Gyldensteen Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Hjørring Kirkegård Snaphanen på Frederiksminde DSBs mindelund Mindesmærke for modstandskampen Modstandskampens ofre i Fredericia: Mindesmærket i Taulov Russisk handelskompani, Nordhavn Strandvejen 184, Flammens sidste tilholdssted Istedgade, København Mindestenen i Højerup Gøngerne Viktor Fussing Rasmussen Rasmus Christian Reeholm Georg Walther Andersen Peer Borup Verner Høj Nielsen Pastor Nielsens Vej Aabos Plads Mulig sabotage mod den tyske fragtbåd M/S Panther, 30.06.1941 Sabotage mod pakhus benyttet af Værnemagten, 13.05.1942 Sabotage mod Aarhus Savværk, 14.07.1942 Sabotage mod Korn & Foderkompagniets skur, 18.07.1942 Sabotage mod tysk lastvogn på autoværksted, 08.08.1942 Sabotage mod et værnemagtsklædelager udlejet af skræddermester Jensen Skraarup, 12.09.1942 Sabotage mod Værnemagtslager, 09.12.1942 Sabotageforsøg mod lysmaskine, 12.12.1942 Sabotage mod Aarhus Stadions østligste hal, 27.03.1943 Sabotage mod Tømrermester Ib Nielsens maskinsnedkeri, 10.08.1943 Sabotage mod Entreprenør Wittens tømmerlager, 26.08.1943 Sabotage mod Aarhus Modelsnedkeri, 26.08.1943 Sabotage mod Universalfabrikken, 21.10.1943 Sabotage mod elektrisk drejekran, 01.11.1943 Sabotage mod M. Seest Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 06.12.1943 Sabotage mod Universalfabrikkens forhus, 13.09.1944 Sabotage mod grosserer Carl Christensens Cylinderudboringsfabrik, 26.09.1944 Sabotage mod Ivar Laursens Lufttørringsvaskeri, 28.10.1944 Sabotage mod pakhus udlejet til Værnemagten, 02.02.1945 Sabotage mod Valdemar Jensens Maskinfabrik, 03.02.1945 Sabotage mod nødlandet tysk flyvemaskine, 24.03.1945 Sabotage mod det nybyggede tyske skib ANNIE, 19.04.1945 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 25.10.1940 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 17.02.1941 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 14.03.1941 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 07.04.1941 Sabotage mod Aalborg Trælasthandel A/S Brødrene Bendtzen, 10.05.1941 Sabotage mod Mekaniker Anders Nielsen, 22.08.1941 Sabotage mod 2 telefonledninger, 07.09.1941 Sabotageforsøg mod tysk jernbanevogn med flyvebomber, 14.01.1942 Sabotage mod et Wehrmachtsheim, 07.02.1942 Sabotage mod rude i DNSAP's lokaler, 23.03.1942 Sabotage mod nazistiske reklamer, 23.03.1942 Sabotage mod tysk traktor, 27.04.1942 Sabotage mod tyske jernbanevogne med flydele, 02.05.1942 Sabotage mod tyske jernbanevogne med dæk, 04.05.1942 Sabotage mod fordelertavle i bunker på Rødslet Flyveplads, 06.05.1942 Sabotage mod flyvepladsens kaffekøkken, 18.05.1942 Sabotage mod tysk lastbil, 13.07.1942 Sabotage mod tysk flyvemaskine, 06.08.1942 Sabotage mod et tysk telefonkabel, 14.08.1942 Sabotage mod tysk lastbil, 17.08.1942 Sabotage mod tysk barak, 19.08.1942 Sabotage mod Værnemagtens kulplads, 25.08.1942 Sabotage mod det tyske kvarter i det Offentlige Slagtehus, 25.08.1942 Sabotage mod tysk personbil, 25.08.1942 Sabotage mod et tysk feltkabel, 28.08.1942 Sabotage Automekaniker Anders Nielsen, 18.09.1942 Sabotage mod Nordjysk Hanomag, 19.09.1942 Sabotage mod tysk flakstilling, 26.09.1942 Sabotage mod et Wehrmachtsheim, 26.09.1942 Sabotage mod villaejendom, 10.10.1942 Sabotage mod tysk bil i garage, 11.10.1942 Sabotage mod Dansk Arbejdsfællesskabs kontor, 20.10.1942 Sabotageforsøg mod ammunitionsdepotet Hvorup, 03.11.1942 Sabotage mod tysk militærbarak, 11.11.1942 Sabotage mod tysk ammunitionsvogn, 18.11.1942 Sabotage mod tysk lastbil, 01.12.1942 Sabotage mod ejendom hvor grønthandler Syndergaard har forretning, 27.12.1942 Sabotage mod Aalborg Portland-Cement-Fabriks pakkerier, 03.06.1943 Sabotage mod Aalborg Værfts Snedker- og Modelværksted, 22.07.1943 Sabotage mod tysk hø- og halmlager hos A/S Dansk Eternit-Fabrik, 09.03.1944 Sabotage mod Aal borg Mekanisk Værksted, 05.09.1944 Sabotage mod Christian Rich Svendsens Tricotagefabrik, 30.11.1944 Sabotage mod kartoffeltørreri, 08.01.1945 Sabotage mod belysningsinstallationer, 02.08.1941 Sabotage mod Andreas K. Works Skibsbyggeri, 15.10.1941 Sabotage mod telefonledning på golfbanen, 08.01.1942 Sabotage mod Værnemagtens telefonledninger, 18.08.1942 Sabotage mod tysk barak, 02.10.1942 Sabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 22.03.1943 Sabotage mod Emil Christensens Fiskeeksportørforretning, 06.08.1943 Sabotage mod fiskekassefabrik, 20.08.1943 Sabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 18.12.1943 Sabotage mod pakhus tilhørende Aarhus Oliefabrik A/S, 12.01.1944 Sabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Eftf., 07.09.1944 Sabotage mod Gestapos hovedkvarter i Esbjerg Højskolehjem, 09.04.1945 Sabotage mod elektrisk ledning på Teknisk Skole, 01.04.1941 Sabotage mod firmaet Sadelmager Schultz, 15.07.1942 Sabotage mod Kolding Kommunes staldbygning, 23.08.1943 Sabotage mod proprietærlandejendom, 13.02.1945 Sabotage mod automobilforhandler Karl Jacob Jensen, 02.03.1945 Sabotage mod avisen Fædrelandet, 30.04.1942 Sabotage mod avisen Fædrelandet, 01.06.1942 Sabotage avisen Fædrelandet, 21.09.1942 Sabotage mod Fædrelandets udhængsskabe, 30.09.1942 Sabotage mod Aalborg Flyveplads Vest, 11.11.1944 Sabotage mod A/S Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 29.12.1943 Sabotage mod mælkekondenseringsfabrikken, 29.12.1943 Sabotage mod Aktieselskabet Burchardt Nielsen, 21.01.1945 Sabotage mod tre både på A. Ustrups Skibsværft, 27.08.1942 Sabotage mod bygning tilhørende Aarhus Motorkompagni, 30.06.1943 Sabotage mod I. P. Petersens Skibs- og Baadebyggeri, Aarhus Yacht-værft, 11.08.1943 Sabotage mod træbarak, 19.08.1943 Sabotage mod transformator hos Aarhus Motorkompagni, 08.11.1943 Sabotage mod snedkerværksted tilhørende Snedkermester Alfred Martin Rasmussen, 17.11.1943 Sabotage mod Bagermester Arthur Jørgensen, 19.11.1943 Sabotage mod maskinværkstedet Aros, 17.01.1944 Sabotage mod Café Jomsborg, 06.01.1944 Sabotage mod Dansk Andels Kulforretning, 22.02.1944 Sabotage mod Pierres Vaskeri, 11.07.1944 Sabotage mod Brødrene Jørgensens Motorcykelværksted, 21.08.1944 Sabotage mod Mekaniker Willy Andersens Bilværksted, 23.08.1944 Sabotage mod Christian Petersens Karosserifabrik m.fl., 26.08.1944 Sabotage mod Aarhus Autolager A/S m.fl., 26.08.1944 Sabotage mod Universalfabrikkens bagbygning, 17.09.1944 Sabotage mod drejeskiven hos A/S Frichs, 26.09.1944 Sabotage mod Nielsen & Laursen Brandts Fabrik, 27.09.1944 Sabotage mod Schrøder & Rasmussens Autoreparations- og Vulkaniseringsanstalt, 06.10.1944 Sabotage mod Derbys Skibsværfts Maskinfabrik, 08.10.1944 Sabotage mod Aarhus Maskinfabrik, 13.10.1944 Sabotage mod Havnevæsenets Bedding, 26.10.1944 Sabotage mod Richard Sørensens Autoværksted, 27.10.1944 Sabotage mod De Forenede Automobilfabrikkers afdeling i Aarhus, 01.11.1944 Sabotage mod Helge Engkvist Maskinfabrik, 06.11.1944 Sabotage mod tavleanlægget til kranen hos Derby på Pier II, 07.11.1944 Sabotage mod trævarefabrik Centrum, 19.11.1944 Sabotage mod C.E. Thumands Elektromekaniske Fabrik, 02.12.1944 Sabotage mod Fabrikant M. Franks krydderimølle, 05.12.1944 Sabotage mod Rosenlund Hansens Vulkaniseringsantalt, 04.12.1944 Sabotage mod K. Thurms Lædervarefabrik, 30.12.1944 Sabotage mod vaskeriet Djursland, 18.12.1944 Sabotage mod vaskeriet Frem, 10.12.1944 Sabotage mod en transformatorstation ved Ortopædisk Hospital, 23.01.1945 Sabotage mod G. Jacobsens Dansk Skrivemaskinetilbehør, 08.02.1945 Sabotage mod Helge Egekvists Maskinfabrik, 09.02.1945 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 16.02.1945 Sabotage mod Anthon Christensen A/S, 24.02.1945 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Sabotage mod tysk befæstningsanlæg, 16.03.1945 Sabotage mod Fabrikant Aage Heidemann Autoforhandler, 06.04.1945 Sabotage mod Vognmand Johannes Ulrichs garage og bil, 08.04.1945 Sabotage mod E. Dalgaard Sørensens Cementstøberi, 11.04.1945 Sabotage mod Skibsbygger Sophus Andersens Skibsbyggeri, 16.04.1945 Sabotage mod bil tilhørende vognmand N.B.M. Gaarsdal, 17.04.1945 Sabotage mod lastbiler i garage tilhørende Vognmand Rasmus Helbo, 20.04.1945 Sabotage mod Aabybro Maskinfabrik, 09.02.1943 Sabotage mod Snedkermester Ernst Pedersens værksted, 18.06.1943 Sabotage mod J.E. Carlsens garage, 07.07.1943 Sabotage mod Aalborg Halmvarefabrik, 08.07.1943 Sabotage mod skibsbygmester Th. Biebers Skibs- og Baadebyggeri, 08.08.1943 Sabotage mod Privatbanens Lokomotivremise og Værksteder, 15.08.1943 Sabotage mod Slagtermester Hans Wiencken, 24.08.1943 Sabotage mod Aalborg Skibsværft, 16.01.1944 Sabotage mod træuldsmåttefabrik, 09.07.1944 Sabotage mod dampvaskeriet Solvang, 23.07.1943 Sabotage mod Motorcentralen tilhørende Egon Pedersen, 23.08.1944 Sabotage mod Nordjydsk Elektro, 28.08.1944 Sabotage mod Vognmand J. E. Carlsen, 03.09.1944 Sabotage mod kvæghal, 12.10.1944 Sabotage mod værktøj og generatorer mm. hos Vognmand Christian Hansen, 12.10.1944 Sabotage mod Aalborg Kvægtorv i bygning udlejet til Værnemagten, 12.10.1944 Sabotage mod Lars Bak Larsens maskinsnedkeri, 14.10.1944 Sabotage mod Entreprenør Anders Peter Pedersen Nygaard, 16.10.1944 Sabotage mod Berg Andersens Autoophug, 16.10.1944 Sabotage mod skur tilhørende firmaet Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Sabotage mod Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Sabotage mod skibskedel, 24.10.1944 Sabotage mod A.C. Nielsens Vejmaterialefabrik, 24.10.1944 Sabotage mod Kedelsmedjen hos Aalborg Værft A/S, 01.11.1944 Sabotage mod AXA kartoffeltørreri, 06.01.1945 Sabotage mod kartoffeltørreriet Nordjysk Tørreri, 06.01.1945 Sabotage mod Aalborg Portland Cement-Fabrik, 12.01.1945 Sabotage mod Tømrermester M. Mogensen & Søns værksted, 24.01.1945 Sabotage mod murermesterfirma, 25.01.1945 Sabotage mod lastbiler tilhørende Aalborg Portland Cement-Fabrik, 04.02.1945 Sabotage mod Fabrikant Pedersens Automobilværksted, 05.02.1945 Sabotage mod det Offentlige Slagterhus og Eksportslagteri, 07.02.1945 Sabotage mod Niels Brock A/S, Automobilforhandler og reparatør, 11.02.1945 Sabotage mod garage tilhørende Firmaet Karlsvognene, 14.02.1945 Sabotage mod Lassen Studstrups Værksted, 16.02.1945 Sabotage mod Smedemester C.V. Rusholt, 08.03.1945 Sabotage mod lager og savskæreri tilhørende Entreprenør Frederik Fuchs, 16.03.1945 Sabotage mod Entreprenørfirmaet Nordjyden, 17.03.1945 Sabotage mod Aalborg Muslingekogeri, 21.03.1945 Sabotage mod Nørresundby Tømmerhandel, 29.03.1945 Sabotage mod gasstation tilhørende A/S Gasakkumulator København, 04.04.1945 Sabotage mod snedkermester Anker Sørensens Snedkeri, 16.04.1945 Sabotage mod maskinbygning på Aalborg Værft, 18.04.1945 Sabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Efterfølger, 17.03.1943 Sabotage mod transformatorbygning med anlæg og montering, 02.08.1943 Sabotage mod Kaptajn J. Borch-Clausens lager- og arbejdslokaler, 13.08.1943 Sabotage mod Schmidt & Mortensens Kassefabrik og Trælast, 20.08.1943 Sabotage mod biler tilhørende forskellige