, 16.03.1945 Sabotage mod Fabrikant Aage Heidemann Autoforhandler, 06.04.1945 Sabotage mod Vognmand Johannes Ulrichs garage og bil, 08.04.1945 Sabotage mod E. Dalgaard Sørensens Cementstøberi, 11.04.1945 Sabotage mod Skibsbygger Sophus Andersens Skibsbyggeri, 16.04.1945 Sabotage mod bil tilhørende vognmand N.B.M. Gaarsdal, 17.04.1945 Sabotage mod lastbiler i garage tilhørende Vognmand Rasmus Helbo, 20.04.1945 Sabotage mod Aabybro Maskinfabrik, 09.02.1943 Sabotage mod Snedkermester Ernst Pedersens værksted, 18.06.1943 Sabotage mod J.E. Carlsens garage, 07.07.1943 Sabotage mod Aalborg Halmvarefabrik, 08.07.1943 Sabotage mod skibsbygmester Th. Biebers Skibs- og Baadebyggeri, 08.08.1943 Sabotage mod Privatbanens Lokomotivremise og Værksteder, 15.08.1943 Sabotage mod Slagtermester Hans Wiencken, 24.08.1943 Sabotage mod Aalborg Skibsværft, 16.01.1944 Sabotage mod træuldsmåttefabrik, 09.07.1944 Sabotage mod dampvaskeriet Solvang, 23.07.1943 Sabotage mod Motorcentralen tilhørende Egon Pedersen, 23.08.1944 Sabotage mod Nordjydsk Elektro, 28.08.1944 Sabotage mod Vognmand J. E. Carlsen, 03.09.1944 Sabotage mod kvæghal, 12.10.1944 Sabotage mod værktøj og generatorer mm. hos Vognmand Christian Hansen, 12.10.1944 Sabotage mod Aalborg Kvægtorv i bygning udlejet til Værnemagten, 12.10.1944 Sabotage mod Lars Bak Larsens maskinsnedkeri, 14.10.1944 Sabotage mod Entreprenør Anders Peter Pedersen Nygaard, 16.10.1944 Sabotage mod Berg Andersens Autoophug, 16.10.1944 Sabotage mod skur tilhørende firmaet Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Sabotage mod Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Sabotage mod skibskedel, 24.10.1944 Sabotage mod A.C. Nielsens Vejmaterialefabrik, 24.10.1944 Sabotage mod Kedelsmedjen hos Aalborg Værft A/S, 01.11.1944 Sabotage mod AXA kartoffeltørreri, 06.01.1945 Sabotage mod kartoffeltørreriet Nordjysk Tørreri, 06.01.1945 Sabotage mod Aalborg Portland Cement-Fabrik, 12.01.1945 Sabotage mod Tømrermester M. Mogensen & Søns værksted, 24.01.1945 Sabotage mod murermesterfirma, 25.01.1945 Sabotage mod lastbiler tilhørende Aalborg Portland Cement-Fabrik, 04.02.1945 Sabotage mod Fabrikant Pedersens Automobilværksted, 05.02.1945 Sabotage mod det Offentlige Slagterhus og Eksportslagteri, 07.02.1945 Sabotage mod Niels Brock A/S, Automobilforhandler og reparatør, 11.02.1945 Sabotage mod garage tilhørende Firmaet Karlsvognene, 14.02.1945 Sabotage mod Lassen Studstrups Værksted, 16.02.1945 Sabotage mod Smedemester C.V. Rusholt, 08.03.1945 Sabotage mod lager og savskæreri tilhørende Entreprenør Frederik Fuchs, 16.03.1945 Sabotage mod Entreprenørfirmaet Nordjyden, 17.03.1945 Sabotage mod Aalborg Muslingekogeri, 21.03.1945 Sabotage mod Nørresundby Tømmerhandel, 29.03.1945 Sabotage mod gasstation tilhørende A/S Gasakkumulator København, 04.04.1945 Sabotage mod snedkermester Anker Sørensens Snedkeri, 16.04.1945 Sabotage mod maskinbygning på Aalborg Værft, 18.04.1945 Sabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Efterfølger, 17.03.1943 Sabotage mod transformatorbygning med anlæg og montering, 02.08.1943 Sabotage mod Kaptajn J. Borch-Clausens lager- og arbejdslokaler, 13.08.1943 Sabotage mod Schmidt & Mortensens Kassefabrik og Trælast, 20.08.1943 Sabotage mod biler tilhørende forskellige vognmænd, 22.08.1943 Sabotage mod vaskeriet Vestjyden, 29.08.1943 Sabotage mod bygning tilhørende Esbjerg Eksport- og Kreaturstalde, 28.01.1944 Sabotage mod ladebygning, 08.02.1944 Sabotage mod ladebygning, 21.02.1944 Sabotage mod grøntforretningen Fragaria, 22.07.1944 Sabotage mod Vognmand Jens Pedersen Knudsen, 21.12.1944 Sabotage mod eksportvogn tilhørende Vognmand Christian Enevoldsen, 02.02.1945 Sabotage mod Esbjerg Svineslagteri, 27.03.1945 Sabotage mod Esbjerg Andelssvineslagteri, 28.03.1945 Sabotage mod Mekaniker Filip Pedersens værksted, 03.04.1945 Sabotage mod Mekaniker Andersens værksted, 30.04.1945 Sabotage mod Tømrermester Ulrich Sørensens tømrerværksted, 22.08.1943 Sabotage mod Kolding Strømpefabrik, 23.08.1943 Sabotage mod A/S Nordisk Solar Co., 21.09.1944 Sabotage mod Motorforhandler Jens Sørensen virksomhed, 25.09.1944 Sabotage mod pølsefabrikken på Andelssvineslagteriet, 22.12.1944 Sabotage mod Holger Hansens Automobilreparation, 01.01.1945 Sabotage mod et Kartoffelkogeri, 01.01.1945 Sabotage mod gård tilhørende proprietær Christian Sevelsted, 13.02.1945 Sabotage mod Entreprenør Tage Bircks, 26.04.1945 Sabotage mod Horsens Honningdepot, 13.11.1943 Sabotage mod garagekompleks, 13.11.1943 Sabotage mod Tømrermester Aamann & Søns værksted, 30.12.1943 Sabotage mod Hede Nielsens Acetylen-Fabrik, 02.01.1944 Sabotage mod Tømrermester Aamann & Søns værksted, 02.01.1944 Sabotage mod trævarefabrikken Ebon, 03.11.1944 Sabotage mod Ørnstrup Savværk, 05.12.1944 Sabotage mod Johanne Andersen, 22.12.1944 Sabotage mod maskinfabrikken A. Philip Jensens Eftf., 21.01.1945 Sabotage mod Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 21.01.1945 Sabotage mod Horsens Kølerfabrik, 21.01.1945 Sabotage mod pakhus, 31.01.1945 Sabotage mod muslingekogeriet Mytilus, 11.04.1945 Sabotage mod A.P. Hansens Enke Stavfabrik, Vejle Storfabrik, 29.07.1943 Sabotage mod Sydjysk Refinoil, 23.10.1944 Sabotage mod Automobilforhandler Martin Kjærs Autoreparation, 15.11.1944 Sabotage mod Vejle og Omegns Andelssvineslagteri, 17.11.1944 Sabotage mod Vejle Dampvaskeri, 16.02.1945 Sabotage mod fabriksbygningen Thiosan, 28.02.1945 Sabotage mod snedkeri, 22.04.1945 Sabotage mod Snedker Johan Jensen, 11.04.1945 Sabotage mod lager- og værkstedsbygning tilhørende A/S Bülow & Co., 31.01.1945 Sabotage mod Axel Mortensens Møbelfabrik, 21.04.1945 Sabotage mod tysk telefonkabel, 10.08.1941 Sabotage mod Snedkermester Søren Sørensens Maskinsnedkeri, 11.04.1944 Sabotage mod W. Johansens A/S Maskinfabrik, 18.06.1944 Sabotage mod Ricardt Møllers Snedkeri, 04.07.1944 Sabotage mod W. Johansens Maskinfabrik, 07.11.1944 Sabotage mod reservedepot tilhørende Værnemagten, 22.07.1942 Sabotage mod Dansk Automobilbyggeri, 16.02.1945 Sabotage mod Dansk Rørindustri A/S, 28.02.1944 Sabotage mod Ernst Pilgaards Skotøjsfabrik, 23.08.1943 Sabotage mod tysk telefonledning ved flyvepladsen, 24.08.1940 Sabotage mod station tilhørende Værnemagten, 13.04.1941 Sabotage mod Automobilhandler N.C. Rørholm, 09.08.1941 Sabotageforsøg mod tysk ammunitionsgodsvogn, 14.06.1942 Sabotage mod tysk kabel, 29.03.1941 Sabotage mod snedkeri tilhørende Snedkermester Heinrich Lorentzen, 29.01.1944 Sabotage mod Skive