vognmænd, 22.08.1943 Sabotage mod vaskeriet Vestjyden, 29.08.1943 Sabotage mod bygning tilhørende Esbjerg Eksport- og Kreaturstalde, 28.01.1944 Sabotage mod ladebygning, 08.02.1944 Sabotage mod ladebygning, 21.02.1944 Sabotage mod grøntforretningen Fragaria, 22.07.1944 Sabotage mod Vognmand Jens Pedersen Knudsen, 21.12.1944 Sabotage mod eksportvogn tilhørende Vognmand Christian Enevoldsen, 02.02.1945 Sabotage mod Esbjerg Svineslagteri, 27.03.1945 Sabotage mod Esbjerg Andelssvineslagteri, 28.03.1945 Sabotage mod Mekaniker Filip Pedersens værksted, 03.04.1945 Sabotage mod Mekaniker Andersens værksted, 30.04.1945 Sabotage mod Tømrermester Ulrich Sørensens tømrerværksted, 22.08.1943 Sabotage mod Kolding Strømpefabrik, 23.08.1943 Sabotage mod A/S Nordisk Solar Co., 21.09.1944 Sabotage mod Motorforhandler Jens Sørensen virksomhed, 25.09.1944 Sabotage mod pølsefabrikken på Andelssvineslagteriet, 22.12.1944 Sabotage mod Holger Hansens Automobilreparation, 01.01.1945 Sabotage mod et Kartoffelkogeri, 01.01.1945 Sabotage mod gård tilhørende proprietær Christian Sevelsted, 13.02.1945 Sabotage mod Entreprenør Tage Bircks, 26.04.1945 Sabotage mod Horsens Honningdepot, 13.11.1943 Sabotage mod garagekompleks, 13.11.1943 Sabotage mod Tømrermester Aamann & Søns værksted, 30.12.1943 Sabotage mod Hede Nielsens Acetylen-Fabrik, 02.01.1944 Sabotage mod Tømrermester Aamann & Søns værksted, 02.01.1944 Sabotage mod trævarefabrikken Ebon, 03.11.1944 Sabotage mod Ørnstrup Savværk, 05.12.1944 Sabotage mod Johanne Andersen, 22.12.1944 Sabotage mod maskinfabrikken A. Philip Jensens Eftf., 21.01.1945 Sabotage mod Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 21.01.1945 Sabotage mod Horsens Kølerfabrik, 21.01.1945 Sabotage mod pakhus, 31.01.1945 Sabotage mod muslingekogeriet Mytilus, 11.04.1945 Sabotage mod A.P. Hansens Enke Stavfabrik, Vejle Storfabrik, 29.07.1943 Sabotage mod Sydjysk Refinoil, 23.10.1944 Sabotage mod Automobilforhandler Martin Kjærs Autoreparation, 15.11.1944 Sabotage mod Vejle og Omegns Andelssvineslagteri, 17.11.1944 Sabotage mod Vejle Dampvaskeri, 16.02.1945 Sabotage mod fabriksbygningen Thiosan, 28.02.1945 Sabotage mod snedkeri, 22.04.1945 Sabotage mod Snedker Johan Jensen, 11.04.1945 Sabotage mod lager- og værkstedsbygning tilhørende A/S Bülow & Co., 31.01.1945 Sabotage mod Axel Mortensens Møbelfabrik, 21.04.1945 Sabotage mod tysk telefonkabel, 10.08.1941 Sabotage mod Snedkermester Søren Sørensens Maskinsnedkeri, 11.04.1944 Sabotage mod W. Johansens A/S Maskinfabrik, 18.06.1944 Sabotage mod Ricardt Møllers Snedkeri, 04.07.1944 Sabotage mod W. Johansens Maskinfabrik, 07.11.1944 Sabotage mod reservedepot tilhørende Værnemagten, 22.07.1942 Sabotage mod Dansk Automobilbyggeri, 16.02.1945 Sabotage mod Dansk Rørindustri A/S, 28.02.1944 Sabotage mod Ernst Pilgaards Skotøjsfabrik, 23.08.1943 Sabotage mod tysk telefonledning ved flyvepladsen, 24.08.1940 Sabotage mod station tilhørende Værnemagten, 13.04.1941 Sabotage mod Automobilhandler N.C. Rørholm, 09.08.1941 Sabotageforsøg mod tysk ammunitionsgodsvogn, 14.06.1942 Sabotage mod tysk kabel, 29.03.1941 Sabotage mod snedkeri tilhørende Snedkermester Heinrich Lorentzen, 29.01.1944 Sabotage mod Skive Tømmerhandel, 22.04.1944 Sabotage mod Auning Møbel- og Madrasfabrik, 29.10.1943 Sabotage mod A/S H. Hein & Sønner Motorfabrik, 06.11.1943 Sabotage mod Konfektionsfabrik tilhørende Christian Juncher A/S, 30.01.1944 Sabotage mod Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, 23.11.1944 Sabotage mod I/S Randers Motorfabrik, 26.04.1945 Sabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 07.03.1943 Sabotageforsøg mod Hou Savværk, 01.03.1945 Sabotage mod Ranum Møbelfabrik, 30.10.1943 Sabotage mod "DAPA" - Dansk Paahængsvogn-Fabrik A/S, 28.12.1943 Sabotage mod Nordschleswische Zeitung A/S, 17.08.1945 Sabotage mod Grenaa og Omegns Hørskætteri, 29.07.1943 Sabotage mod Grenaa Andelssvineslagteri, 23.02.1945 Sabotage mod Autoreparation og lager tilhørende M. Olesen, 02.10.1944 Sabotage mod Ribe Møbelfabrik, Ford Motor Co. og Mekaniker Holms værksted, 13.03.1943 Sabotage mod Varde Staalværk A/S, 04.07.1943 Sabotage mod fabrikant Jeppe H. Jensens Benkogeri, 07.08.1943 Sabotage mod Varde Staalværk A/S, 12.12.1943 Sabotage mod Landinspektør Aage Alexander Zoffmanns bopæl, 10.04.1944 Sabotage mod vaskeriet Neptun, 21.04.1944 Sabotage mod Slagtermester Gøttsches Pølsefabrik, 27.05.1944 Sabotage mod Møbelfabrikken Elm, 24.10.1944 Sabotage mod Herning Motorkompagni A/S, 05.10.1944 Sabotage mod vaskeriet Neptun, 29.01.1945 Sabotage mod Det Forenede Oliekompagni A/S Autoreparation, 22.04.1945 Sabotage mod Automobilreparation, 11.03.1945 Sabotage mod A. Philipsen og Co.'s Autoreparation, 26.08.1943 Sabotage mod Karetmager Hartvigs trælager (Karosserifabrik "Hartby"), 27.08.1943 Sabotage mod oplagsskur tilhørende Karetmager V.A. Jørgensen, 23.10.1944 Sabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 08.02.1945 Sabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 13.04.1945 Sabotage mod to lastbiler tilhørende Kjeld Christian Stigsen, 21.04.1945 Sabotage mod lastbiler, 13.08.1943 Sabotage mod lagerbygning tilhørende Firmaet Reimer Nielsen, 28.08.1943 Sabotage mod Hotel Himmelbjerget, 05.12.1943 Sabotage mod vaskeriejer M. Sjøk, 22.12.1944 Sabotage mod 16-tons lastbil, 01.04.1945 Sabotage mod A/S Virklund Gengastræ, 15.04.1945 Sabotage mod skrædderværksted, 27.01.1944 Sabotage mod Entreprenørerne Chr. Bahrs & L. Mathiasen, 29.10.1944 Sabotage mod kiosk tilhørende Købmand Thomas Thomsen, 31.03.1945 Sabotage mod bil tilhørende Entreprenør J.L. Nielsen, 20.04.1945 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik A/S, 18.11.1943 Sabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 20.11.1943 Sabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 04.12.1943 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik, 11.01.1944 Sabotage mod Peder Nielsen Maskinfabrik A/S, 11.01.1944 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik A/S, 23.01.1945 Sabotage mod gravemaskine tilhørende Entreprenør Alex J. Hansen, 17.02.1945 Sabotage mod Mælkekondenseringsfabrik A/S L.E. Bruun Export-Mejeri, 06.03.1945 Sabotage mod Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, 18.03.1945 Sabotage mod vognfabrikken Scandia, 06.07.1943 Sabotage mod Dansk Export-Tørreri, 14.08.1943 Sabotage mod jernstøberi tilhørende Entreprenør C. Carlsen, 23.08.1943 Sabotage mod Drottens Maskinfabrik, 19.11.1943 Sabotage mod Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, 28.08.1943 Sabotage mod Cementstøberi tilhørende Murermester Christian J. Søndergaard, 12.09.1944 Sabotage mod ejendom tilhørende Maskinsnedker Th. Pedersen, 14.09.1944 Sabotage mod smedje og lagerbygning tilhørende Entreprenør C. Carlsen, 07.10.1944 Sabotage mod Randers Ny Cementvarefabrik, 18.11.1944 Sabotage mod Tindbæk Savværk og Maskinsnedkeri, 06.04.1945 Sabotage mod savskæreri tilhørende Savværksejer Kjemtrup, 11.12.1944 Sabotage mod Haverslev Mejeri og Iscreamfabrik, 11.12.1944 Sabotage mod Nibe Muslingekogeri I/S, 06.02.1945 Sabotage mod Limfjords-Østers Kompagniet I/S, 27.02.1945 Sabotage mod Husmand Richardt Andersen, 29.04.1945 Sabotage mod Bygmester J.D. Wieses trælager, 01.08.1943 Sabotage mod Snedkerværksted, 01.08.1943 Sabotage mod Snedker Johannes Schæfers Værksted, 21.08.1943 Sabotage mod Sadelmager N. Schmidts Værksted, 17.03.1945 Sabotage mod Købmand A.E. Sørensen, 20.03.1945 Sabotage mod mekanikerværksted tilhørende Christian Frederiksen, 22.03.1945 Sabotage mod Rødding Andelsslagteri, 06.04.1945 Sabotage mod Automobilreparation tilhørende M. Olesen, 03.11.1944 Sabotage mod Vestjyllands Tørrecentral, 02.04.1945 Sabotage mod lastbil i garage, 15.04.1945 Sabotage mod Vognmand M.P. Bendtzens vogn, 16.04.1945 Sabotage mod lokomotiver, 25.08.1943 Sabotage mod Bordrup Kro, 11.03.1944 Sabotage mod lokomotiver i Remise, 30.09.1944 Sabotage mod Vestjysk Automobilforretning & Vulkanisør, 21.11.1944 Sabotage mod Varde Svineslagteri A/S, 04.02.1945 Sabotage mod Thisted Motorcomp. A/S, 12.04.1945 Sabotage mod Thisted Andels-Svineslagteri, 22.04.1945 Sabotage mod Vulkanisør Iver Brash Jensen, 25.09.1944 Sabotage mod Kartoffeltørreri tilhørende Kreaturhandler Hans Hansen, 16.11.1944 Sabotage mod Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk, 11.12.1944 Sabotage mod landbrugsejendom tilhørende Direktør Søren Yde Poulsen, 12.01.1945 Sabotage mod A/S Andreas Jakobsen Autoværksted, 21.01.1945 Sabotage mod maskinfabrikken Hamag A/S, 06.02.1944 Sabotage mod hotel Søgaardhus, 27.09.1944 Sabotage mod en cisternevogn, 19.03.1945 Sabotage mod betonblandingsmaskiner tilhørende Entreprenør J.J. Wiese, 10.04.1945 Sabotage mod Entreprenør Julius Wieses Hønseri, 26.04.1945 Sabotage mod bil tilhørende Rutebilejer Børge Møller, 09.01.1945 Sabotage mod Skive Andelsslagteri, 03.04.1945 Sabotage mod Holstebro Papæskefabrik, 23.11.1944 Sabotage mod Struer Andels-Svineslagteri, 28.12.1944 Sabotage mod bil tilhørende Vognmand Ingv. Andersen, 21.03.1945 Sabotage mod Automobilforhandler M. Olesens Service-Station, 22.03.1945 Sabotage mod Tømrermester S. Windings Maskinværksted, 22.03.1945 Sabotage mod Andersens Generatortræfabrik, 29.03.1945 Sabotage mod landbrug tilhørende Gårdejer Jens Mogensen, 23.08.1943 Sabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 22.11.1944 Sabotage mod transformatorstation, 29.11.1944 Sabotage mod biler på Suryaninoffs værksted, 01.12.1944 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Sabotage mod Voerladegaard Savværk, 22.03.1945 Sabotage mod halmlager, 27.06.1943 Sabotage mod Deutsche Jüngenschaft Nordschleswig, 25.12.1943 Sabotage mod smedje og snedkerværksted, 03.09.1944 Sabotage mod A. Østergaard Automobil & Reservedele, 28.11.1944 Sabotage mod Østergaards Maskinværksted, 04.01.1945 Sabotage mod bil tilhørende Grosserer Niels C. Kloster, 04.04.1945 Sabotage mod Deutscher Ruderverein Hadersleben, 19.04.1945 Sabotage mod Næsby Karroserifabrik, 12.05.1943 Sabotage mod Thomas B. Thriges Maskinfabrik, 01.07.1943 Sabotage mod A/S Fehr og Co., 14.08.1943 Sabotage mod Dansk Akkumolator - og Elektromotorfabrik (DAE), 28.08.1943 Sabotage mod Dampvaskeriet Thor, 06.05.1944 Sabotage mod DAE, 16.06.1944 Sabotage mod De forenede Automobilfabrikker, 16.06.1944 Sabotage mod Autoværkstedet V. Holm Jensen, 11.06.1944 Sabotage mod Canned Cream & Milk Co. Ltd., 22.11.1944 Sabotage mod A/S Odense Autogarager, 04.12.1944 Sabotage mod Bjarne Eckhoffs Konservesfabrik, 04.12.1944 Sabotage mod maskinfabrikken Phønix, 29.01.1945 Sabotage mod M.P. Allerups Eft. A/S, 30.01.1944 Sabotage mod tysk flyveplads, 17.01.1945 Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 10.05.1943 Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 24.08.1943 Sabotage mod Danske Gasværkers Tjærekompagni, 29.01.1944 Sabotage mod garageanlæg, 14.04.1945 Sabotage mod Cementfabrik Elvas ejers bil, 22.04.1945 Sabotage mod Margarineforhandler Th. Rasmussens