Tømmerhandel, 22.04.1944 Sabotage mod Auning Møbel- og Madrasfabrik, 29.10.1943 Sabotage mod A/S H. Hein & Sønner Motorfabrik, 06.11.1943 Sabotage mod Konfektionsfabrik tilhørende Christian Juncher A/S, 30.01.1944 Sabotage mod Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, 23.11.1944 Sabotage mod I/S Randers Motorfabrik, 26.04.1945 Sabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 07.03.1943 Sabotageforsøg mod Hou Savværk, 01.03.1945 Sabotage mod Ranum Møbelfabrik, 30.10.1943 Sabotage mod "DAPA" - Dansk Paahængsvogn-Fabrik A/S, 28.12.1943 Sabotage mod Nordschleswische Zeitung A/S, 17.08.1945 Sabotage mod Grenaa og Omegns Hørskætteri, 29.07.1943 Sabotage mod Grenaa Andelssvineslagteri, 23.02.1945 Sabotage mod Autoreparation og lager tilhørende M. Olesen, 02.10.1944 Sabotage mod Ribe Møbelfabrik, Ford Motor Co. og Mekaniker Holms værksted, 13.03.1943 Sabotage mod Varde Staalværk A/S, 04.07.1943 Sabotage mod fabrikant Jeppe H. Jensens Benkogeri, 07.08.1943 Sabotage mod Varde Staalværk A/S, 12.12.1943 Sabotage mod Landinspektør Aage Alexander Zoffmanns bopæl, 10.04.1944 Sabotage mod vaskeriet Neptun, 21.04.1944 Sabotage mod Slagtermester Gøttsches Pølsefabrik, 27.05.1944 Sabotage mod Møbelfabrikken Elm, 24.10.1944 Sabotage mod Herning Motorkompagni A/S, 05.10.1944 Sabotage mod vaskeriet Neptun, 29.01.1945 Sabotage mod Det Forenede Oliekompagni A/S Autoreparation, 22.04.1945 Sabotage mod Automobilreparation, 11.03.1945 Sabotage mod A. Philipsen og Co.'s Autoreparation, 26.08.1943 Sabotage mod Karetmager Hartvigs trælager (Karosserifabrik "Hartby"), 27.08.1943 Sabotage mod oplagsskur tilhørende Karetmager V.A. Jørgensen, 23.10.1944 Sabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 08.02.1945 Sabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 13.04.1945 Sabotage mod to lastbiler tilhørende Kjeld Christian Stigsen, 21.04.1945 Sabotage mod lastbiler, 13.08.1943 Sabotage mod lagerbygning tilhørende Firmaet Reimer Nielsen, 28.08.1943 Sabotage mod Hotel Himmelbjerget, 05.12.1943 Sabotage mod vaskeriejer M. Sjøk, 22.12.1944 Sabotage mod 16-tons lastbil, 01.04.1945 Sabotage mod A/S Virklund Gengastræ, 15.04.1945 Sabotage mod skrædderværksted, 27.01.1944 Sabotage mod Entreprenørerne Chr. Bahrs & L. Mathiasen, 29.10.1944 Sabotage mod kiosk tilhørende Købmand Thomas Thomsen, 31.03.1945 Sabotage mod bil tilhørende Entreprenør J.L. Nielsen, 20.04.1945 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik A/S, 18.11.1943 Sabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 20.11.1943 Sabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 04.12.1943 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik, 11.01.1944 Sabotage mod Peder Nielsen Maskinfabrik A/S, 11.01.1944 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik A/S, 23.01.1945 Sabotage mod gravemaskine tilhørende Entreprenør Alex J. Hansen, 17.02.1945 Sabotage mod Mælkekondenseringsfabrik A/S L.E. Bruun Export-Mejeri, 06.03.1945 Sabotage mod Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, 18.03.1945 Sabotage mod vognfabrikken Scandia, 06.07.1943 Sabotage mod Dansk Export-Tørreri, 14.08.1943 Sabotage mod jernstøberi tilhørende Entreprenør C. Carlsen, 23.08.1943 Sabotage mod Drottens Maskinfabrik, 19.11.1943 Sabotage mod Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, 28.08.1943 Sabotage mod Cementstøberi tilhørende Murermester Christian J. Søndergaard, 12.09.1944 Sabotage mod ejendom tilhørende Maskinsnedker Th. Pedersen, 14.09.1944 Sabotage mod smedje og lagerbygning tilhørende Entreprenør C. Carlsen, 07.10.1944 Sabotage mod Randers Ny Cementvarefabrik, 18.11.1944 Sabotage mod Tindbæk Savværk og Maskinsnedkeri, 06.04.1945 Sabotage mod savskæreri tilhørende Savværksejer Kjemtrup, 11.12.1944 Sabotage mod Haverslev Mejeri og Iscreamfabrik, 11.12.1944 Sabotage mod Nibe Muslingekogeri I/S, 06.02.1945 Sabotage mod Limfjords-Østers Kompagniet I/S, 27.02.1945 Sabotage mod Husmand Richardt Andersen, 29.04.1945 Sabotage mod Bygmester J.D. Wieses trælager, 01.08.1943 Sabotage mod Snedkerværksted, 01.08.1943 Sabotage mod Snedker Johannes Schæfers Værksted, 21.08.1943 Sabotage mod Sadelmager N. Schmidts Værksted, 17.03.1945 Sabotage mod Købmand A.E. Sørensen, 20.03.1945 Sabotage mod mekanikerværksted tilhørende Christian Frederiksen, 22.03.1945 Sabotage mod Rødding Andelsslagteri, 06.04.1945 Sabotage mod Automobilreparation tilhørende M. Olesen, 03.11.1944 Sabotage mod Vestjyllands Tørrecentral, 02.04.1945 Sabotage mod lastbil i garage, 15.04.1945 Sabotage mod Vognmand M.P. Bendtzens vogn, 16.04.1945 Sabotage mod lokomotiver, 25.08.1943 Sabotage mod Bordrup Kro, 11.03.1944 Sabotage mod lokomotiver i Remise, 30.09.1944 Sabotage mod Vestjysk Automobilforretning & Vulkanisør, 21.11.1944 Sabotage mod Varde Svineslagteri A/S, 04.02.1945 Sabotage mod Thisted Motorcomp. A/S, 12.04.1945 Sabotage mod Thisted Andels-Svineslagteri, 22.04.1945 Sabotage mod Vulkanisør Iver Brash Jensen, 25.09.1944 Sabotage mod Kartoffeltørreri tilhørende Kreaturhandler Hans Hansen, 16.11.1944 Sabotage mod Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk, 11.12.1944 Sabotage mod landbrugsejendom tilhørende Direktør Søren Yde Poulsen, 12.01.1945 Sabotage mod A/S Andreas Jakobsen Autoværksted, 21.01.1945 Sabotage mod maskinfabrikken Hamag A/S, 06.02.1944 Sabotage mod hotel Søgaardhus, 27.09.1944 Sabotage mod en cisternevogn, 19.03.1945 Sabotage mod betonblandingsmaskiner tilhørende Entreprenør J.J. Wiese, 10.04.1945 Sabotage mod Entreprenør Julius Wieses Hønseri, 26.04.1945 Sabotage mod bil tilhørende Rutebilejer Børge Møller, 09.01.1945 Sabotage mod Skive Andelsslagteri, 03.04.1945 Sabotage mod Holstebro Papæskefabrik, 23.11.1944 Sabotage mod Struer Andels-Svineslagteri, 28.12.1944 Sabotage mod bil tilhørende Vognmand Ingv. Andersen, 21.03.1945 Sabotage mod Automobilforhandler M. Olesens Service-Station, 22.03.1945 Sabotage mod Tømrermester S. Windings Maskinværksted, 22.03.1945 Sabotage mod Andersens Generatortræfabrik, 29.03.1945 Sabotage mod landbrug tilhørende Gårdejer Jens Mogensen, 23.08.1943 Sabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 22.11.1944 Sabotage mod transformatorstation, 29.11.1944 Sabotage mod biler på Suryaninoffs værksted, 01.12.1944 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Sabotage mod Voerladegaard Savværk, 22.03.1945 Sabotage mod halmlager, 27.06.1943 Sabotage mod Deutsche Jüngenschaft Nordschleswig, 25.12.1943 Sabotage mod smedje og