bil, 25.04.1945 Sabotage mod Automobilforhandler Johannes Poulsen, 09.04.1945 Sabotager mod maskinfabrikken C.F.C., 13.04.1945 Sabotage mod Espe Møbelfabrik, 13.04.1943 Sabotage mod Haastrup Savværk, 26.08.1944 Sabotage mod Ingvard Rasmussens Snedkeri, 27.08.1944 Sabotage mod A. Nielsen og Søns Maskinsnedkeri, 11.08.1943 Sabotage mod Autoværkstedet Autogaarden, 07.11.1943 Sabotage mod Maskinfabrikken Arni, 31.08.1943 Sabotage mod Robert Lauritsens Karetmagerværksted, 05.09.1943 Sabotage mod Sakskøbing Savværk I/S, 19.02.1944 Sabotage mod Snedkermester Rudolf Larsens Maskinværksted, 03.03.1945 Sabotage mod Borup Hørskætteri, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Hellebæk Fabrikker, 27.06.1943 Sabotage mod snedkermester Gundorf Carlsens møbelfabrik, 25.12.1943 Sabotage mod Væveriet Slangerup, 01.01.1944 Sabotage mod Roskilde Halmvarefabrik, 07.02.1945 Sabotage mod træbarak, 26.12.1942 Sabotage mod Ørum-Hansens Maskinfabrik, 04.01.1945 Sabotage mod Dansk Skovindustris Krydsfinerfabrik, 19.12.1944 Sabotage af DDPAs tankanlæg, 12.03.1945 Sabotage mod Bornholms Andelshørfabrik, 05.04.1943 Sabotage mod Autocentralens værksted, 17.06.1944 Sabotage mod Bygmester Valdemar Lindstrøm, 29.08.1944 Sabotage mod Frederikssund Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 09.05.1943 Sabotage mod A/S Handelskompagniet, 09.02.1945 Sabotage mod DDPAs tankanlæg på Holbæk Havn, 11.03.1945 Sabotage mod Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 22.07.1943 Tyveri hos Stüler & Trosch Jensen, 09.01.1943 Sabotage Vestsjællands Frø- og Sædekornforretning, 25.10.1943 Sabotage mod Slagelse Maskinfabrik, 22.01.1945 Sabotage mod M. Olsens Snedkerværksted, 03.02.1945 Sabotage mod Møbelfabrikken Falster, 07.04.1943 Sabotage mod DDPAs havneanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S Hørfabrikken, 29.11.1943 Sabotage mod Fabr. Rasmussens fjerkræsslagteri, 21.01.1945 Sabotage mod lager og sprøjtemalerværksted, 10.04.1945 Sabotage mod Odense Boldklubs tennishal, 29.05.1943 Sabotage mod Dansk Frugttørreri, 14.06.1943 Sabotage mod Smith & Co., 02.08.1943 Sabotage mod A/S Thomas B. Trigers Fabrikker, 24.08.1943 Sabotage mod Automekanisk Etablissement, 12.08.1943 Sabotage mod konservesfabrikken S. Plum A/S, 21.08.1943 Sabotage mod Dansk Most- og Tørringsindustri, 22.08.1943 Sabotage mod A/S Blumensaadts Fabrikker, 09.09.1943 Sabotage mod stærkstrømsmast, 25.09.1943 Sabotage mod Næsby Karosserifabrik, 30.11.1943 Sabotage mod vulkaniseringsvirksomheden INAX, 23.02.1944 Sabotage mod Esso Servicestation, 11.05.1944 Sabotage mod Odense Exportslagteri, 07.12.1944 Sabotage mod A/S Dansk Akkumolator- og Elektromotorfabrik, 30.01.1945 Sabotage mod Vognman Ejnar Hansen bopæl, 12.01.1945 Sabotage mod A/S Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik, 09.02.1945 Sabotage mod The Canned Cream & Milk Company, 13.02.1945 Sabotage mod N.P. Hansen & Co., 21.09.1942 Sabotage mod tømremester N.P. Nielsens værksted, 06.11.1944 Sabotage mod 2 lastvogne tilh. Fiskeeksportør Rasmus Jørgensen, 15.08.1943 Sabotage mod fiskeeksportør Rasmus Jørgensens bil, 15.06.1944 Sabotage mod Sall Savværk, 29.04.1945 Sabotage mod tysklandseksportør Martin Andersen, 10.07.1943 Sabotage mod Broholm Gods landbrug, 07.10.1943 Sabotage mod Den Gl. Mølle tilh. Broholm Gods, 20.11.1943 Sabotage mod A/S Det forenede Oliekompagni, 09.03.1944 Sabotage mod Svendborgs Andels Svineslagteri, 30.01.1945 Sabotage mod Kærum Mølle, 27.08.1943 Sabotage mod Vognmand Ejner Jørgensens Garage, 06.04.1944 Sabotage mod Haarby Frugt- og Tørreindustri, 16.08.1944 Sabotage mod garageanlæg, 17.09.1944 Sabotage mod Andelssvineslagteriet i Masnedsund, 08.02.1945 Sabotage mod Dansk Møbelarbejderfabrik, 04.03.1945 Sabotage mod Alfred Olsens Tankanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S Carbona, 08.07.1943 Sabotage mod P.A. Schrøders værksted, 29.02.1944 Sabotage mod A/S Dansk Jernvare Industris hesteskofabrik, 06.10.1944 Sabotage mod kulkraner, 02.02.1945 Sabotage mod muslingekogeriet A/S Mytilus, 23.03.1945 Sabotage mod Hillerød Vognhjuls- og Karosserifabrik, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Skævinge Hørskætteri, 11.08.1943 Sabotage mod Slotsmøllen, 28.08.1943 Sabotage mod Herman Jørgensens Maskinsnedkeri, 31.10.1943 Sabotage mod Richardt Rosbæks Værksted, 08.11.1943 Sabotage mod Jens P. Larsens Maskinsnedkeri, 17.12.1943 Sabotage mod Lillerød Maskinsnedkeri, 26.12.1943 Sabotage mod Gilleleje Kro, 26.04.1944 Sabotage mod Rungsted Badehotel, 09.09.1944 Sabotage mod Tysk vagtkontor, 16.03.1941 Sabotage mod Pipers Madras, 23.12.1941 Sabotageforsøg mod Husarkasernen, 26.06.1942 Sabotageforsøg mod Brandt og Ravntofts tømmerplads, 01.07.1942 Sabotageforsøg mod Københavns Automobilcentral, 06.07.1942 Sabotage mod A/S Nordbjerg og Wedels Skibs- og Baadeværft, 26.07.1942 Sabotageforsøg mod Entreprenør Henning Petersens Tømmerplads, 01.08.1942 Sabotageforsøg mod Dansk Elektronisk Fabrik, 01.08.1942 Sabotage mod Sven Cannings Autoværksted & Forniklingsanstalten Danmark, 05.08.1942 Sabotage mod Nicolaisen og Nielsens Tømmerplads, 09.08.1942 Sabotageforsøg mod A.P. Hansens tømmerplads, 18.08.1942 Sabotageforsøg mod Henning Petersens Tømmerplads, 18.08.1942 Sabotage mod ejendommen Hothersplads 5, 19.08.1942 Sabotage mod Købmandsforretning, 19.08.1942 Sabotage mod dampvaskeriet Gefion, 19.08.1942 Sabotage mod ismejeri, 19.08.1942 Sabotage mod Auto Industri, 21.08.1942 Sabotage mod Den Tyske Skole, 01.09.1942 Sabotage mod Kastellets garager, 01.09.1942 Sabotageforsøg mod Automobilforhandler Jørgensen & Jensen, 03.09.1942 Sabotageforsøg mod beboelsesejendom, 04.09.1942 Sabotage mod Autoforhandler Hans Lystrup, 08.09.1942 Sabotage mod automobilværksted med servicestation, Dansk Adler Automobil A/S og Heiber, 26.09.1942 Sabotage mod Nordisk Korsetfabrik, 06.10.1942 Sabotageforsøg mod A.P. Hansens tømmerplads, 12.10.1942 Sabotage mod maskinfabrikken Undi, 15.10.1943 Sabotageforsøg mod Værnemagtens Heereskraftpark, 21.10.1942 Sabotage mod konfektionsfirmaet A/S Svend Albertsen, 25.10.1942 Sabotageforsøg mod værktøjsfabrikken "Præcision", 31.10.1942 Sabotage mod skibet M/S Franken af Kiel, 03.11.1942 Sabotageforsøg mod Sørensens Maskinfabrik, 17.11.1942 Sabotageforsøg mod Nyboder Skole, 10.12.1942 Sabotage mod A/S Julius Tafdrups Konfektionsfabrik, 02.12.1942 Sabotage mod Skiltefabrikken "5001 Skilte", 10.12.1942 Sabotage mod maskinfabrikken "Præcision", 13.12.1942 Sabotage mod DNSAP's bogtrykkeri, 20.12.1942 Sabotage mod fabrikken Luigi Gargani, 31.12.1942 Sabotage mod Hairlock Cushion, 13.02.1943 Sabotage mod A/S Atlas Fabrikker, 14.02.1943 Sabotage mod B&W, 10.03.1943 Sabotage mod automobilværkstedet Heiber Service, 01.05.1943 Sabotage mod A/S Nordbjerg og Wedels Baadeværft, 05.05.1943 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat, 10.05.1943 Sabotage mod Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskab, 11.05.1943 Sabotage mod Elektronisk Krystalindustri/Tybrings Radioindustri, 13.05.1943 Sabotage mod A/S Glud & Marstrands Fabrikker, 23.06.1943 Sabotage mod A.P. Hansens Maskinsnedkeri, 02.07.1943 Sabotage mod Burmeister og Wains modellager, 31.07.1943 Sabotage mod Max J. Madsens Maskinfabrik, 31.07.1943 Sabotageforsøg mod Skovgaard-Mortensens Automobilværksted, 06.08.1943 Sabotage mod Nordisk Radioindustri Danavox, 21.08.1943 Sabotage mod Lauritz Knudsens Mekaniske Etablissement, 24.08.1943 Sabotage mod udstillingshallen Forum, 24.08.1943 Sabotage mod Trifolium Frø (A/S Dansk Frøavlskompagni), 25.08.1943 Sabotage mod Emmeckes maskinfabrik, 12.09.1943 Sabotage mod A/S Petersen & Wraae's maskinfabrik, 12.09.1943 Sabotage mod Automobilværksted Brd. Skovgaard-Mortensen, 13.09.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 16.09.1943 Sabotage mod A/S A. Jørgensen & Co.s Maskinfabrik (AJCO), 19.09.1943 Sabotage mod Taastrup Maskinsnedkeri, 27.09.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 28.09.1943 Sabotage mod tømrermester Hans L. Hansens Maskinsnedkeri, 29.09.1943 Sabotage mod Ludvig Andersens Skotøjsfabrik, 29.09.1943 Sabotage mod Siemens Elektricitet A/S, 08.10.1943 Sabotage mod Hareskov Kuranstalt, 14.10.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Undi (I/S Carlsborg), 15.10.1943 Sabotage mod A/S Titan, 16.10.1943 Sabotage mod Elektromekano i Hans Justs magasiner, 21.10.1943 Sabotage mod Kompasvæsenets bygning v/ flådestationen, 21.10.1943 Sabotage mod Restaurant Mokka, 27.10.1943 Sabotage mod Standard Electric A/S, 05.11.1943 Sabotage mod radiofabrikken American Apparate Co., 09.11.1943 Sabotage mod A/S Reinhard, 10.11.1943 Sabotage mod Helge Jensens Automobilværksted, 12.11.1943 Sabotage mod maskinværkstedet Alvis, 19.11.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 20.11.1943 Sabotage mod mineralvandsfabrikken Solbjerg og marmeladefabrikken Sunda, 20.11.1943 Sabotage mod transformatorstation, 23.11.1943 Sabotage mod Grauballe & Co. Uniformfabrik, 25.11.1943 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat A/S (DISA), 28.11.1943 Sabotage mod Hartmanns Maskinfabrik, 03.12.1943 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoreparationsværksted, 04.12.1943 Sabotage mod Nærum Kostskole, 08.12.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Absalon, 08.12.1943 Sabotage mod A/S Søren Wistoft & Co.s Fabrik, 10.12.1943 Sabotage mod Dansk Industrisyndikat, 20.12.1943 Sabotage mod A/S Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri, 21.12.1943 Sabotage mod A/S Jernkontoret, 26.12.1943 Sabotage mod B&W, 08.01.1944 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoreparationsværksted, 09.01.1944 Sabotage mod Andreasen & Rasmussens Madrasfabrik (Super Madras), 12.01.1944 Sabotage mod Hollesens Fabrikker/Always Radio, 15.01.1944 Sabotage mod B&W maskin- og skibsbyggeri, 15.01.1944 Sabotage mod Johannesen & Lunds Maskinfabrik, 17.01.1944 Sabotage mod Anders A. Pindstofte Maskinfabrik A/S, 17.01.1944 Sabotage mod Aage Petersen maskinfabrik, 18.01.1944 Sabotage mod General Motors International A/S ("Nordværk"), 29.01.1944 Sabotage mod Reinhardts Automobilværksted, 06.02.1944 Sabotage mod S. Houlberg A/S, 12.02.1944 Sabotage mod DNSAP’s Landsarbejdstjeneste (LAT), 08.04.1944 Sabotage mod Skandinavisk Motor Co. A/S, 18.04.1944 Sabotage mod I/S Carltorp Maskinfabrik, 22.04.1944 Sabotage mod Aage J. Sørensens maskinfabrik, 22.04.1944 Sabotage mod A/S Atlas maskinfabrik, 26.04.1944 Sabotage mod Gunnar Hardrups Skrue - og Facondrejeri, 28.04.1944 Sabotage mod Universal Trykkeriet, 28.04.1944 Bombesalut i anledning Prinsesse Benediktes fødsel, 30.04.1944 Sabotage mod Frihavnens Elektricitetsværksbygning, 02.05.1944 Sabotage mod A/S Globe, 03.05.1944 Sabotage mod Maskinfabrik Aage J. Sørensen, 04.05.1944 Sabotage mod firmaet Scaniadam, 04.05.1944 Sabotage mod Maskinfabrikken HERO, 04.05.1944 Sabotage mod flyvetroppernes værksteder på Kløvermarksvej, 06.05.1944 Sabotage mod Burmeister & Wain, 08.05.1944 Sabotage mod Generator (Hans L. Larsens Elektroniske Etablissement), 11.05.1944 Sabotage mod Always, 13.05.1944 Sabotage mod DFDS A/S, 20.05.1944 Sabotage mod M.P. Pedersen Radiofabrik, 22.05.1944 Sabotage mod automobilfirmaet Adler Service, 24.05.1944 Sabotage mod B&W Maskin- og Skibsbyggeri, 24.05.1944 Sabotage mod Akkumolatorfabrikken LYAC, 24.05.1944 Sabotage mod A/S Smiths, Mygind og Hüttemeiers maskinfabrik, 03.06.1944 Sabotage mod A/S Globus Cykler, 06.06.1944 Sabotage mod S.P. Wodskou, 10.06.1944 Sabotage mod Hellesens Elementfabrik, 10.06.1944 Sabotage mod A/S Petersen & Wraae, 12.06.1944 Sabotage mod radiofabrikken "Neutrofon", 16.06.1944 Sabotage mod Skandinavisk Motorkompagni, 17.06.1944 Sabotage mod A/S Bohnstedt-Petersens Maskinfabrik, 21.06.1944 Sabotage mod Dansk Industrisyndikat, 22.06.1944 Sabotage mod A/S Nordisk Radio Industris fabriksanlæg "Danavox", 22.06.1944 Sabotage mod FKL maskinfabrik, 24.06.1944 Sabotage mod B&W's maskin- og skibsbyggeri, 24.06.1944 Sabotage mod Ambi, 25.06.1944 Sabotage mod Jekos A/S maskinfabrik (Nordwerk), 25.06.1944 Sabotage mod Dansk Aluminium Industris maskinfabrik, 30.06.1944 Sabotage mod De Forenede Vognmandsforretninger, 21.02.1944 Sabotage mod S/S Asnæs og et andet Hansaskib under bygning på B&W, 15.11.1944 Sabotage mod A/S Standard Electric, 02.12.1944 Sabotage mod Automobilfabrik Bohnstedt-Petersen, 06.12.1944 Sabotage mod maskinfabrikken Rixen, 20.12.1944 Sabotage mod Standard Electric, 21.12.1944 Sabotage mod Scheuer og Mørchs Systuer, 21.12.1944 Sabotage mod Thybrings Radiofabrik, 29.12.1944 Sabotage mod Vald. Nielsens Maskinfabrik A/S, 30.12.1944 Sabotage mod I/S Carltorp Maskinfabrik, 01.01.1945 Sabotage mod Torotor, 02.01.1945 Sabotage mod Maskinfabrikken Præcision, 03.01.1945 Sabotage mod Tømmermester Joh. Alkær, 04.01.1945 Sabotage mod Jensens Industri A/S, 05.01.1945 Sabotage mod Helweg Mikkelsen & Co.s Elektroniske Etablissement, 12.01.1945 Sabotage mod maskinfabrik Præcision, 13.01.1945 Sabotage mod Moritz Andersens Radiofabrik, 18.01.1945 Sabotage mod Elektromekanos værksted i Hans Justs Magasiner, 22.01.1945 Sabotage mod Tandhjulsfabrikken Stub A/S, 24.01.1945 Sabotage mod C.F. Riedel & Lindegaards Maskinværksted, 03.02.1945 Sabotage mod Sejbæks maskinfabrik, 03.02.1945 Sabotage mod reservedelslager tilhørende Bohnstedt Petersen A/S, 08.02.1945 Sabotage mod Nicro Forchromningsanstalt, 09.02.1945 Sabotage mod A/S Accumulaterfabrikken Lyre, 10.02.1945 Sabotage mod 2 kulkraner ejet af hhv. Det danske Kulkompagni og Hovedstadens Kulimport, 12.02.1945 Sabotage mod A/S Cheminova, 14.02.1945 Sabotage mod maskinfabrikken DRECO, 16.02.1945 Sabotage mod A/S Erla, 24.02.1945 Sabotage mod Johannesen & Lunds Maskinfabrik, 25.02.1945 Sabotage mod Mineralvandsfabrikken Sunda, 06.03.1945 Sabotage mod akkumolatorfabrikken WOTAN, 07.03.1945 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co., 11.03.1945 Sabotage mod DDPA's tankanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S for Kemisk Industri, 13.03.1945 Sabotage mod Always Radio, 26.03.1945 Sabotage mod Nordisk Fiat A/S, 27.03.1945 Sabotage mod Radiometer, 10.04.1945 Sabotage mod Københavns Automobilcentral, 12.04.1945 Sabotage mod A.P. Hansens maskinsnedkeri, 13.04.1945 Sabotage mod maskinsnedkeriet Haldkjær & Co., 13.04.1945 Sabotage mod A/S Generator, 14.04.1945 Sabotage mod maskinsnedkeriet Haldkjær & Co., 17.04.1945 Sabotage mod A/S Islevbro Møbel og Maskinsnedkeri, 25.04.1945 Sabotage mod Islev Møbelfabrik og Maskinsnedkeri, 03.05.1945 Sabotage mod Skrædderfirmaet J. Tvede, 01.09.1942 Sabotage mod A/S FRICHS, 14.07.1942 Mulig sabotage mod en tysk lejr, 20.05.1941 Sabotage mod Værnemagtens telefonledning, 24.08.1942 Sabotage mod en tysk lastbil hos Frederikhavns Motor Comp. A/S, 15.11.1942 Sabotage mod tyske telefonledninger, 29.11.1942 Mulig sabotage mod tysk personbil ved Frederikshavn Motor Comp. A/S, 04.12.1942 Sabotage mod A/S Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik, 14.02.1943 Sabotage mod Aaen og Gustafsens Maskinsnedkeri, 14.08.1943 Sabotage mod køretøjer i stationsbygningens garageanlæg, 03.09.1943 Sabotage mod maskinsnedkeri tilhørende Bertil Hald, 21.11.1943 Sabotage mod maskinsnedkeri og cementstøberi, 03.01.1945 Sabotage mod Frederikshavn kommunes stald og lade, 04.01.1945 Sabotage mod biler tilhørende ingeniør Ulrik Ahlefeldt-Laurvig, 24.02.1945 Sabotage mod tysk halmlager, 02.03.1945 Sabotage mod en kulkran tilhørende M. Lauritzen & Co., 03.03.1945 Sabotage mod Agersted Mejeri, 13.03.1945 Sabotage mod biler tilhørende forhandler Th. Kongsbak, 17.03.1945 Sabotage mod entreprenørfirmaet Brandt & Ravntoft, 17.04.1945 Sabotage mod tyske cykler, 05.08.1941 Hærværk mod DNSAP's kontor, 14.10.1942 Sabotage mod Det Forenede Oliekompagni, 16.04.1944 Sabotage mod Willy Jørgensens Metalstøberi, 23.11.1943 Sabotage mod Studenterrådets hytte, 28.01.1944 Sabotage mod Gilleleje Badehotel og Biografteater, 16.04.1944 Sabotage mod hotel Bondegården, 20.05.1944 Sabotage mod Helsinge Planteskole, 17.06.1944 Sabotage mod Povl Møllers Maskinfabrik, 23.01.1945 Sabotage mod Vognmand Carl F. Jensen, 15.10.1943 Sabotage mod Fabrik P.A. Schrøder, 13.03.1944 Sabotage mod Dansk Jernvare Industri, 06.10.1944 Sabotage mod Næstved Kulimport A/S, 12.03.1945 Sabotage mod Garvergården, 24.08.1943 Sabotage mod Den Blaa Butik, 01.01.1944 Sabotage mod Majsnedsund Andelsslagteri, 08.02.1945 Sabotage mod Koppenbjerg Savværk, 19.12.1944 Sabotage mod Haarby Fjerkræslagteri, 24.03.1945 Sabotage mod Rantzausmindes Bådebyggeri, 03.02.1944 Sabotage mod automobilforretning tilhørende Fehr & Co., 08.11.1944 Sabotage mod jernbanevogne, 30.06.1943 Sabotage mod Automobilforhandler A. Sørensen, 05.08.1943 Sabotage mod R.J. Skovhøjs gård, 11.04.1945 Sabotage mod Vognmand Niels Ormhøj Rasmussen, 20.04.1945 Sabotage mod Poul Møllers Maskinfabrik, 23.01.1945 Sabotør sprængt i luften, 19.11.1944 Forsøg på bombeattentat mod Fru Petra Reese, 19.11.1944 Sabotage mod Dansk Akkumulator og Elektromotorfabrik A/S, 08.10.1943 Sabotage mod større mængde biler, 20.05.1944 Sabotage mod Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik A/S, 09.02.1945 Sabotage mod Morten O. Hansens autoværksted, 09.02.1945 Sabotage mod Alfred Olsen & Co.s benzintankanlæg, 12.09.1945 Sabotage mod Det Nordfynske Jernbaneselskab, 01.05.1945 Sabotage mod Christian Andersens Garage, 25.07.1942 Sabotage mod A/S Reichardt Chokoladefabrik, 25.01.1943 Sabotage mod Dansk Aluminiums Industri A/S, 19.02.1943 Sabotage mod maskinsnedkeri tilhørende snedkermester A.P. Lützhoff Christensen, 01.03.1943 Sabotage mod fabrikken Eira, ejet af fabrikant Ernst Rasmussen, 01.03.1943 Sabotage mod A/S Nordbjerg & Wedels Skibsværft, 09.04.1943 Sabotage mod A/S Columbus Embalage (papirvarefabrik), 13.04.1943 Sabotage mod Trinitatistrykkeriet tilhørende Holger Prior, 16.04.1943 Sabotage mod Skandinavisk Inventarfabrik, 26.04.1943 Sabotage mod Nørrebro Dampvaskeri, 01.05.1943 Sabotage mod Holte Badmintonhal, 03.05.1943 Sabotage mod Hugo Dorphs konfektionsfabrik, 15.05.1943 Sabotage mod Kemikaliekompagniet DANYDEA A/S, 14.06.1943 Sabotage mod Simi Kemisk Fabrik, 19.06.1943 Sabotage mod Idrætshuset, 20.06.1943 Sabotage mod Turistpavillonen, 24.06.1943 Sabotage mod Chr. Petersens Maskinsnedkeri, 07.07.1943 Sabotage mod M.P. Pedersens Radiofabrik, 16.07.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Nordværk, 17.07.1943 Sabotage mod Vat- og Forbindingsstoffabrikken Rostgaard Sørensen & Co., 20.07.1943 Sabotage mod A/S Citroën, 24.07.1943 Sabotage mod herskabs-hotel-pension Platan, 26.07.1943 Sabotage mod A/S Petersen og Wraae's Transformatorstation, 26.07.1943 Sabotage mod Axel Eriksen & Co. A/S, 01.08.1943 Sabotage mod Taastrup Hør- og Hampskætteri, 12.08.1943 Sabotage mod Firmaet Dreschler Papirvarelager og Transformationstation, 12.08.1943 Sabotage mod H.C. Clausens Skotøjsfabrik, 12.08.1943 Sabotage mod Det Forenede Oliekompagni Adler, 13.08.1943 Sabotage mod Taastrup Hør- og Hampskætteris lagerbygning, 13.08.1943 Sabotage mod Dansk Hørkompagni, 14.08.1943 Sabotage mod maskinfabrikken A/S Iron, 15.08.1943 Sabotage mod A/S Arta Karrosserifabrik, 17.08.1943 Sabotage mod A/S Butikarkitekten tilhørende Brd. Simonsen, 21.08.1943 Sabotage mod C.C. Løvgreens Autogummiværksted og Vulkaniseringsanstalt, 23.08.1943 Sabotage mod Svejseriet Derby, 24.08.1943 Sabotage mod Carl Dencks Røntgentekniske Fabrik, 26.08.1943 Sabotage mod Fabrikant P. Ljungberg, 27.08.1943 Sabotage mod autoværksted, 26.08.1943 Sabotage mod Staal- & Hærdefabrikken, 29.08.1943 Sabotage mod fabrikant Thybrings Villa, 05.09.1943 Sabotage mod K.A. Hartmanns maskinfabrik, 11.09.1943 Sabotage mod Roskildevejens Maskinsnedkeri, 12.09.1943 Sabotage mod Brd. Hansens Maskinfabrik, 12.09.1943 Sabotage mod Metal & og Tapetfabrik, 17.09.1943 Sabotage mod Glud & Marstrands fabrikker, 19.09.1943 Sabotage mod Akkumulatorfabrikken Nestor, 28.09.1943 Sabotage mod Henning Petersens værkstedsbygning, 30.09.1943 Sabotage mod Schmidts Radio, 12.10.1943 Sabotage mod Skotøjsfabrik A/S Jørgen Petersen & Co. Wedella, 15.10.1943 Sabotage mod A/S Hellesens Enke og Ludvigsen Elementfabrik, 15.10.1943 Sabotage mod De forenede Automobilfabrikker A/S, 26.10.1943 Sabotage mod A/S Børge Hansens Værktøjsfabrik, 28.10.1943 Sabotage mod værksted tilhørende Bagermester Harry Andersen, 29.10.1943 Sabotage mod reklamebureauet/kiosken Albea, 01.11.1943 Sabotage mod fabrikken Autofon, 04.11.1943 Sabotage mod A/S Det danske kølehus Cold Store, 10.11.1943 Sabotage mod Maskinfabrikken Christoph Ullmann, 11.11.1943 Sabotage mod maskinfabrikken A/S Ruko, 14.11.1943 Sabotage mod Dansk Staalmøbelfabrik, 18.11.1943 Sabotage mod Andersen Ashs Lædervareforretning, 23.11.1943 Sabotage mod firmaet Transmotor, 23.11.1943 Sabotage mod Metropol-Teatret, 27.11.1943 Sabotage mod DFDS, 27.11.