snedkerværksted, 03.09.1944 Sabotage mod A. Østergaard Automobil & Reservedele, 28.11.1944 Sabotage mod Østergaards Maskinværksted, 04.01.1945 Sabotage mod bil tilhørende Grosserer Niels C. Kloster, 04.04.1945 Sabotage mod Deutscher Ruderverein Hadersleben, 19.04.1945 Sabotage mod Næsby Karroserifabrik, 12.05.1943 Sabotage mod Thomas B. Thriges Maskinfabrik, 01.07.1943 Sabotage mod A/S Fehr og Co., 14.08.1943 Sabotage mod Dansk Akkumolator - og Elektromotorfabrik (DAE), 28.08.1943 Sabotage mod Dampvaskeriet Thor, 06.05.1944 Sabotage mod DAE, 16.06.1944 Sabotage mod De forenede Automobilfabrikker, 16.06.1944 Sabotage mod Autoværkstedet V. Holm Jensen, 11.06.1944 Sabotage mod Canned Cream & Milk Co. Ltd., 22.11.1944 Sabotage mod A/S Odense Autogarager, 04.12.1944 Sabotage mod Bjarne Eckhoffs Konservesfabrik, 04.12.1944 Sabotage mod maskinfabrikken Phønix, 29.01.1945 Sabotage mod M.P. Allerups Eft. A/S, 30.01.1944 Sabotage mod tysk flyveplads, 17.01.1945 Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 10.05.1943 Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 24.08.1943 Sabotage mod Danske Gasværkers Tjærekompagni, 29.01.1944 Sabotage mod garageanlæg, 14.04.1945 Sabotage mod Cementfabrik Elvas ejers bil, 22.04.1945 Sabotage mod Margarineforhandler Th. Rasmussens bil, 25.04.1945 Sabotage mod Automobilforhandler Johannes Poulsen, 09.04.1945 Sabotager mod maskinfabrikken C.F.C., 13.04.1945 Sabotage mod Espe Møbelfabrik, 13.04.1943 Sabotage mod Haastrup Savværk, 26.08.1944 Sabotage mod Ingvard Rasmussens Snedkeri, 27.08.1944 Sabotage mod A. Nielsen og Søns Maskinsnedkeri, 11.08.1943 Sabotage mod Autoværkstedet Autogaarden, 07.11.1943 Sabotage mod Maskinfabrikken Arni, 31.08.1943 Sabotage mod Robert Lauritsens Karetmagerværksted, 05.09.1943 Sabotage mod Sakskøbing Savværk I/S, 19.02.1944 Sabotage mod Snedkermester Rudolf Larsens Maskinværksted, 03.03.1945 Sabotage mod Borup Hørskætteri, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Hellebæk Fabrikker, 22.06.1943 Sabotage mod snedkermester Gundorf Carlsens møbelfabrik, 25.12.1943 Sabotage mod Væveriet Slangerup, 01.01.1944 Sabotage mod Roskilde Halmvarefabrik, 07.02.1945 Sabotage mod træbarak, 26.12.1942 Sabotage mod Ørum-Hansens Maskinfabrik, 04.01.1945 Sabotage mod Dansk Skovindustris Krydsfinerfabrik, 19.12.1944 Sabotage af DDPAs tankanlæg, 12.03.1945 Sabotage mod Bornholms Andelshørfabrik, 05.04.1943 Sabotage mod Autocentralens værksted, 17.06.1944 Sabotage mod Bygmester Valdemar Lindstrøm, 29.08.1944 Sabotage mod Frederikssund Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 09.05.1943 Sabotage mod A/S Handelskompagniet, 09.02.1945 Sabotage mod DDPAs tankanlæg på Holbæk Havn, 11.03.1945 Sabotage mod Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 22.07.1943 Tyveri hos Stüler & Trosch Jensen, 09.01.1943 Sabotage Vestsjællands Frø- og Sædekornforretning, 25.10.1943 Sabotage mod Slagelse Maskinfabrik, 22.01.1945 Sabotage mod M. Olsens Snedkerværksted, 03.02.1945 Sabotage mod Møbelfabrikken Falster, 07.04.1943 Sabotage mod DDPAs havneanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S Hørfabrikken, 29.11.1943 Sabotage mod Fabr. Rasmussens fjerkræsslagteri, 21.01.1945 Sabotage mod lager og sprøjtemalerværksted, 10.04.1945 Sabotage mod Odense Boldklubs tennishal, 29.05.1943 Sabotage mod Dansk Frugttørreri, 14.06.1943 Sabotage mod Smith & Co., 02.08.1943 Sabotage mod A/S Thomas B. Trigers Fabrikker, 24.08.1943 Sabotage mod Automekanisk Etablissement, 12.08.1943 Sabotage mod konservesfabrikken S. Plum A/S, 21.08.1943 Sabotage mod Dansk Most- og Tørringsindustri, 22.08.1943 Sabotage mod A/S Blumensaadts Fabrikker, 09.09.1943 Sabotage mod stærkstrømsmast, 25.09.1943 Sabotage mod Næsby Karosserifabrik, 30.11.1943 Sabotage mod vulkaniseringsvirksomheden INAX, 23.02.1944 Sabotage mod Esso Servicestation, 11.05.1944 Sabotage mod Odense Exportslagteri, 07.12.1944 Sabotage mod A/S Dansk Akkumolator- og Elektromotorfabrik, 30.01.1945 Sabotage mod Vognman Ejnar Hansen bopæl, 12.01.1945 Sabotage mod A/S Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik, 09.02.1945 Sabotage mod The Canned Cream & Milk Company, 13.02.1945 Sabotage mod N.P. Hansen & Co., 21.09.1942 Sabotage mod tømremester N.P. Nielsens værksted, 06.11.1944 Sabotage mod 2 lastvogne tilh. Fiskeeksportør Rasmus Jørgensen, 15.08.1943 Sabotage mod fiskeeksportør Rasmus Jørgensens bil, 15.06.1944 Sabotage mod Sall Savværk, 29.04.1945 Sabotage mod tysklandseksportør Martin Andersen, 10.07.1943 Sabotage mod Broholm Gods landbrug, 07.10.1943 Sabotage mod Den Gl. Mølle tilh. Broholm Gods, 20.11.1943 Sabotage mod A/S Det forenede Oliekompagni, 09.03.1944 Sabotage mod Svendborgs Andels Svineslagteri, 30.01.1945 Sabotage mod Kærum Mølle, 27.08.1943 Sabotage mod Vognmand Ejner Jørgensens Garage, 06.04.1944 Sabotage mod Haarby Frugt- og Tørreindustri, 16.08.1944 Sabotage mod garageanlæg, 17.09.1944 Sabotage mod Andelssvineslagteriet i Masnedsund, 08.02.1945 Sabotage mod Dansk Møbelarbejderfabrik, 04.03.1945 Sabotage mod Alfred Olsens Tankanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S Carbona, 08.07.1943 Sabotage mod P.A. Schrøders værksted, 29.02.1944 Sabotage mod A/S Dansk Jernvare Industris hesteskofabrik, 06.10.1944 Sabotage mod kulkraner, 02.02.1945 Sabotage mod muslingekogeriet A/S Mytilus, 23.03.1945 Sabotage mod Hillerød Vognhjuls- og Karosserifabrik, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Skævinge Hørskætteri, 11.08.1943 Sabotage mod Slotsmøllen, 28.08.1943 Sabotage mod Herman Jørgensens Maskinsnedkeri, 31.10.1943 Sabotage mod Richardt Rosbæks Værksted, 08.11.1943 Sabotage mod Jens P. Larsens Maskinsnedkeri, 17.12.1943 Sabotage mod Lillerød Maskinsnedkeri, 26.12.1943 Sabotage mod Gilleleje Kro, 26.04.1944 Sabotage mod Rungsted Badehotel, 09.09.1944 Sabotage mod Tysk vagtkontor, 16.03.1941 Sabotage mod Pipers Madras, 23.12.1941 Sabotageforsøg mod Husarkasernen, 26.06.1942 Sabotageforsøg mod Brandt og Ravntofts tømmerplads, 01.07.1942 Sabotageforsøg mod Københavns Automobilcentral, 06.07.1942 Sabotage mod A/S Nordbjerg og Wedels Skibs- og Baadeværft, 26.07.1942 Sabotageforsøg mod Entreprenør Henning Petersens Tømmerplads, 01.08.1942 Sabotageforsøg mod Dansk Elektronisk Fabrik, 01.08.1942 Sabotage mod Sven Cannings Autoværksted & Forniklingsanstalten Danmark, 05.08.1942 Sabotage mod Nicolaisen og Nielsens Tømmerplads, 09.08.1942 Sabotageforsøg mod A.P. Hansens tømmerplads, 18.08.1942 Sabotageforsøg mod