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Madsen og Beidil, 28.11.1943 Sabotage mod O.M. Hansen & Co.s Snedkeri, 03.12.1943 Sabotage mod Dansk Automobilfabrik, 04.12.1943 Sabotage mod Snedkerværksted tilhørende C. Christensen, 15.12.1943 Sabotage mod Andersen & Ebstrup Lak og kunstlæderfabrik, 19.12.1943 Sabotage mod Jespersens Savværk, 03.01.1943 Sabotage mod P. Jensens Snedkerværksted, 05.01.1944 Sabotage mod handelskompagniet Danicum A/S, 14.01.1944 Sabotage mod A/S Hagerups Boghandel, 15.01.1944 Sabotage mod A/S Danadko Automobiler, 20.01.1944 Sabotage mod Aut. Installatør Dahl Jensen, 21.01.1944 Sabotage mod UFA's i A/S Fotorama, 05.04.1944 Sabotage mod A/S Neumann & Zimmermanns Tekstilvarefabrik, 30.04.1944 Sabotage mod C. Heinsens Pelsvare Engros, 21.05.1944 Sabotage mod Ingeniør Harald Andersens maskinfabrik, 22.05.1944 Sabotage mod Danadko Automobil A/S, 24.05.1944 Sabotage mod Garage tilhørende Vognmand Hans Petersen, 27.05.1944 Sabotage mod Maskinfabrikken A/S Petersen & Wraae, 08.06.1944 Sabotage mod Foto & Tekst A/S, 17.06.1944 Sabotage mod Den elektriske Modelbane A/S, 25.06.1944 Sabotage mod IKS Fabriksudsalg A/S, 30.06.1944 Sabotage mod H. Christensens købmandsforretning, 01.07.1944 Sabotage mod varer og inventar tilhørende købmand E. Baunsøe, 01.07.1944 Sabotage mod Auto Industri, 05.06.1944 Sabotage mod Bogtrykkeriet O. Møller, 18.07.1944 Sabotage mod skrædderfirmaet N.P. Christensen & Co., 14.08.1944 Sabotage mod Skodsborg Badehotel, 07.09.1944 Sabotage mod Chauffør Albin Ericsson, 20.09.1944 Sabotage mod A/S Diana, 11.10.1944 Sabotage mod biler og maskiner hos A/S Diana autoforhandler, 11.10.1944 Sabotage mod Th.M.Dreier Nielsen C/O, 11.10.1944 Sabotage mod General Motors, en tysk hurtigbåd og tyske lastbiler, 17.10.1944 Sabotage mod kunstvæveri tilhørende Alfred Berg, 03.11.1944 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, 07.11.1944 Sabotage mod smedeværksted, 11.11.1944 Sabotage mod fabrikant R. Larsen, 11.11.1944 Sabotage mod Nordisk Fiat A/S, 13.11.1944 Sabotage mod folkeregistret på Gentofte kommunes rådhus, 14.11.1944 Sabotage mod A/S Dansk Jernvareindustris Hesteskofabrik, 06.10.1944 Sabotage mod bil med radiodele tilhørende Torotor, 17.11.1944 Sabotage mod snedkermester Hans Andersens snedkerværksted, 18.11.1944 Sabotage mod 2 hurtigbåde hos Ford Motor Compagni A/S, 21.11.1944 Sabotage mod Karosserifabrik A/S ASRA, 27.11.1944 Sabotage mod Automobilværksted tlh. Vilhelm Nellemann A/S, 01.12.1944 Sabotage mod Dansk Industri Renseri v/ H.E. Sørensen, 01.12.1944 Sabotage mod The Danish Shoe Machinery Works Ltd., 01.12.1944 Sabotage mod A/S Esab maskinfabrik, 17.12.1944 Sabotage mod A/S Elektromekano, 18.12.1944 Sabotage mod Auto-Hansens maskinværksted, 18.12.1944 Sabotage mod Ingeniør & Handelsfirma Poul Kjær, 20.12.1944 Sabotage mod maskinhal hos ASRA Karroserifabrik, 21.12.1944 Sabotage mod Wegamo Gasmotor A/S, 22.12.1944 Sabotage mod Dansk Radio Aktieselskab, 22.12.1944 Sabotage mod Georg Andersens Maskinfabrik, 23.12.1944 Sabotage mod Elektromekano A/S, 28.12.1944 Sabotage mod Hipavanda Maskinfabrik, 28.12.1944 Sabotage mod fabrik tilhørende fabrikant Madsen, 30.12.1944 Sabotage mod Fabrikant Wagner H. Christensen, 30.12.1944 Sabotage mod Fru. V. Tjäders Vaskeri, 01.01.1945 Sabotage mod A/S Cheminova, 02.01.1944 Sabotage mod A/S Igos' varelager, 03.01.1945 Sabotage mod Bygningssnedkerne A/S, 05.01.1945 Sabotage mod N.P. Jensens Maskinsnedkeri, 09.01.1945 Sabotage mod Høeghs Maskinfabrik, 10.01.1945 Sabotage mod maskinsnedkeri, 11.01.1945 Sabotage mod A/S Det Hoffenbergske Etablissement, 12.01.1945 Sabotage mod skrædderi A/S Nordisk Fjerfabrik, 13.01.1945 Sabotage mod maskiner hos A/S Johannes Andreasen Værktøjs- og Maskinforretning, 13.01.1945 Sabotage mod Dansk Aluminiums Industri A/S, 17.01.1945 Sabotage mod E. Emmeches Metalvarefabrik A/S, 18.01.1945 Sabotage mod Vaskeriet Gulberg, samt hold up af ejeren A. Møllerup, 18.01.1945 Sabotage mod Georg Jensens maskinsnedkeri, 18.01.1945 Sabotage mod Osvald Kausmanns butik, 18.01.1945 Sabotage mod Auto-Industri, 21.01.1945 Sabotage mod Grosserer Rolf Fahrenholtz-Jensens bil, 22.01.1945 Sabotage mod H. Larsens Maskinfabrik, 24.01.1945 Sabotage mod Essos Servicestation og Autoværksted, 26.01.1945 Sabotage mod A/S Dansk Shell, 27.01.1945 Sabotage mod Ingenør M.P. Pedersens radiofabrik, 28.01.1945 Sabotage mod skrædderværksted, 31.01.1945 Sabotage mod maskiner, varer og inventar hos fabrikant H. Juul Hansen, 31.01.1945 Sabotage mod maskiner tilhørende fabrikant Sven Aage Techow, 01.02.1945 Sabotage mod Mineralvandsfabrikken SUNDA, 02.02.1945 Sabotage mod Fabrikant Mogens Bruun Thomsens fabrik, 03.02.1945 Sabotage mod T.H. Pedersens Autoværksted, 05.02.1945 Sabotage mod 4 godsvogne lastet med demonterede flyvemaskiner, 06.02.1945 Sabotage mod halmvarer hos grosserer F.J. Wilcke, 06.02.1945 Sabotage mod Generator, 07.02.1945 Sabotage mod Lange & Hansens Maskinværksted, 09.02.1945 Sabotage mod blandemaskine tilhørende Bay & Vinding, 15.02.1945 Sabotage mod den tyske krydser Nürnberg, 15.02.1945 Sabotage mod Holte Automobilcentral, 15.02.1945 Sabotage mod fødevarefabrikken FLAVA A/S, 16.02.1945 Sabotage mod tankstation tilhørende The Texas Company A/S, 21.02.1945 Sabotage mod snedkermester Erik Kunst, 23.02.1945 Sabotage mod 2 kraner tilhørende Chr. C. Rahr & Co., 23.02.1945 Sabotage mod Rutebilejer Frode Blachs bil, 25.02.1945 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoværksted, 04.03.1945 Sabotage mod A/S DANADKO, 06.03.1945 Sabotage mod HIPO-korpsets garageanlæg, 06.03.1945 Sabotage mod Dansk Motor Industri, 07.03.1945 Sabotage mod Chr. Rahr & Co.s værksted, 08.03.1945 Sabotage mod A/S Motorfabrikken DAN, 11.03.1945 Sabotage mod værkstedshal på Hvidovregade 51, 12.03.1945 Sabotage mod A/S Gasaccumulator, 13.03.1945 Sabotage mod Walters Værktøjsfabrik, 21.03.1945 Sabotage mod trælastlager, 27.03.1945 Sabotage mod Always Radios hovedfabrik, 28.03.1945 Sabotage mod maskinfabrikken CAMPA, 03.04.1945 Sabotage mod elektromekanikfabrik Transmotor, 03.04.1945 Sabotage mod Tandhjulsfabrikken C.A. Stub, 03.04.1945 Sabotage mod garageanlæg ved marmeladefabrikken Sunda, 05.04.1945 Sabotage mod Christensen & Barths maskin- og læderfabrik, 09.04.1945 Sabotage mod 3 store elektromotorer hos Titan, 18.04.1945 Sabotage mod hovedtransformatorstation, 18.04.1945 Sabotage mod flere biler i A/S Dianas autoværksted, 18.04.1945 Sabotage mod fabrikken TOLA, 19.04.1945 Sabotage mod Vognmand Lund Hansens garageanlæg, 20.04.1945 Sabotage mod Frode E. Johansens Mekanikerværksted, 24.04.1945 Sabotage mod E. Emmeches metalvarefabrik A/S, 01.05.1945 Sabotage mod vogne tilhørende Edelskovs Turisttrafik, 29.06.1943 Sabotage mod A/S Glud & Marstrands fabrikker, 18.04.1943 Sabotage mod Symaskinehuset Koch & Birch, 30.01.1945 Sabotage mod Restaurant Emperiesalen, 24.08.1942 Sabotage mod Lædervarefabrik K.H.M. Nielsen, 17.01.1943 Sabotage mod A/S Frederiksberg Metalvarefabrik, 20.01.1943 Sabotage mod Glud & Marstrands fabrik, 03.02.1943 Sabotage mod Axel Eriksen & Co. A/S Maskinværksted (I/S Carltorp), 07.02.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Iron A/S, 02.03.1943 Sabotage mod Valby Maskinfabrik & Jernstøberi A/S, 22.03.1943 Sabotage mod Oluf Hansens Metalvarefabrik, 02.04.1943 Sabotage mod L.C. Jørgensens Maskinfabrik, 08.04.1943 Gunderup nedkastningsplads Brydebjerg nedkastningsplads Hestehave nedkastningsplads Grøntved nedkastningsplads St. Dyrehave nedkastningsplads Dronninghave nedkastningsplads Tempelkrog nedkastningsplads Skovsø nedkastningsplads Bavelse nedkastningsplads Mølleskov nedkastningsplads Herrestrup nedkastningsplads Grønholt Hegn nedkastningsplads Aldersro nedkastningsplads Ganneskov nedkastningsplads Munkeskov nedkastningsplads Dr. Margrethes Høj nedkastningsplads Gribskov nedkastningsplads Ryde nedkastningsplads Røgbølle Sø nedkastningsplads Sønderskov nedkastningsplads Eskildstrup Sø nedkastningsplads Gribskov nedkastningsplads Valborup Skov nedkastningsplads Giesegård nedkastningsplads Kongsdal nedkastningsplads Kirkeskov nedkastningsplads Tolstrup nedkastningsplads Overdrevsgård nedkastningsplads Ostrup nedkastningsplads Rødby Fjord nedkastningsplads Råbjerg nedkastningsplads Hove Mølle nedkastningsplads Hegnede nedkastningsplads Stenrand nedkastningsplads Tromnæs nedkastningsplads Knuthenborg nedkastningsplads Salvig nedkastningsplads Indtægten nedkastningsplads Skellingsted nedkastningsplads Kildebakker nedkastningsplads Hellede Skov nedkastningsplads Tågeruds Gård nedkastningsplads Førslev nedkastningsplads Hestehave nedkastningsplads Sakskøbing Å nedkastningsplads Keldskov nedkastningsplads Resle Skov nedkastningsplads Hove Overdrev nedkastningsplads Lellinge Gård nedkastningsplads Valore nedkastningsplads Kallebjerg nedkastningsplads Osen nedkastningsplads Sparresholm nedkastningsplads Mollylund nedkastningsplads Garret Huse nedkastningsplads Søllested Skov nedkastningsplads Druestrup nedkastningsplads Egholm Møllegård nedkastningsplads Brorfelde nedkastningsplads Torpeskov nedkastningsplads Agersvold nedkastningsplads Tisvilde nedkastningsplads Bistrup nedkastningsplads Gyldenløveshøj nedkastningsplads Kattrup nedkastningsplads Svenstrup nedkastningsplads Selchausdal nedkastningsplads Merløsegård nedkastningsplads Hellestrupgård nedkastningsplads Enebærodde nedkastningsplads Holstenshus nedkastningsplads Tvedshave nedkastningsplads Langesø nedkastningsplads Stevningen nedkastningsplads Nordskov nedkastningsplads Brændegård Sø nedkastningsplads Rugård nedkastningsplads Østerballe nedkastningsplads Hellerup nedkastningsplads Skjoldemose nedkastningsplads Ørnfelt nedkastningsplads Brunbjerg nedkastningsplads Fønsvang nedkastningsplads Rynkeby nedkastningsplads Kilshøj nedkastningsplads Langeskov nedkastningsplads Ore nedkastningsplads Hønsepoldene, Samsø nedkastningsplads Mårup Skov, Samsø nedkastningsplads Sanderum Gård nedkastningsplads Uggerslevhede nedkastningsplads Stubbendrup nedkastningsplads Langekilde Gård nedkastningsplads Bramstrup nedkastningsplads Gyngstrup nedkastningsplads Måreskov nedkastningsplads Magerholt nedkastningsplads Veggerby nedkastningsplads Højriis nedkastningsplads Støvhøj nedkastningsplads Kelstrup Sø nedkastningsplads Gammelstrup Hede nedkastningsplads Abilholt Hede nedkastningsplads Mammen nedkastningsplads Essendrup nedkastningsplads Overforster nedkastningsplads Faistrup Krat nedkastningsplads Rosenholm Skov nedkastningsplads Bærslund nedkastningsplads Hønsepoldene nedkastningsplads Skarregård nedkastningsplads Hou Hede nedkastningsplads Voldsted nedkastningsplads Davrehøj nedkastningsplads Grimme Bakker nedkastningsplads Kærshoved nedkastningsplads Tepstrup Sø nedkastningsplads Somborg Gård nedkastningsplads Klantishøje nedkastningsplads Annebjerg nedkastningsplads Vedhoved Gård nedkastningsplads Pkt. 20 nedkastningsplads Knuderup Knold nedkastningsplads Kloster nedkastningsplads Torstedlund nedkastningsplads Hornslet nedkastningsplads Stendishede nedkastningsplads Grønholm nedkastningsplads Silleborg Hage nedkastningsplads Kærholms Gård nedkastningsplads Rosenlund nedkastningsplads Reistrup Plantage nedkastningsplads Fladbro Hede nedkastningsplads Nørreskov nedkastningsplads Legindbjerge nedkastningsplads Tulstrup Gårde nedkastningsplads Saltenhøje nedkastningsplads Palstrup nedkastningsplads Hadsten nedkastningsplads Løvbjerg Plantage nedkastningsplads Vilsterbjerg nedkastningsplads Isenbjerg nedkastningsplads Kærskov nedkastningsplads Mattrup nedkastningsplads Grost Gårde nedkastningsplads Alling Ruin nedkastningsplads Halkjær nedkastningsplads Kratholm nedkastningsplads Brøndensmark nedkastningsplads Hestehave nedkastningsplads Inderhede nedkastningsplads Tislum nedkastningsplads Gesing Mose nedkastningsplads Bavnehøj nedkastningsplads Hede nedkastningsplads Prædikestolen nedkastningsplads Lukbakke nedkastningsplads Holmene nedkastningsplads Norring Vesterskov nedkastningsplads Voldstrup nedkastningsplads Mosegård nedkastningsplads Hessel nedkastningsplads Nørlund nedkastningsplads Klæstrupholm nedkastningsplads Søndervorre nedkastningsplads Sønderskov nedkastningsplads Bjørnslev Plantage nedkastningsplads Pkt. 33 nedkastningsplads Boldrup nedkastningsplads Studsholdt nedkastningsplads Ramskov nedkastningsplads Fabrik nedkastningsplads Ramten Skov nedkastningsplads Løgsted Kirke nedkastningsplads Nørlund Plantage nedkastningsplads Spaakjær nedkastningsplads Øvre nedkastningsplads Hørsodde nedkastningsplads Bjørndrup nedkastningsplads Ø. Tørslev nedkastningsplads Halbjærg nedkastningsplads Herredsbæk nedkastningsplads Fædal nedkastningsplads Mårup Skov nedkastningsplads Voldstrupgård nedkastningsplads Sundstrup nedkastningsplads Hingeballe nedkastningsplads Hedelund nedkastningsplads Kalkstensfabrik nedkastningsplads Solskovsbjerg nedkastningsplads Rævhede Plantage nedkastningsplads Dyrehave Bakke nedkastningsplads Føvdals Mose nedkastningsplads Plantagen nedkastningsplads Pkt. 63 nedkastningsplads Store Astrup nedkastningsplads Stenholt Skov (øst) nedkastningsplads Hjulskov nedkastningsplads Højde 72 nedkastningsplads Irup nedkastningsplads Vegenå nedkastningsplads Ørre Plantage nedkastningsplads Torsted K. nedkastningsplads Løvskal Skov nedkastningsplads Tårup Gård nedkastningsplads Gatten Møllegård nedkastningsplads Hornsmark nedkastningsplads Barsbøl nedkastningsplads Vindum K. nedkastningsplads Jordbroå nedkastningsplads Kærholms Gård nedkastningsplads Hvilested nedkastningsplads Barret Tykke nedkastningsplads Frijsenborg nedkastningsplads Brænderigård nedkastningsplads Mols nedkastningsplads Store Nejsum nedkastningsplads Åbenterp nedkastningsplads Sønder Tulstrup nedkastningsplads Bredegård nedkastningsplads Alling Gård nedkastningsplads Torup Hede nedkastningsplads Hungstrup Skov nedkastningsplads Bredbakkegård nedkastningsplads Tr. St. nedkastningsplads Nautrup nedkastningsplads Myrhøj nedkastningsplads N. Saltum nedkastningsplads Udholm Mose nedkastningsplads Kongsø nedkastningsplads Horsbjærg Plantage nedkastningsplads Overby nedkastningsplads Ejdrup nedkastningsplads Strandkær nedkastningsplads Helleris Gård nedkastningsplads Løvskal nedkastningsplads Sømose nedkastningsplads Kni nedkastningsplads Stenholt Skov (vest) nedkastningsplads Ørnhøj nedkastningsplads Føniksborg nedkastningsplads Våbensholm nedkastningsplads Tolstrup nedkastningsplads Komdrup nedkastningsplads Grønnehave Gård nedkastningsplads Ansbjærghuse nedkastningsplads Pindsminde nedkastningsplads Kanne nedkastningsplads Nørgård nedkastningsplads Ammesbøl Skov nedkastningsplads Timring Plantage (N) nedkastningsplads Ormstrup Skov nedkastningsplads Albæk Hedehuse nedkastningsplads Torstedlund nedkastningsplads Skelbakken nedkastningsplads Tinghøj nedkastningsplads Lervad Gård nedkastningsplads Pkt. 46 nedkastningsplads Toholt Skov nedkastningsplads Finderup K. nedkastningsplads Sivekær nedkastningsplads Storhøj nedkastningsplads Nederskov nedkastningsplads Kæmpesmølle nedkastningsplads Bormose Huse nedkastningsplads Haldrup Gård nedkastningsplads Voldstedlund nedkastningsplads Vejvad nedkastningsplads Hjorthede nedkastningsplads Bondehøj Gård nedkastningsplads Kringelborg nedkastningsplads Vejen nedkastningsplads Vinkelplet nedkastningsplads Bjøvlund Plantage nedkastningsplads Donslundsande nedkastningsplads Korreborg nedkastningsplads Melvang Gård nedkastningsplads Store Langbjerg nedkastningsplads Over Hulris nedkastningsplads Tulstrup nedkastningsplads Veddum nedkastningsplads Hedegårde nedkastningsplads Veggerby (øst) nedkastningsplads Lyngå Skov nedkastningsplads N. Hedegård nedkastningsplads Hjorthøje nedkastningsplads Tinggård Plantage nedkastningsplads Gundestrup nedkastningsplads Østrup Gård nedkastningsplads Sønder Vium nedkastningsplads Farsø nedkastningsplads Hornum Sø nedkastningsplads Trinderup Hede nedkastningsplads Hvidsten nedkastningsplads Madum Sø nedkastningsplads Hammel nedkastningsplads Flyndersø nedkastningsplads Klejtrup Sø nedkastningsplads Fussingø nedkastningsplads Grimme Bakker nedkastningsplads Løvenholm nedkastningsplads Feldborg Plantage nedkastningsplads Sondrup Bakker nedkastningsplads Langsø nedkastningsplads Rosenholm Skov nedkastningsplads Færkør Odde (water) nedkastningsplads Lendrup Røn (water) nedkastningsplads Lykkesholm nedkastningsplads Svindinge nedkastningsplads Nr. Vium nedkastningsplads Hvedde nedkastningsplads Sabotage mod barakker og sagfører Marius Rasmussens lejlighed, 13.11.1943 Sabotage mod Odense Stålsskibsværft A/S, 07.11.1944 Sabotage mod Aage C. Thuesens Autoværksted, 08.11.1944 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabel i Værløselejren, 07.09.1941 Nørreskov nedkastningsplads Auning nedkastningsplads Blære Hede nedkastningsplads Mindepladen på Hobrovejens skole Mindetavlen på Randers Statsskole Mindelunden på Nordre kirkegård Mindeplade ved Randers Roklub Mindekors på Kristrup Engvej Mindeplade på Dragonkasernen Frihedskæmpergraven på Østre Kirkegård Mindeankeret på Randers Havn Mindesten for oberst Poul Riis Lassen Gunderup drop zone Brydebjerg drop zone Hestehave drop zone Grøntved drop zone St. Dyrehave drop zone Dronninghave drop zone Tempelkrog drop zone Skovsø drop zone Bavelse drop zone Mølleskov drop zone Herrestrup drop zone Grønholt Hegn drop zone Aldersro drop zone Ganneskov drop zone Munkeskov drop zone Dr. Margrethes Høj drop zone Gribskov drop zone Ryde drop zone Røgbølle Sø drop zone Sønderskov drop zone Eskildstrup Sø drop zone Gribskov drop zone Valborup Skov drop zone Giesegård drop zone Kongsdal drop zone Kirkeskov drop zone Tolstrup drop zone Overdrevsgård drop zone Ostrup drop zone Rødby Fjord drop zone Råbjerg drop zone Hove Mølle drop zone Hegnede drop zone Stenrand drop zone Tromnæs drop zone Knuthenborg drop zone Salvig drop zone Indtægten drop zone Skellingsted drop zone Kildebakker drop zone Hellede Skov drop zone Tågeruds Gård drop zone Førslev drop zone Hestehave drop zone Sakskøbing Å drop zone Keldskov drop zone Resle Skov drop zone Hove Overdrev drop zone Lellinge Gård drop zone Valore drop zone Kallebjerg drop zone Osen drop zone Sparresholm drop zone Mollylund drop zone Garret Huse drop zone Søllested Skov drop zone Druestrup drop zone Egholm Møllegård drop zone Brorfelde drop zone Torpeskov drop zone Agersvold drop zone Tisvilde drop zone Bistrup drop zone Gyldenløveshøj drop zone Kattrup drop zone Svenstrup drop zone Selchausdal drop zone Merløsegård drop zone Hellestrupgård drop zone Enebærodde drop zone Holstenshus drop zone Tvedshave drop zone Langesø drop zone Stevningen drop zone Nordskov drop zone Brændegård Sø drop zone Rugård drop zone Østerballe drop zone Hellerup drop zone Skjoldemose drop zone Ørnfelt drop zone Brunbjerg drop zone Fønsvang drop zone Rynkeby drop zone Kilshøj drop zone Langeskov drop zone Ore drop zone Hønsepoldene, Samsø drop zone Mårup Skov, Samsø drop zone Sanderum Gård drop zone Uggerslevhede drop zone Stubbendrup drop zone Langekilde Gård drop zone Bramstrup drop zone Gyngstrup drop zone Måreskov drop zone Magerholt drop zone Veggerby drop zone Højriis drop zone Støvhøj drop zone Kelstrup Sø drop zone Gammelstrup Hede drop zone Abilholt Hede drop zone Mammen drop zone Essendrup drop zone Overforster drop zone Faistrup Krat drop zone Rosenholm Skov drop zone Bærslund drop zone Nørreskov drop zone Hønsepoldene drop zone Skarregård drop zone Hou Hede drop zone Voldsted drop zone Davrehøj drop zone Grimme Bakker drop zone Kærshoved drop zone Tepstrup Sø drop zone Somborg Gård drop zone Klantishøje drop zone Annebjerg drop zone Vedhoved Gård drop zone Pkt. 20 drop zone Knuderup Knold drop zone Kloster drop zone Torstedlund drop zone Hornslet drop zone Stendishede drop zone Grønholm drop zone Silleborg Hage drop zone Kærholms Gård drop zone Rosenlund drop zone Reistrup Plantage drop zone Fladbro Hede drop zone Nørreskov drop zone Legindbjerge drop zone Tulstrup Gårde drop zone Saltenhøje drop zone Palstrup drop zone Hadsten drop zone Løvbjerg Plantage drop zone Vilsterbjerg drop zone Isenbjerg drop zone Kærskov drop zone Mattrup drop zone Grost Gårde drop zone Alling Ruin drop zone Halkjær drop zone Kratholm drop zone Brøndensmark drop zone Hestehave drop zone Inderhede drop zone Tislum drop zone Gesing Mose drop zone Bavnehøj drop zone Hede drop zone Prædikestolen drop zone Lukbakke drop zone Holmene drop zone Norring Vesterskov drop zone Voldstrup drop zone Mosegård drop zone Hessel drop zone Nørlund drop zone Klæstrupholm drop zone Søndervorre drop zone Sønderskov drop zone Bjørnslev Plantage drop zone Pkt. 33 drop zone Boldrup drop zone Studsholdt drop zone Ramskov drop zone Fabrik drop zone Ramten Skov drop zone Løgsted Kirke drop zone Nørlund Plantage drop zone Spaakjær drop zone Øvre drop zone Hørsodde drop zone Bjørndrup drop zone Ø. Tørslev drop zone Halbjærg drop zone Herredsbæk drop zone Fædal drop zone Mårup Skov drop zone Voldstrupgård drop zone Sundstrup drop zone Hingeballe drop zone Hedelund drop zone Kalkstensfabrik drop zone Auning drop zone Solskovsbjerg drop zone Rævhede Plantage drop zone Dyrehave Bakke drop zone Føvdals Mose drop zone Plantagen drop zone Pkt. 63 drop zone Store Astrup drop zone Stenholt Skov (øst) drop zone Hjulskov drop zone Højde 72 drop zone Irup drop zone Vegenå drop zone Ørre Plantage drop zone Torsted K. drop zone Løvskal Skov drop zone Tårup Gård drop zone Gatten Møllegård drop zone Hornsmark drop zone Barsbøl drop zone Vindum K. drop zone Jordbroå drop zone Kærholms Gård drop zone Hvilested drop zone Barret Tykke drop zone Frijsenborg drop zone Brænderigård drop zone Mols drop zone Store Nejsum drop zone Åbenterp drop zone Sønder Tulstrup drop zone Bredegård drop zone Alling Gård drop zone Torup Hede drop zone Hungstrup Skov drop zone Bredbakkegård drop zone Tr. St. drop zone Nautrup drop zone Myrhøj drop zone N. Saltum drop zone Udholm Mose drop zone Kongsø drop zone Horsbjærg Plantage drop zone Overby drop zone Ejdrup drop zone Strandkær drop zone Helleris Gård drop zone Løvskal drop zone Sømose drop zone Kni drop zone Stenholt Skov (vest) drop zone Ørnhøj drop zone Føniksborg drop zone Våbensholm drop zone Tolstrup drop zone Komdrup drop zone Grønnehave Gård drop zone Ansbjærghuse drop zone Pindsminde drop zone Kanne drop zone Nørgård drop zone Ammesbøl Skov drop zone Timring Plantage (N) drop zone Ormstrup Skov drop zone Albæk Hedehuse drop zone Torstedlund drop zone Skelbakken drop zone Tinghøj drop zone Lervad Gård drop zone Pkt. 46 drop zone Toholt Skov drop zone Finderup K. drop zone Sivekær drop zone Storhøj drop zone Nederskov drop zone Kæmpesmølle drop zone Bormose Huse drop zone Haldrup Gård drop zone Voldstedlund drop zone Vejvad drop zone Hjorthede drop zone Bondehøj Gård drop zone Kringelborg drop zone Vejen drop zone Vinkelplet drop zone Bjøvlund Plantage drop zone Donslundsande drop zone Korreborg drop zone Melvang Gård drop zone Store Langbjerg drop zone Over Hulris drop zone Tulstrup drop zone Veddum drop zone Hedegårde