Henning Petersens Tømmerplads, 18.08.1942 Sabotage mod ejendommen Hothersplads 5, 19.08.1942 Sabotage mod Købmandsforretning, 19.08.1942 Sabotage mod dampvaskeriet Gefion, 19.08.1942 Sabotage mod ismejeri, 19.08.1942 Sabotage mod Auto Industri, 21.08.1942 Sabotage mod Den Tyske Skole, 01.09.1942 Sabotage mod Kastellets garager, 01.09.1942 Sabotageforsøg mod Automobilforhandler Jørgensen & Jensen, 03.09.1942 Sabotageforsøg mod beboelsesejendom, 04.09.1942 Sabotage mod Autoforhandler Hans Lystrup, 08.09.1942 Sabotage mod automobilværksted med servicestation, Dansk Adler Automobil A/S og Heiber, 26.09.1942 Sabotage mod Nordisk Korsetfabrik, 06.10.1942 Sabotageforsøg mod A.P. Hansens tømmerplads, 12.10.1942 Sabotage mod maskinfabrikken Undi, 15.10.1943 Sabotageforsøg mod Værnemagtens Heereskraftpark, 21.10.1942 Sabotage mod konfektionsfirmaet A/S Svend Albertsen, 25.10.1942 Sabotageforsøg mod værktøjsfabrikken "Præcision", 31.10.1942 Sabotage mod skibet M/S Franken af Kiel, 03.11.1942 Sabotageforsøg mod Sørensens Maskinfabrik, 17.11.1942 Sabotageforsøg mod Nyboder Skole, 10.12.1942 Sabotage mod A/S Julius Tafdrups Konfektionsfabrik, 02.12.1942 Sabotage mod Skiltefabrikken "5001 Skilte", 10.12.1942 Sabotage mod maskinfabrikken "Præcision", 13.12.1942 Sabotage mod DNSAP's bogtrykkeri, 20.12.1942 Sabotage mod fabrikken Luigi Gargani, 31.12.1942 Sabotage mod Hairlock Cushion, 13.02.1943 Sabotage mod A/S Atlas Fabrikker, 14.02.1943 Sabotage mod B&W, 10.03.1943 Sabotage mod automobilværkstedet Heiber Service, 01.05.1943 Sabotage mod A/S Nordbjerg og Wedels Baadeværft, 05.05.1943 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat, 10.05.1943 Sabotage mod Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskab, 11.05.1943 Sabotage mod Elektronisk Krystalindustri/Tybrings Radioindustri, 13.05.1943 Sabotage mod A/S Glud & Marstrands Fabrikker, 23.06.1943 Sabotage mod A.P. Hansens Maskinsnedkeri, 02.07.1943 Sabotage mod Burmeister og Wains modellager, 31.07.1943 Sabotage mod Max J. Madsens Maskinfabrik, 31.07.1943 Sabotageforsøg mod Skovgaard-Mortensens Automobilværksted, 06.08.1943 Sabotage mod Nordisk Radioindustri Danavox, 21.08.1943 Sabotage mod Lauritz Knudsens Mekaniske Etablissement, 24.08.1943 Sabotage mod udstillingshallen Forum, 24.08.1943 Sabotage mod Trifolium Frø (A/S Dansk Frøavlskompagni), 25.08.1943 Sabotage mod Emmeckes maskinfabrik, 12.09.1943 Sabotage mod A/S Petersen & Wraae's maskinfabrik, 12.09.1943 Sabotage mod Automobilværksted Brd. Skovgaard-Mortensen, 13.09.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 16.09.1943 Sabotage mod A/S A. Jørgensen & Co.s Maskinfabrik (AJCO), 19.09.1943 Sabotage mod Taastrup Maskinsnedkeri, 27.09.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 28.09.1943 Sabotage mod tømrermester Hans L. Hansens Maskinsnedkeri, 29.09.1943 Sabotage mod Ludvig Andersens Skotøjsfabrik, 29.09.1943 Sabotage mod Siemens Elektricitet A/S, 08.10.1943 Sabotage mod Hareskov Kuranstalt, 14.10.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Undi (I/S Carlsborg), 15.10.1943 Sabotage mod A/S Titan, 16.10.1943 Sabotage mod Elektromekano i Hans Justs magasiner, 21.10.1943 Sabotage mod Kompasvæsenets bygning v/ flådestationen, 21.10.1943 Sabotage mod Restaurant Mokka, 27.10.1943 Sabotage mod Standard Electric A/S, 05.11.1943 Sabotage mod radiofabrikken American Apparate Co., 09.11.1943 Sabotage mod A/S Reinhard, 10.11.1943 Sabotage mod Helge Jensens Automobilværksted, 12.11.1943 Sabotage mod maskinværkstedet Alvis, 19.11.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 20.11.1943 Sabotage mod mineralvandsfabrikken Solbjerg og marmeladefabrikken Sunda, 20.11.1943 Sabotage mod transformatorstation, 23.11.1943 Sabotage mod Grauballe & Co. Uniformfabrik, 25.11.1943 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat A/S (DISA), 28.11.1943 Sabotage mod Hartmanns Maskinfabrik, 03.12.1943 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoreparationsværksted, 04.12.1943 Sabotage mod Nærum Kostskole, 08.12.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Absalon, 08.12.1943 Sabotage mod A/S Søren Wistoft & Co.s Fabrik, 10.12.1943 Sabotage mod Dansk Industrisyndikat, 20.12.1943 Sabotage mod A/S Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri, 21.12.1943 Sabotage mod A/S Jernkontoret, 26.12.1943 Sabotage mod B&W, 08.01.1944 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoreparationsværksted, 09.01.1944 Sabotage mod Andreasen & Rasmussens Madrasfabrik (Super Madras), 12.01.1944 Sabotage mod Hollesens Fabrikker/Always Radio, 15.01.1944 Sabotage mod B&W maskin- og skibsbyggeri, 15.01.1944 Sabotage mod Johannesen & Lunds Maskinfabrik, 17.01.1944 Sabotage mod Anders A. Pindstofte Maskinfabrik A/S, 17.01.1944 Sabotage mod Aage Petersen maskinfabrik, 18.01.1944 Sabotage mod General Motors International A/S ("Nordværk"), 29.01.1944 Sabotage mod Reinhardts Automobilværksted, 06.02.1944 Sabotage mod S. Houlberg A/S, 12.02.1944 Sabotage mod Dansk Arbejdstjeneste, 08.04.1944 Sabotage mod Skandinavisk Motor Co. A/S, 18.04.1944 Sabotage mod I/S Carltorp Maskinfabrik, 22.04.1944 Sabotage mod Aage J. Sørensens maskinfabrik, 22.04.1944 Sabotage mod A/S Atlas maskinfabrik, 26.04.1944 Sabotage mod Gunnar Hardrups Skrue - og Facondrejeri, 28.04.1944 Sabotage mod Universal Trykkeriet, 28.04.1944 Bombesalut i anledning Prinsesse Benediktes fødsel, 30.04.1944 Sabotage mod Frihavnens Elektricitetsværksbygning, 02.05.1944 Sabotage mod A/S Globe, 03.05.1944 Sabotage mod Maskinfabrik Aage J. Sørensen, 04.05.1944 Sabotage mod firmaet Scaniadam, 04.05.1944 Sabotage mod Maskinfabrikken HERO, 04.05.1944 Sabotage mod flyvetroppernes værksteder på Kløvermarksvej, 06.05.1944 Sabotage mod Burmeister & Wain, 08.05.1944 Sabotage mod Generator (Hans L. Larsens Elektroniske Etablissement), 11.05.1944 Sabotage mod Always, 13.05.1944 Sabotage mod DFDS A/S, 20.05.1944 Sabotage mod M.P. Pedersen Radiofabrik, 22.05.1944 Sabotage mod automobilfirmaet Adler Service, 24.05.1944 Sabotage mod B&W Maskin- og Skibsbyggeri, 24.05.1944 Sabotage mod Akkumolatorfabrikken LYAC, 24.05.1944 Sabotage mod A/S Smiths, Mygind og Hüttemeiers maskinfabrik, 03.06.1944 Sabotage mod A/S Globus Cykler, 06.06.1944 Sabotage mod S.P. Wodskou, 10.06.1944 Sabotage mod Hellesens Elementfabrik, 10.06.1944 Sabotage mod A/S Petersen & Wraae, 12.06.1944 Sabotage mod radiofabrikken "Neutrofon", 16.06.1944 Sabotage mod Skandinavisk Motorkompagni, 17.06.1944 Sabotage mod