drop zone Veggerby (øst) drop zone Lyngå Skov drop zone N. Hedegård drop zone Hjorthøje drop zone Tinggård Plantage drop zone Gundestrup drop zone Østrup Gård drop zone Sønder Vium drop zone Farsø drop zone Hornum Sø drop zone Trinderup Hede drop zone Hvidsten drop zone Madum Sø drop zone Hammel drop zone Flyndersø drop zone Klejtrup Sø drop zone Fussingø drop zone Grimme Bakker drop zone Løvenholm drop zone Feldborg Plantage drop zone Sondrup Bakker drop zone Langsø drop zone Rosenholm Skov drop zone Færkør Odde (water) drop zone Lendrup Røn (water) drop zone Lykkesholm drop zone Svindinge drop zone Nr. Vium drop zone Hvedde drop zone Blære Hede drop zone Sabotage against the German freighter M/S Panther 30-06-1941 Sabotage against a warehouse used by the Wehrmacht 13-05-1942 Sabotage against FRICHS Limited 14-07-1942 Sabotage against Aarhus Sawmill 14-07-1942 Sabotage against the Grain & Feed Company’s shed 18-07-1942 Sabotage against a German truck at a car repair workshop 08-08-1942 Sabotage against a Wehrmacht Fabric Storehouse owned by master tailor Jensen Skraarup 12-09-1942 Sabotage against Wehrmacht Storage 09-12-1942 Sabotage attempt against a light machine 12-12-1942 Sabotage against Aarhus Stadium’s easterly hall 27-03-1943 Sabotage against the Master Carpenter Ib Nielsen’s woodworking factory 10-08-1943 Sabotage against Contractor Witten’s timber storage 26-08-1943 Sabotage against the Aarhus Pattern Shop 26-08-1943 Sabotage against the Universal Factory 21-10-1943 Sabotage against an electric revolving crane 01-11-1943 Sabotage against M. Seest Iron Foundry & Machine Factory Limited 06-12-1943 Sabotage against the Universal factory’s front building 13-09-1944 Sabotage against the wholesaler Carl Christensen’s Cylinder Drilling Factory 26-09-1944 Sabotage against Ivar Laursen’s Laundry 28-10-1944 Sabotage against a storehouse rented out to the Wehrmacht 02-02-1945 Sabotage against Valdemar Jensen’s Machine Factory 03-02-1945 Sabotage against emergency landed German aeroplane 24-03-1945 Sabotage against the newly built German ship Anni 19-04-1945 Sabotage against the Wehrmacht’s telephone cables 25-10-1940 Sabotage against the German ship Heisternest 17-02-1941 Sabotage against the Wehrmacht’s telephone cable 14-03-1941 Sabotage against the German ship Heisternest 07-04-1941 Sabotage against Aalborg Timberyard Brothers Bendtzen Limited 10-05-1941 Sabotage against a German bus 22-08- 1941 Sabotage on two telephone wires 07-09-1941 Sabotage attempt against a German railway wagon carrying flying bombs 14- 01-1942 Sabotage against a Wehrmachtsheim 07-02-1942 Sabotage against a window in DNSAP’s premises 23-03-1942 Sabotage against Nazi advertisements 23-03-1942 Sabotage against a German traction engine 27-04-1942 Sabotage against a German railway wagon containing aeroplane parts 02-05-1942 Sabotage against a German railway wagon containing tyres 04-05-1942 Sabotage against a distribution box in a bunker at Rødslet på Rødslet Airfield 06-05-1942 Sabotage against the airfield’s coffee kitchen 18-05-1942 Sabotage against a German truck 13-07-1942 Sabotage against a German aeroplane 06-08-1942 Sabotage against a German telephone cable 14-08-1942 Sabotage against a German truck 17-08- 1942 Sabotage against a German barracks 19-08- 1942 Sabotage against telephone wires at the Wehrmacht’s coal yard 25-08-1942 Sabotage against the German quarter in the Public Butchery 25-08-1942 Sabotage against a German passenger car 25-08-1942 Sabotage against heavy field cable 28-08-1942 Sabotage against a car at Auto-mechanic Anders Nielsen 18-09-1942 Sabotage against a German truck at Northern Jutland Hanomag 19-09-1942 Sabotage against German flak position 26- 09-1942 Sabotage against a Wehrmacht’s home 26-09-1942 Sabotage against a villa property 10-10-1942 Sabotage against a German car in a garage 11-10-1942 Sabotage against Danish Consortium’s Office 20-10-1942 Sabotage attempt against the ammunitions depot Hvorup 03-11-1942 Sabotage against a German military barracks, German trucks and at the lawyer Marius Rasmussent 11-11-1942 Sabotage against a German ammunitions vehicle 18-11-1942 Sabotage against a German truck 01-12- 1942 Sabotage against the property where greengrocer Syndergaard has a business 27-12-1942 Sabotage against Aalborg Portland- Cement-Factory’s packing house 03-06-1943 Sabotage against Aalborg Shipyard’s joiner and Model workshop 22-07- 1943 Sabotage against German hay and straw storage at Danish Eternit-factory Limited 09-03-1944 Sabotage against a mechanical workshop 05-09-1944 Sabotage against Christian Rich Svendsen’s Knitwear Factory 30-11-1944 Sabotage against potato drier 08- 01-1945 Sabotage against lighting installations 02-08-1941 Sabotage against Andreas K. Work’s Shipbuilding 15-10-1941 Sabotage against telephone wires on the golf course 08-01-1942 Sabotage against Wehmacht’s telephone wires 18-08-1942 Sabotage against German barracks 02-10-1942 Sabotage against Esbjerg Bed and Furniture Factory Limited 22-03-1943 Sabotage against Emil Christensen’s Fish Exporting Business 06-08-1943 Sabotage against against a fish crate factory 20- 08-1943 Sabotage against Esbjerg Bed and Furniture Factory Limited 18-12-1943 Sabotage against a storehouse belonging to Aarhus Oil Factory 12-01-1944 Sabotage against Ford Repair workshop Bruhns Eftf. 07-09-1944 Sabotage against the Gestapo’s headquarters in Esbjerg Boarding School’s residence 09-04-1945 Sabotage against electrical wire at the Technical School 01-04-1941 Sabotage against the company Saddler Schultz 15-07-1942 Sabotage against Kolding Municipality’s livestock building 23-08-1943 Sabotage against farm property 13-02-1945 Sabotage against automobile dealer Karl Jacob Jensen 02-03-1945 Sabotage against the Fatherland’s showcase 30-04-1942 Sabotage against Fatherland’s showcase 01-06-1942 Sabotage against Fatherland’s showcase 21-09-1942 Sabotage against Fatherland’s showcase 30-09-1942 Sabotage against Aalborg Airfield West 11-11-1944 Sabotage against Møller & Jochumsen’s Machine Factory Limited 29-12-1943 Sabotage against the condensed milk factory 29-12-1943 Sabotage against an auto-parts factory 21-01-1945 Sabotage against three ships at A. Ustrup’s Shipyard 27-08-1942 Sabotage against a building belonging to Aarhus Motor Company 30-06-1943 Sabotage against I. P. Petersen’s Ship and Boatyard’s, Aarhus Yacht- shipyard 11-08-1943 Sabotage against wooden barracks 19-08-1943 Sabotage against a transformer at Aarhus Motor Company 08-11-1943 Sabotage against a joiners workshop belonging to master joiner Alfred Martin Rasmussen 17-11-1943 Sabotage against Master Baker Arthur Jørgensen 19-11-1943 Sabotage against machine workshop Aros 17-01-1944 Sabotage against Café Jomsborg 06-01-1944 Sabotage against Danish Cooperative’s Coal Business 22-02-1944 Sabotage against Pierre’s Launderette 11-07-1944 Sabotage against The Brothers Jørgensen’s Motorcycle Workshop 21-08-1944 Sabotage against Mechanic Villy Andersen’s Car Repair Workshop 23-08-1944 Sabotage against Christian Petersens Body Shop Factory 26-08-1944 Sabotage against Aarhus Auto- Storage Limited 26-08-1944 Sabotage against the Universal Factory’s back buildings 17-09-1944 Sabotage against the turntable at Frichs Limited 26-09-1944 Sabotage against Nielsen & Laursen Brandt’s Factory 27-09-1944 Sabotage against Schrøder & Rasmussen’s Auto-repair and Vulcanisation Plant 06-10-1944 Sabotage against Derby’s Shipyard Machine Factory 08-10-1944 Sabotage against Aarhus Machine Factory 13-10-1944 Sabotage against the Port Authorities Slipway 26-10-1944 Sabotage against Richard Sørensen’s Car repair Workshop 27-10-1944 Sabotage against The United Automobile Factories in Aarhus 01-11-1944 Sabotage against Helge Engkvist’s Machine Factory 06-11-1944 Sabotage on the control board of the krane at Derby on Pier II 07-11-1944 Sabotage against the woodworking factory Centrum 19-11-1944 Sabotage against C.E. Thumand’s Electro-mechanical Factory 02-12-1944 Sabotage against Manufacturer M. Franks spice mill 05-12-1944 Sabotage against Rosenlund Hansen’s Vulcanisation Plant 04-12-1944 Sabotage against K. Thurm’s Leather Goods Factory 30-12-1944 Sabotage against the laundry company Djursland 18-12-1944 Sabotage against the laundry company Frem 10- 08-1944 Sabotage against a transformer station at an Orthopaedic Hospital 23-01-1945 Sabotage against G. Jacobsen’s Danish Typewriting Accessories 08-02-1945 Sabotage against Helge Egekvist’s Machine Factory 09-02-1945 Sabotage against Malling Rus goods Factory 16-02-1945 Sabotage against Anthon Christensen Limited 24-02-1945 Sabotage against Malling Rus Goods Factory 09-03-1945 Sabotage against German fortifications 16-03-1945 Sabotage against Manufacturer Aage Heidemann Auto Trader 06-04-1945 Sabotage against Haulier Johannes Ulrich’s garage and car 08-04-1945 Sabotage against E. Dalgaard Sørensen’s Concrete Goods Factory 11-04-1945 Sabotage against Shipbuilder Sophus Andersen’s Shipbuilding yard 16-04-1945 Sabotage against a car belonging to haulier N.B.M. Gaarsdal 17-04-1945 Sabotage against trucks in the garage belonging to haulier Rasmus Helbo 20-04-1945 Sabotage against Aabybro Machine Factory 09-02-1943 Sabotage against master joiner Ernst Pedersen’s workshop 18-06-1943 Sabotage against J.E. Carlsen’s garage 07-07-1943 Sabotage against Aalborg Straw Goods Factory 08-07-1943 Sabotage against master shipbuilder Th. Biebers Ship and Boat builder’s yard 08-08-1943 Sabotage against Privatbanen’s Depot and Workshops 15-08-1943 Sabotage against Master Butcher Hans Wiencken 24-08-1943 Sabotage against Aalborg Shipyard 16-01-1944 Sabotage against a wood wool mat factory 09-07-1944 Sabotage against steam laundry business Solvang 23-07-1943 Sabotage against Motor Central belonging to Egon Pedersen 23-08-1944 Sabotage against Northen Jutland Electric 28-08-1944 Sabotage against a garage with three trucks 03-09-1944 Sabotage against a cattle hall 12-10-1944 Sabotage on tools and a generator etc. at haulier Christian Hansen 12-10-1944 Sabotage against Aalborg Cattle Market in the building rented to the Wehrmacht 12-10-1944 Sabotage against woodworking factory belonging to Lars Bak Larsen 14-10- 1944 Sabotage against contractor Anders Peter Pedersen Nygaard 16-10-1944 Sabotage against Berg Andersen’s Auto Salvage Yard 16-10-1944 Sabotage against a shed belonging to the company Nielsen & Andersen 17-10-1944 Sabotage against Nielsen & Andersen 17-10-1944 Sabotage on a marine boiler 24-10-1944 Sabotage against A.C. Nielsen’s Road Materials Factory 24-10-1944 Sabotage against Boiler Shop at Aalborg Shipbuilding Yard Limited 01-11-1944 Sabotage against a potato drying factory 06-01-1945 Sabotage against potato drying factory Nordjysk Tørreri 06-01-1945 Sabotage against Aalborg Portland Cement Factory 12-01-1945 Sabotage against Master Carpenter M. Mogensen & Søns workshop 24-01- 1945 Sabotage against a