A/S Bohnstedt-Petersens Maskinfabrik, 21.06.1944 Sabotage mod Dansk Industrisyndikat, 22.06.1944 Sabotage mod A/S Nordisk Radio Industris fabriksanlæg "Danavox", 22.06.1944 Sabotage mod FKL maskinfabrik, 24.06.1944 Sabotage mod B&W's maskin- og skibsbyggeri, 24.06.1944 Sabotage mod Ambi, 25.06.1944 Sabotage mod Jekos A/S maskinfabrik (Nordwerk), 25.06.1944 Sabotage mod Dansk Aluminium Industris maskinfabrik, 30.06.1944 Sabotage mod De Forenede Vognmandsforretninger, 21.02.1944 Sabotage mod S/S Asnæs og et andet Hansaskib under bygning på B&W, 15.11.1944 Sabotage mod A/S Standard Electric, 02.12.1944 Sabotage mod Automobilfabrik Bohnstedt-Petersen, 06.12.1944 Sabotage mod maskinfabrikken Rixen, 20.12.1944 Sabotage mod Standard Electric, 21.12.1944 Sabotage mod Scheuer og Mørchs Systuer, 21.12.1944 Sabotage mod Thybrings Radiofabrik, 29.12.1944 Sabotage mod Vald. Nielsens Maskinfabrik A/S, 30.12.1944 Sabotage mod I/S Carltorp Maskinfabrik, 01.01.1945 Sabotage mod Torotor, 02.01.1945 Sabotage mod Maskinfabrikken Præcision, 03.01.1945 Sabotage mod Tømmermester Joh. Alkær, 04.01.1945 Sabotage mod Jensens Industri A/S, 05.01.1945 Sabotage mod Helweg Mikkelsen & Co.s Elektroniske Etablissement, 12.01.1945 Sabotage mod maskinfabrik Præcision, 13.01.1945 Sabotage mod Moritz Andersens Radiofabrik, 18.01.1945 Sabotage mod Elektromekanos værksted i Hans Justs Magasiner, 22.01.1945 Sabotage mod Tandhjulsfabrikken Stub A/S, 24.01.1945 Sabotage mod C.F. Riedel & Lindegaards Maskinværksted, 03.02.1945 Sabotage mod Sejbæks maskinfabrik, 03.02.1945 Sabotage mod reservedelslager tilhørende Bohnstedt Petersen A/S, 08.02.1945 Sabotage mod Nicro Forchromningsanstalt, 09.02.1945 Sabotage mod A/S Accumulaterfabrikken Lyre, 10.02.1945 Sabotage mod 2 kulkraner ejet af hhv. Det danske Kulkompagni og Hovedstadens Kulimport, 12.02.1945 Sabotage mod A/S Cheminova, 14.02.1945 Sabotage mod maskinfabrikken DRECO, 16.02.1945 Sabotage mod A/S Erla, 24.02.1945 Sabotage mod Johannesen & Lunds Maskinfabrik, 25.02.1945 Sabotage mod Mineralvandsfabrikken Sunda, 06.03.1945 Sabotage mod akkumolatorfabrikken WOTAN, 07.03.1945 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co., 11.03.1945 Sabotage mod DDPA's tankanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S for Kemisk Industri, 13.03.1945 Sabotage mod Always Radio, 26.03.1945 Sabotage mod Nordisk Fiat A/S, 27.03.1945 Sabotage mod Radiometer, 10.04.1945 Sabotage mod Københavns Automobilcentral, 12.04.1945 Sabotage mod A.P. Hansens maskinsnedkeri, 13.04.1945 Sabotage mod maskinsnedkeriet Haldkjær & Co., 13.04.1945 Sabotage mod A/S Generator, 14.04.1945 Sabotage mod maskinsnedkeriet Haldkjær & Co., 17.04.1945 Sabotage mod A/S Islevbro Møbel og Maskinsnedkeri, 25.04.1945 Sabotage mod Islev Møbelfabrik og Maskinsnedkeri, 03.05.1945 Sabotage mod Skrædderfirmaet J. Tvede, 01.09.1942 Sabotage mod A/S FRICHS, 14.07.1942 Mulig sabotage mod en tysk lejr, 20.05.1941 Sabotage mod Værnemagtens telefonledning, 24.08.1942 Sabotage mod en tysk lastbil hos Frederikhavns Motor Comp. A/S, 15.11.1942 Sabotage mod tyske telefonledninger, 29.11.1942 Mulig sabotage mod tysk personbil ved Frederikshavn Motor Comp. A/S, 04.12.1942 Sabotage mod A/S Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik, 14.02.1943 Sabotage mod Aaen og Gustafsens Maskinsnedkeri, 14.08.1943 Sabotage mod køretøjer i stationsbygningens garageanlæg, 03.09.1943 Sabotage mod maskinsnedkeri tilhørende Bertil Hald, 21.11.1943 Sabotage mod maskinsnedkeri og cementstøberi, 03.01.1945 Sabotage mod Frederikshavn kommunes stald og lade, 04.01.1945 Sabotage mod biler tilhørende ingeniør Ulrik Ahlefeldt-Laurvig, 24.02.1945 Sabotage mod tysk halmlager, 02.03.1945 Sabotage mod en kulkran tilhørende M. Lauritzen & Co., 03.03.1945 Sabotage mod Agersted Mejeri, 13.03.1945 Sabotage mod biler tilhørende forhandler Th. Kongsbak, 17.03.1945 Sabotage mod entreprenørfirmaet Brandt & Ravntoft, 17.04.1945 Sabotage mod tyske cykler, 05.08.1941 Hærværk mod DNSAP's kontor, 14.10.1942 Sabotage mod Det Forenede Oliekompagni, 16.04.1944 Sabotage mod Willy Jørgensens Metalstøberi, 23.11.1943 Sabotage mod Studenterrådets hytte, 28.01.1944 Sabotage mod Gilleleje Badehotel og Biografteater, 16.04.1944 Sabotage mod hotel Bondegården, 20.05.1944 Sabotage mod Helsinge Planteskole, 17.06.1944 Sabotage mod Povl Møllers Maskinfabrik, 23.01.1945 Sabotage mod Vognmand Carl F. Jensen, 15.10.1943 Sabotage mod Fabrik P.A. Schrøder, 13.03.1944 Sabotage mod Dansk Jernvare Industri, 06.10.1944 Sabotage mod Næstved Kulimport A/S, 12.03.1945 Sabotage mod Garvergården, 24.08.1943 Sabotage mod Den Blaa Butik, 01.01.1944 Sabotage mod Majsnedsund Andelsslagteri, 08.02.1945 Sabotage mod Koppenbjerg Savværk, 19.12.1944 Sabotage mod Haarby Fjerkræslagteri, 24.03.1945 Sabotage mod Rantzausmindes Bådebyggeri, 03.02.1944 Sabotage mod automobilforretning tilhørende Fehr & Co., 08.11.1944 Sabotage mod jernbanevogne, 30.06.1943 Sabotage mod Automobilforhandler A. Sørensen, 05.08.1943 Sabotage mod R.J. Skovhøjs gård, 11.04.1945 Sabotage mod Vognmand Niels Ormhøj Rasmussen, 20.04.1945 Sabotage mod Poul Møllers Maskinfabrik, 23.01.1945 Sabotør sprængt i luften, 19.11.1944 Forsøg på bombeattentat mod Fru Petra Reese, 19.11.1944 Sabotage mod Dansk Akkumulator og Elektromotorfabrik A/S, 08.10.1943 Sabotage mod større mængde biler, 20.05.1944 Sabotage mod Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik A/S, 09.02.1945 Sabotage mod Morten O. Hansens autoværksted, 09.02.1945 Sabotage mod Alfred Olsen & Co.s benzintankanlæg, 12.09.1945 Sabotage mod Det Nordfynske Jernbaneselskab, 01.05.1945 Sabotage mod Christian Andersens Garage, 25.07.1942 Sabotage mod A/S Reichardt Chokoladefabrik, 25.01.1943 Sabotage mod Dansk Aluminiums Industri A/S, 19.02.1943 Sabotage mod maskinsnedkeri tilhørende snedkermester A.P. Lützhoff Christensen, 01.03.1943 Sabotage mod fabrikken Eira, ejet af fabrikant Ernst Rasmussen, 01.03.1943 Sabotage mod A/S Nordbjerg & Wedels Skibsværft, 09.04.1943 Sabotage mod A/S Columbus Embalage (papirvarefabrik), 13.04.1943 Sabotage mod Trinitatistrykkeriet tilhørende Holger Prior, 16.04.1943 Sabotage mod Skandinavisk Inventarfabrik, 26.04.1943 Sabotage mod Nørrebro Dampvaskeri, 01.05.1943 Sabotage mod Holte Badmintonhal, 03.05.1943 Sabotage mod Hugo Dorphs konfektionsfabrik, 15.05.1943 Sabotage mod Kemikaliekompagniet DANYDEA A/S, 14.06.1943 Sabotage mod Simi Kemisk Fabrik, 19.06.1943 Sabotage mod Idrætshuset, 20.06.1943 Sabotage mod Turistpavillonen, 24.06.1943 Sabotage mod Chr. Petersens Maskinsnedkeri, 07.07.1943 Sabotage mod M.P. Pedersens Radiofabrik, 16.07.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Nordværk, 17.07.1943 Sabotage mod Vat- og Forbindingsstoffabrikken Rostgaard Sørensen & Co., 20.07.1943 Sabotage mod A/S Citroën, 24.07.1943 Sabotage mod herskabs-hotel-pension Platan, 26.07.1943 Sabotage mod A/S Petersen og Wraae's Transformatorstation, 26.07.1943 Sabotage mod Axel Eriksen & Co. A/S, 01.08.1943 Sabotage mod Taastrup Hør- og Hampskætteri, 12.08.1943 Sabotage mod Firmaet Dreschler Papirvarelager og Transformationstation, 12.08.1943 Sabotage mod H.C. Clausens Skotøjsfabrik, 12.08.1943 Sabotage mod Det Forenede Oliekompagni Adler, 13.08.1943 Sabotage mod Taastrup Hør- og Hampskætteris lagerbygning, 13.08.1943 Sabotage mod Dansk Hørkompagni, 14.08.1943 Sabotage mod maskinfabrikken A/S Iron, 15.08.1943 Sabotage mod A/S Arta Karrosserifabrik, 17.08.1943 Sabotage mod A/S Butikarkitekten tilhørende Brd. Simonsen, 21.08.1943 Sabotage mod C.C. Løvgreens Autogummiværksted og Vulkaniseringsanstalt, 23.08.1943 Sabotage mod Svejseriet Derby, 24.08.1943 Sabotage mod Carl Dencks Røntgentekniske Fabrik, 26.08.1943 Sabotage mod Fabrikant P. Ljungberg, 27.08.1943 Sabotage mod autoværksted, 26.08.1943 Sabotage mod Staal- & Hærdefabrikken, 29.08.1943 Sabotage mod fabrikant Thybrings Villa, 05.09.1943 Sabotage mod K.A. Hartmanns maskinfabrik, 11.09.1943 Sabotage mod Roskildevejens Maskinsnedkeri, 12.09.1943 Sabotage mod Brd. Hansens Maskinfabrik, 12.09.1943 Sabotage mod Metal & og Tapetfabrik, 17.09.1943 Sabotage mod Glud & Marstrands fabrikker, 19.09.1943 Sabotage mod Akkumulatorfabrikken Nestor, 28.09.1943 Sabotage mod Henning Petersens værkstedsbygning, 30.09.1943 Sabotage mod Schmidts Radio, 12.10.1943 Sabotage mod Skotøjsfabrik A/S Jørgen Petersen & Co. Wedella, 15.10.1943 Sabotage mod A/S Hellesens Enke og Ludvigsen Elementfabrik, 15.10.1943 Sabotage mod De forenede Automobilfabrikker A/S, 26.10.1943 Sabotage mod A/S Børge Hansens Værktøjsfabrik, 28.10.1943 Sabotage mod værksted tilhørende Bagermester Harry Andersen, 29.10.1943 Sabotage mod reklamebureauet/kiosken Albea, 01.11.1943 Sabotage mod fabrikken Autofon, 04.11.1943 Sabotage mod A/S Det danske kølehus Cold Store, 10.11.1943 Sabotage mod Maskinfabrikken Christoph Ullmann, 11.11.1943 Sabotage mod maskinfabrikken A/S Ruko, 14.11.1943 Sabotage mod Dansk Staalmøbelfabrik, 18.11.1943 Sabotage mod Andersen Ashs Lædervareforretning, 23.11.1943 Sabotage mod firmaet Transmotor, 23.11.1943 Sabotage mod Metropol-Teatret, 27.11.1943 Sabotage mod DFDS, 27.11.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Madsen og Beidil, 28.11.1943 Sabotage mod O.M. Hansen & Co.s Snedkeri, 03.12.1943 Sabotage mod Dansk Automobilfabrik, 04.12.1943 Sabotage mod Snedkerværksted tilhørende C. Christensen, 15.12.1943 Sabotage mod Andersen & Ebstrup Lak og kunstlæderfabrik, 19.12.1943 Sabotage mod Jespersens Savværk, 03.01.1943 Sabotage mod P. Jensens Snedkerværksted, 05.01.1944 Sabotage mod handelskompagniet Danicum A/S, 14.01.1944 Sabotage mod A/S Hagerups Boghandel, 15.01.1944 Sabotage mod A/S Danadko Automobiler, 20.01.1944 Sabotage mod Aut. Installatør Dahl Jensen, 21.01.1944 Sabotage mod UFA's i A/S Fotorama, 05.04.1944 Sabotage mod A/S Neumann & Zimmermanns Tekstilvarefabrik, 30.04.1944 Sabotage mod C. Heinsens Pelsvare Engros, 21.05.1944 Sabotage mod Ingeniør Harald Andersens maskinfabrik, 22.05.1944 Sabotage mod Danadko Automobil A/S, 24.05.1944 Sabotage mod Garage tilhørende Vognmand Hans Petersen, 27.05.1944 Sabotage mod Maskinfabrikken A/S Petersen & Wraae, 08.06.1944 Sabotage mod Foto & Tekst A/S, 17.06.1944 Sabotage mod Den elektriske Modelbane A/S, 25.06.1944 Sabotage mod IKS Fabriksudsalg A/S, 30.06.1944 Sabotage mod H. Christensens købmandsforretning, 01.07.1944 Sabotage mod varer og inventar tilhørende købmand E. Baunsøe, 01.07.1944 Sabotage mod Auto Industri, 05.06.1944 Sabotage mod Bogtrykkeriet O. Møller, 18.07.1944 Sabotage mod skrædderfirmaet N.P. Christensen & Co., 14.08.1944 Sabotage mod Skodsborg Badehotel, 07.09.1944 Sabotage mod Chauffør Albin Ericsson, 20.09.1944 Sabotage mod A/S Diana, 11.10.1944 Sabotage mod biler og maskiner hos A/S Diana autoforhandler, 11.10.1944 Sabotage mod Th.M.Dreier Nielsen C/O, 11.10.1944 Sabotage mod General Motors, en tysk hurtigbåd og tyske lastbiler, 17.10.1944 Sabotage mod kunstvæveri tilhørende Alfred Berg, 03.11.1944 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, 07.11.1944 Sabotage mod smedeværksted, 11.11.1944 Sabotage mod fabrikant R. Larsen, 11.11.1944 Sabotage mod Nordisk Fiat A/S, 13.11.1944 Sabotage mod folkeregistret på Gentofte kommunes rådhus, 14.11.1944 Sabotage mod A/S Dansk Jernvareindustris Hesteskofabrik, 06.10.1944 Sabotage mod bil med radiodele tilhørende Torotor, 17.11.1944 Sabotage mod snedkermester Hans Andersens snedkerværksted, 18.11.1944 Sabotage mod 2 hurtigbåde hos Ford Motor Compagni A/S, 21.11.1944 Sabotage mod Karosserifabrik A/S ASRA, 27.11.1944 Sabotage mod Automobilværksted tlh. Vilhelm Nellemann A/S, 01.12.1944 Sabotage mod Dansk Industri Renseri v/ H.E. Sørensen, 01.12.1944 Sabotage mod The Danish Shoe Machinery Works Ltd., 01.12.1944 Sabotage mod A/S Esab maskinfabrik, 17.12.1944 Sabotage mod A/S Elektromekano, 18.12.1944 Sabotage mod Auto-Hansens maskinværksted, 18.12.1944 Sabotage mod Ingeniør & Handelsfirma Poul Kjær, 20.12.1944 Sabotage mod maskinhal hos ASRA Karroserifabrik, 21.12.1944 Sabotage mod Wegamo Gasmotor A/S, 22.12.1944 Sabotage mod Dansk Radio Aktieselskab, 22.12.1944 Sabotage mod Georg Andersens Maskinfabrik, 23.12.1944 Sabotage mod Elektromekano A/S, 28.12.1944 Sabotage mod Hipavanda Maskinfabrik, 28.12.1944 Sabotage mod fabrik tilhørende fabrikant Madsen, 30.12.1944 Sabotage mod Fabrikant Wagner H. Christensen, 30.12.1944 Sabotage mod Fru. V. Tjäders Vaskeri, 01.01.1945 Sabotage mod A/S Cheminova, 02.01.1944 Sabotage mod A/S Igos' varelager, 03.01.1945 Sabotage mod Bygningssnedkerne A/S, 05.01.1945 Sabotage mod N.P. Jensens Maskinsnedkeri, 09.01.1945 Sabotage mod Høeghs Maskinfabrik, 10.01.1945 Sabotage mod maskinsnedkeri, 11.01.1945 Sabotage mod A/S Det Hoffenbergske Etablissement, 12.01.1945 Sabotage mod skrædderi A/S Nordisk Fjerfabrik, 13.01.1945 Sabotage mod maskiner hos A/S Johannes Andreasen Værktøjs- og Maskinforretning, 13.01.1945 Sabotage mod Dansk Aluminiums Industri A/S, 17.01.1945 Sabotage mod E. Emmeches Metalvarefabrik A/S, 18.01.1945 Sabotage mod Vaskeriet Gulberg, samt hold up af ejeren A. Møllerup, 18.01.1945 Sabotage mod Georg Jensens maskinsnedkeri, 18.01.1945 Sabotage mod Osvald Kausmanns butik, 18.01.1945 Sabotage mod Auto-Industri, 21.01.1945 Sabotage mod Grosserer Rolf Fahrenholtz-Jensens bil, 22.01.1945 Sabotage mod H. Larsens Maskinfabrik, 24.01.1945 Sabotage mod Essos Servicestation og Autoværksted, 26.01.1945 Sabotage mod A/S Dansk Shell, 27.01.1945 Sabotage mod Ingenør M.P. Pedersens radiofabrik, 28.01.1945 Sabotage mod skrædderværksted, 31.01.1945 Sabotage mod maskiner, varer og inventar hos fabrikant H. Juul Hansen, 31.01.1945 Sabotage mod maskiner tilhørende fabrikant Sven Aage Techow, 01.02.1945 Sabotage mod Mineralvandsfabrikken SUNDA, 02.02.1945 Sabotage mod Fabrikant Mogens Bruun Thomsens fabrik, 03.02.1945 Sabotage mod T.H. Pedersens Autoværksted, 05.02.1945 Sabotage mod 4 godsvogne lastet med demonterede flyvemaskiner, 06.02.1945 Sabotage mod halmvarer hos grosserer F.J. Wilcke, 06.02.1945 Sabotage mod Generator, 07.02.1945 Sabotage mod Lange & Hansens Maskinværksted, 09.02.1945 Sabotage mod blandemaskine tilhørende Bay & Vinding, 15.02.1945 Sabotage mod den tyske krydser Nürnberg, 15.02.1945 Sabotage mod Holte Automobilcentral, 15.02.1945 Sabotage mod fødevarefabrikken FLAVA A/S, 16.02.1945 Sabotage mod tankstation tilhørende The Texas Company A/S, 21.02.1945 Sabotage mod snedkermester Erik Kunst, 23.02.1945 Sabotage mod 2 kraner tilhørende Chr. C. Rahr & Co., 23.02.1945 Sabotage mod Rutebilejer Frode Blachs bil, 25.02.1945 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoværksted, 04.03.1945 Sabotage mod A/S DANADKO, 06.03.1945 Sabotage mod HIPO-korpsets garageanlæg, 06.03.1945 Sabotage mod Dansk Motor Industri, 07.03.1945 Sabotage mod Chr. Rahr & Co.s værksted, 08.03.1945 Sabotage mod A/S Motorfabrikken DAN, 11.03.1945 Sabotage mod Maskinarbejder Søren Hansen, 12.03.1945 Sabotage mod A/S Gasaccumulator, 13.03.1945 Sabotage mod Walters Værktøjsfabrik, 21.03.1945 Sabotage mod trælastlager, 27.03.1945 Sabotage mod Always Radios hovedfabrik, 28.03.1945 Sabotage mod maskinfabrikken CAMPA, 03.04.1945 Sabotage mod elektromekanikfabrik Transmotor, 03.04.1945 Sabotage mod Tandhjulsfabrikken C.A. Stub, 03.04.1945 Sabotage mod garageanlæg ved marmeladefabrikken Sunda, 05.04.1945 Sabotage mod Christensen & Barths maskin- og læderfabrik, 09.04.1945 Sabotage mod 3 store elektromotorer hos Titan, 18.04.1945 Sabotage mod hovedtransformatorstation, 18.04.1945 Sabotage mod flere biler i A/S Dianas autoværksted, 18.04.1945 Sabotage mod fabrikken TOLA, 19.04.1945 Sabotage mod Vognmand Lund Hansens garageanlæg, 20.04.1945 Sabotage mod Frode E. Johansens Mekanikerværksted, 24.04.1945 Sabotage mod E. Emmeches metalvarefabrik A/S, 01.05.1945 Sabotage mod vogne tilhørende Edelskovs Turisttrafik, 29.06.1943 Sabotage mod A/S Glud & Marstrands fabrikker, 18.04.1943 Sabotage mod Symaskinehuset Koch & Birch, 30.01.1945 Sabotage mod Restaurant Emperiesalen, 24.08.1942 Sabotage mod Lædervarefabrik K.H.M. Nielsen, 17.01.1943 Sabotage mod A/S Frederiksberg Metalvarefabrik, 20.01.1943 Sabotage mod Glud & Marstrands fabrik, 03.02.1943 Sabotage mod Axel Eriksen & Co. A/S Maskinværksted (I/S Carltorp), 07.02.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Iron A/S, 02.03.1943 Sabotage mod Valby Maskinfabrik & Jernstøberi A/S, 22.03.1943 Sabotage mod Oluf Hansens Metalvarefabrik, 02.04.1943 Sabotage mod L.C. Jørgensens Maskinfabrik, 08.04.1943 Gunderup nedkastningsplads Brydebjerg nedkastningsplads Hestehave nedkastningsplads Grøntved nedkastningsplads St. Dyrehave nedkastningsplads Dronninghave nedkastningsplads Tempelkrog nedkastningsplads Skovsø nedkastningsplads Bavelse nedkastningsplads Mølleskov nedkastningsplads Herrestrup nedkastningsplads Grønholt Hegn nedkastningsplads Aldersro nedkastningsplads Ganneskov nedkastningsplads Munkeskov nedkastningsplads Dr. Margrethes Høj nedkastningsplads Gribskov nedkastningsplads Ryde nedkastningsplads Røgbølle Sø nedkastningsplads Sønderskov nedkastningsplads Eskildstrup Sø nedkastningsplads Gribskov nedkastningsplads Valborup Skov nedkastningsplads Giesegård nedkastningsplads Kongsdal nedkastningsplads Kirkeskov nedkastningsplads Tolstrup nedkastningsplads Overdrevsgård nedkastningsplads Ostrup nedkastningsplads Rødby Fjord nedkastningsplads Råbjerg nedkastningsplads Hove Mølle nedkastningsplads Hegnede nedkastningsplads Stenrand nedkastningsplads Tromnæs nedkastningsplads Knuthenborg nedkastningsplads Salvig nedkastningsplads Indtægten nedkastningsplads Skellingsted nedkastningsplads Kildebakker nedkastningsplads Hellede Skov nedkastningsplads Tågeruds Gård nedkastningsplads Førslev nedkastningsplads Hestehave nedkastningsplads Sakskøbing Å nedkastningsplads Keldskov nedkastningsplads Resle Skov nedkastningsplads Hove Overdrev nedkastningsplads Lellinge Gård nedkastningsplads Valore nedkastningsplads Kallebjerg nedkastningsplads Osen nedkastningsplads Sparresholm nedkastningsplads Mollylund nedkastningsplads Garret Huse nedkastningsplads Søllested Skov nedkastningsplads Druestrup nedkastningsplads Egholm Møllegård nedkastningsplads Brorfelde nedkastningsplads Torpeskov nedkastningsplads Agersvold nedkastningsplads Tisvilde nedkastningsplads Bistrup nedkastningsplads Gyldenløveshøj nedkastningsplads Kattrup nedkastningsplads Svenstrup nedkastningsplads Selchausdal nedkastningsplads Merløsegård nedkastningsplads Hellestrupgård nedkastningsplads Enebærodde nedkastningsplads Holstenshus nedkastningsplads Tvedshave nedkastningsplads Langesø nedkastningsplads Stevningen nedkastningsplads Nordskov nedkastningsplads Brændegård Sø nedkastningsplads Rugård nedkastningsplads Østerballe nedkastningsplads Hellerup nedkastningsplads Skjoldemose nedkastningsplads Ørnfelt nedkastningsplads Brunbjerg nedkastningsplads Fønsvang nedkastningsplads Rynkeby nedkastningsplads Kilshøj nedkastningsplads Langeskov nedkastningsplads Ore nedkastningsplads Hønsepoldene, Samsø nedkastningsplads Mårup Skov, Samsø nedkastningsplads Sanderum Gård nedkastningsplads Uggerslevhede nedkastningsplads Stubbendrup nedkastningsplads Langekilde Gård nedkastningsplads Bramstrup nedkastningsplads Gyngstrup nedkastningsplads Måreskov nedkastningsplads Magerholt nedkastningsplads Veggerby nedkastningsplads Højriis nedkastningsplads Støvhøj nedkastningsplads Kelstrup Sø nedkastningsplads Gammelstrup Hede nedkastningsplads Abilholt Hede nedkastningsplads Mammen nedkastningsplads Essendrup nedkastningsplads Overforster nedkastningsplads Faistrup Krat nedkastningsplads Rosenholm Skov nedkastningsplads Bærslund nedkastningsplads Hønsepoldene nedkastningsplads Skarregård nedkastningsplads Hou Hede nedkastningsplads Voldsted nedkastningsplads Davrehøj nedkastningsplads Grimme Bakker nedkastningsplads Kærshoved nedkastningsplads Tepstrup Sø nedkastningsplads Somborg Gård nedkastningsplads Klantishøje nedkastningsplads Annebjerg nedkastningsplads Vedhoved Gård nedkastningsplads Pkt. 20 nedkastningsplads Knuderup Knold nedkastningsplads Kloster nedkastningsplads Torstedlund nedkastningsplads Hornslet nedkastningsplads Stendishede nedkastningsplads Grønholm nedkastningsplads Silleborg Hage nedkastningsplads Kærholms Gård nedkastningsplads Rosenlund nedkastningsplads Reistrup Plantage nedkastningsplads Fladbro Hede nedkastningsplads Nørreskov nedkastningsplads Legindbjerge nedkastningsplads Tulstrup Gårde nedkastningsplads Saltenhøje nedkastningsplads Palstrup nedkastningsplads Hadsten nedkastningsplads Løvbjerg Plantage nedkastningsplads Vilsterbjerg nedkastningsplads Isenbjerg nedkastningsplads Kærskov nedkastningsplads Mattrup nedkastningsplads Grost Gårde nedkastningsplads Alling Ruin nedkastningsplads Halkjær nedkastningsplads Kratholm nedkastningsplads Brøndensmark nedkastningsplads Hestehave nedkastningsplads Inderhede nedkastningsplads Tislum nedkastningsplads Gesing Mose nedkastningsplads Bavnehøj nedkastningsplads Hede nedkastningsplads Prædikestolen nedkastningsplads Lukbakke nedkastningsplads Holmene nedkastningsplads Norring Vesterskov nedkastningsplads Voldstrup nedkastningsplads Mosegård nedkastningsplads Hessel nedkastningsplads Nørlund nedkastningsplads Klæstrupholm nedkastningsplads Søndervorre nedkastningsplads Sønderskov nedkastningsplads Bjørnslev Plantage nedkastningsplads Pkt. 33 nedkastningsplads Boldrup nedkastningsplads Studsholdt nedkastningsplads Ramskov nedkastningsplads Fabrik nedkastningsplads Ramten Skov nedkastningsplads Løgsted Kirke nedkastningsplads Nørlund Plantage nedkastningsplads Spaakjær nedkastningsplads Øvre nedkastningsplads Hørsodde nedkastningsplads Bjørndrup nedkastningsplads Ø. Tørslev nedkastningsplads Halbjærg nedkastningsplads Herredsbæk nedkastningsplads Fædal nedkastningsplads Mårup Skov nedkastningsplads Voldstrupgård nedkastningsplads Sundstrup nedkastningsplads Hingeballe nedkastningsplads Hedelund nedkastningsplads Kalkstensfabrik nedkastningsplads Solskovsbjerg nedkastningsplads Rævhede Plantage nedkastningsplads Dyrehave Bakke nedkastningsplads Føvdals Mose nedkastningsplads Plantagen nedkastningsplads Pkt. 63 nedkastningsplads Store Astrup nedkastningsplads Stenholt Skov (øst) nedkastningsplads Hjulskov nedkastningsplads Højde 72 nedkastningsplads Irup nedkastningsplads Vegenå nedkastningsplads Ørre Plantage nedkastningsplads Torsted K. nedkastningsplads Løvskal Skov nedkastningsplads Tårup Gård nedkastningsplads Gatten Møllegård nedkastningsplads Hornsmark nedkastningsplads Barsbøl nedkastningsplads Vindum K. nedkastningsplads Jordbroå nedkastningsplads Kærholms Gård nedkastningsplads Hvilested nedkastningsplads Barret Tykke nedkastningsplads Frijsenborg nedkastningsplads Brænderigård nedkastningsplads Mols nedkastningsplads Store Nejsum nedkastningsplads Åbenterp nedkastningsplads Sønder Tulstrup nedkastningsplads Bredegård nedkastningsplads Alling Gård nedkastningsplads Torup Hede nedkastningsplads Hungstrup Skov nedkastningsplads Bredbakkegård nedkastningsplads Tr. St. nedkastningsplads Nautrup nedkastningsplads Myrhøj nedkastningsplads N. Saltum nedkastningsplads Udholm Mose nedkastningsplads Kongsø nedkastningsplads Horsbjærg Plantage nedkastningsplads Overby nedkastningsplads Ejdrup nedkastningsplads Strandkær nedkastningsplads Helleris Gård nedkastningsplads Løvskal nedkastningsplads Sømose nedkastningsplads Kni nedkastningsplads Stenholt Skov (vest) nedkastningsplads Ørnhøj nedkastningsplads Føniksborg nedkastningsplads Våbensholm nedkastningsplads Tolstrup nedkastningsplads Komdrup nedkastningsplads Grønnehave Gård nedkastningsplads Ansbjærghuse nedkastningsplads Pindsminde nedkastningsplads Kanne nedkastningsplads Nørgård nedkastningsplads Ammesbøl Skov nedkastningsplads Timring Plantage (N) nedkastningsplads Ormstrup Skov nedkastningsplads Albæk Hedehuse nedkastningsplads Torstedlund nedkastningsplads Skelbakken nedkastningsplads Tinghøj nedkastningsplads Lervad Gård nedkastningsplads Pkt. 46 nedkastningsplads Toholt Skov nedkastningsplads Finderup K. nedkastningsplads Sivekær nedkastningsplads Storhøj nedkastningsplads Nederskov nedkastningsplads Kæmpesmølle nedkastningsplads Bormose Huse nedkastningsplads Haldrup Gård nedkastningsplads Voldstedlund nedkastningsplads Vejvad nedkastningsplads Hjorthede nedkastningsplads Bondehøj Gård nedkastningsplads Kringelborg nedkastningsplads Vejen nedkastningsplads Vinkelplet nedkastningsplads Bjøvlund Plantage nedkastningsplads Donslundsande nedkastningsplads Korreborg nedkastningsplads Melvang Gård nedkastningsplads Store Langbjerg nedkastningsplads Over Hulris nedkastningsplads Tulstrup nedkastningsplads Veddum nedkastningsplads Hedegårde nedkastningsplads Veggerby (øst) nedkastningsplads Lyngå Skov nedkastningsplads N. Hedegård nedkastningsplads Hjorthøje nedkastningsplads Tinggård Plantage nedkastningsplads Gundestrup nedkastningsplads Østrup Gård nedkastningsplads Sønder Vium nedkastningsplads Farsø nedkastningsplads Hornum Sø nedkastningsplads Trinderup Hede nedkastningsplads Hvidsten nedkastningsplads Madum Sø nedkastningsplads Hammel nedkastningsplads Flyndersø nedkastningsplads Klejtrup Sø nedkastningsplads Fussingø nedkastningsplads Grimme Bakker nedkastningsplads Løvenholm nedkastningsplads Feldborg Plantage nedkastningsplads Sondrup Bakker nedkastningsplads Langsø nedkastningsplads Rosenholm Skov nedkastningsplads Færkør Odde (water) nedkastningsplads Lendrup Røn (water) nedkastningsplads Lykkesholm nedkastningsplads Svindinge nedkastningsplads Nr. Vium nedkastningsplads Hvedde nedkastningsplads Sabotage mod barakker og sagfører Marius Rasmussens lejlighed, 13.11.1943 Sabotage mod Odense Stålsskibsværft A/S, 07.11.1944 Sabotage mod Aage C. Thuesens Autoværksted, 08.11.1944 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabel i Værløselejren, 07.09.1941 Nørreskov nedkastningsplads Auning nedkastningsplads Blære Hede nedkastningsplads