bricklaying company 25-01-1945 Sabotage against trucks belonging to Aalborg Portland Cement-Factory 04- 02-1945 Sabotage against Manufacturer Pedersens Automobile repair shop 05-02-1945 Sabotage against the Public Butchery and Export Slaughterhouse 07-02- 1945 Sabotage against Niels Brock, Automobile Dealer and Repairer Limited 11-02-1945 Sabotage against garage belonging to the company Karl’s Vehicles 14-02-1945 Sabotage against workshop and garage belonging to Direktør J. Lassen Studstrup 16-02-1945 Sabotage against master blacksmith C.V. Rusholt 08-03-1945 Sabotage against stock and sawmill belonging to the contractor Frederik Fuchs 16-03-1945 Sabotage against the contractor Company Nordjyden 17-03-1945 Sabotage against Aalborg Mussel Boiling House 21-03-1945 Sabotage against Nørresundby Timberyard 29-03-1945 Sabotage against the gas station belonging to Gasakkumulator København Limited 04-04-1945 Sabotage against master joiner Anker Sørensens Joinery 16-04-1945 Sabotage against machine construction at Aalborg Shipyard 18-04-1945 Sabotage against the Ford Repair Bruhns Efterfølger 17-03-1943 Sabotage against a transformer building with plant and installation 02-08-1943 Sabotage against Kaptajn J. Borch- Clausen’s storage and work premises 13-08-1943 Sabotage against Schmidt & Mortensen’s Box Factory & Timber Yard 20-08-1943 Sabotage against cars belonging to different haulage contractors 22-08-1943 Sabotage against the laundry business Vestjyden 29-08-1943 Sabotage against the building belonging to Esbjerg Export and Cattle House 28-01-1944 Sabotage against a barn 08-02-1944 Sabotage against a barn 21-02-1944 Sabotage against the greengrocer Fragaria 22-07-1944 Sabotage on a Volvo articulated lorry 21-12-1944 Sabotage on an export vehicle belonging to haulier Christian Enevoldsen 02-02-1945 Sabotage against Esbjerg Bacon Factory 27-03-1945 Sabotage against Esbjerg Co-operative Slaughterhouse 28-03-1945 Sabotage against Mechanic Filip Pedersen’s workshop 03-04-1945 Sabotage against Mechanic Andersen’s workshop 30-04-1945 Sabotage against Master Carpenter Ulrich Sørensen’s carpenter workshop 22-08-1943 Sabotage against Kolding Hosiery Works 23-08-1943 Sabotage against Nordic Solar Co. Limited 21-09-1944 Sabotage against Motor Dealer Jens Sørensen’s business 25-09- 1944 Sabotage against the sausage plant at the Cooperative Slaughterhouse 22-12-1944 Sabotage against Holger Hansen’s Automobile Repair 01-01-1945 Sabotage against a Potato Cooking Factory 01- 01-1945 Sabotage against a farm belonging to proprietor Christian Sevelsted 13- 02-1945 Sabotage against the contractor Tage Birck’s storage shed 26-04-1945 Sabotage against Horsens Honey Depot 13-11-1943 Sabotage against a garage complex 13- 11-1943 Sabotage against Master Carpenter Aamann & Søn’s workshop 30-12-1943 Sabotage against Hede Nielsen’s Acetylene Factory 02-01-1944 Sabotage against Master Carpenter Aamann & Søn’s workshop 02-01-1944 Sabotage against woodworking factory Ebon 03-11-1944 Sabotage against Ørnstrup Sawmill 05-12-1944 Sabotage against Johanne Andersen 22-12-1944 Sabotage against Machine Factory A. Philip Jensens Eftf. 21-01-1945 Sabotage against Møller & Jochumsens Machine Factory 21-01-1945 Sabotage against Horsen’s Radiator Factory 21-01-1945 Sabotage against a warehouse 31-01-1945 Sabotage against Mytilus 11-04-1945 Sabotage against A.P. Hansen’s widows Stick Factory, Vejle 29-07-1943 Sabotage against Southern Jutland Refinoil 23-10-1944 Sabotage against Automobile Dealer Martin Kjær’s Auto Repairs 15-11-1944 Sabotage against Vejle og Omegns Co-operative Slaughterhouse 17-11-1944 Sabotage against Vejle Steam Laundry Business 16-02-1945 Sabotage against the factory building Thiosan 28-02-1945 Sabotage against joinery 22-04-1945 Sabotage against joiner Johan Jensen 11-04-1945 Sabotage against storage and workshop building belonging to Bülow & Co. Limited 31-01-1945 Sabotage against Axel Mortensen’s Furniture Factory 21-04-1945 Sabotage on German telephone cables 10- 08-1941 Sabotage against Master Joiner Søren Sørensen’s Woodworking Factory 11-04-1944 Sabotage against W. Johansen’s Machine Factory Limited 18-06-1944 Sabotage against Ricardt Møller’s Joinery 04-07-1944 Sabotage against W. Johansen’s Machine Factory 07-11-1944 Sabotage against reserve depot belonging to the Wehrmacht 22-07-1942 Sabotage against Danish Automobile Construction 16-02-1945 Sabotage against Danish Pipe Manufacturing Limited 28-02-1944 Sabotage against Ernst Pilgaard’s Shoe Factory 23-08-1943 Sabotage on German telephone wires at the airfield 24-08-1940 Sabotage against a station belonging to the Wehrmacht 13-04-1941 Sabotage against Automobile Dealer N.C. Rørholm 09-08-1941 Sabotage against German ammunition freight wagon 14-06-1942 Sabotage on German cables 29-03-1941 Sabotage against the joinery belonging to Master Joiner Heinrich Lorentzen 29-01-1944 Sabotage against Skive Timberyard 22-04-1944 Sabotage against Auning Furniture and Mattress Factory 29-10-1943 Sabotage against H. Hein & Sønner Engine Factory Limited 06-11-1943 Sabotage against Clothing Factory belonging to Christian Juncher Limited 30-01-1944 Sabotage against Randers Machine and Cogwheel Factory 23-11-1944 Sabotage against I/S Randers Engine Factory 26-04-1945 Sabotage against Hou Sawmill & Wood Industry 07-03-1943 Sabotage attempt against Hou Sawmill 01-03-1945 Sabotage against Ranum Furniture Factory 30-10-1943 Sabotage against "DAPA" - Danish Trailor factory Limited 28-12-1943 Sabotage against Nordschleswische Paper Limited 17-08-1945 Sabotage against Grenaa and Omegns Flax-Scutching Mill 29-07-1943 Sabotage against Grenaa Co-operative Slaughterhouse 23-02-1945 Sabotage against the Auto Repair and stock belonging to M. Olesen 02-10-1944 Sabotage against Ribe Furniture Factory and Ford Motor Co. 13-03-1943 Sabotage against Varde Steelworks Limited 04-07-1943 Sabotage against manufacturer Jeppe H. Jensens Bone Boiler House 07-08-1943 Sabotage against Varde Steelworks Limited 12-12-1943 Sabotage against Chartered Surveyor Aage Alexander Zoffmanns residence 10-04-1944 Sabotage against the laundry business Neptun 21- 04-1944 Sabotage against Master Butcher Gøttsche’s Sausage Factory 27-05-1944 Sabotage against Furniture Factory Elm 24-10-1944 Sabotage against Herning Motor Company Limited 05-10-1944 Sabotage against the laundry business Neptun 29- 01-1945 Sabotage against The United Oil Company Auto repair Limited 22-04-1945 Sabotage against Automobile Repair 11-03-1945 Sabotage against A. Philipsen og Co.'s Auto Repair 26-08-1943 Sabotage against Coachbuilder Hartvig’s timber warehouse (Body Shop Factory "Hartby") 27-08-1943 Sabotage against a storage shed belonging to Coachbuilder V.A. Jørgensen 23-10-1944 Sabotage against Viborg Co-operative Slaughterhouse 08-02-1945 Sabotage against Viborg Co-operative Slaughterhouse 13-04-1945 Sabotage against two trucks belonging to Kjeld Christian Stigsen 21-04-1945 Sabotage against some trucks 13-08-1943 Sabotage against a warehouse belonging to the company Reimer Nielsen 28-08-1943 Sabotage against Hotel Himmelbjerget 05-12-1943 Sabotage against laundry owner M. Sjøk 22-12-1944 Sabotage against a 16-ton truck 01-04-1945 Sabotage against Virklund Wood gas Limited 15-04-1945 Sabotage against a tailor’s workshop 27-01-1944 Sabotage against the building constructor Chr. Bahrs & L. Mathiasen 29-10- 1944 Sabotage against a kiosk belonging to the shopkeeper Thomas Thomsen 31-03- 1945 Sabotage against a car belonging to the contractor J.L. Nielsen 20-04-1945 Sabotage against Pedershaab Machine Factory Limited 18-11-1943 Sabotage against L.E. Bruun’s Condensed Milk Factory Limited 20-11-1943 Sabotage against L.E. Bruun’s Condensed Milk Factory Limited 04-12-1943 Sabotage against Pedershaab Machine Factory 11-01-1944 Sabotage against Peder Nielsen Machine Factory Limited 11-01-1944 Sabotage against Pedershaab Machine Factory Limited 23-01-1945 Sabotage against an excavator belonging to Contractor Alex J. Hansen 17-02-1945 Sabotage against Condensed Milk Factory Limited L.E. Bruun’s Export-Dairy 06-03-1945 Sabotage against Hjørring County’s Co-operative Slaughterhouse 18-03-1945 Sabotage against coach works Scandia 06-07-1943 Sabotage against Danish Export Dansk Export-Drying Plant 14-08-1943 Sabotage against the iron foundry belonging to contractor C. Carlsen 23-08-1943 Sabotage against Drotten’s Machine Factory 19-11-1943 Sabotage against Randers Machine and Cogwheel Factory 28-08-1943 Sabotage against Concrete Goods Factory belonging to Master Builder Christian J. Søndergaard 12-09-1944 Sabotage against a property belonging to Woodcutting Machinist Th. Pedersen 14-09- 1944 Sabotage against smithery and warehouse belonging to Contractor C. Carlsen 07-10-1944 Sabotage against Rander’s New Concrete Goods Factory 18-11-1944 Sabotage against Tindbæk Sawmill and Woodworking Factory 06-04-1945 Sabotage against sawmill belonging to sawmill owner Kjemtrup 11-12-1944 Sabotage against Haverslev Dairy and Ice Cream Factory 11-12-1944 Sabotage against Nibe Mussel Boiling House I/S 06-02-1945 Sabotage against Limfjord’s Clam Company I/S 27-02-1945 Sabotage against Crofter Richardt Andersen 29-04-1945 Sabotage against Master Builder J.D. Wieses timber warehouse 01-08-1943 Sabotage against Joiner’s Workshop 01-08-1943 Sabotage against Joiner Johannes Schæfers Workshop 21-08-1943 Sabotage against Upholsterer N. Schmidts Workshop 17-03-1945 Sabotage against Merchant A.E. Sørensen 20-03-1945 Sabotage against mechanical workshop belonging to Christian Frederiksen 22- 03-1945 Sabotage against Rødding Cooperative Slaughterhouse 06-04-1945 Sabotage against Automobile Repair belonging to M. Olesen 03-11-1944 Sabotage against West Jutland’s Drying Facility 02-04-1945 Sabotage against a truck in a garage 15-04-1945 Sabotage against Haulier M.P. Bendtzens truck 16-04-1945 Sabotage against locomotives 25-08-1943 Sabotage against Bordrup Inn 11-03-1944 Sabotage against locomotives in the depot 30-09-1944 Sabotage against West Jutland’s Automobile Business & Vulcanizer 21-11-1944 Sabotage against Varde Pig Slaughterhouse Limited 04-02-1945 Sabotage against Thisted Motor Company Limited 12-04-1945 Sabotage against Thisted Co-operative Slaughterhouse 22-04-1945 Sabotage against Vulcanizer Iver Brash Jensen 25-09-1944 Sabotage against Potato Drying Facility belonging to Cattle dealer Hans Hansen 16-11-1944 Sabotage against Aarhus Stone and Gravel Company’s Stone Works 11-12-1944 Sabotage against a farm building belonging to Director Søren Yde Poulsen 12-01-1945 Sabotage against Andreas Jakobsen Car Repair Workshop Limited 21-01-1945 Sabotage against Machine Factory Hamag Limited 06-02-1944 Sabotage against Hotel Søgaardhus 27- 09-1944 Sabotage against a tank car 19-03-1945 Sabotage on a concrete mixer belonging to Contractor J.J. Wiese 10-04-1945 Sabotage against Contractor Julius Wiese’s Poultry Farm 26-04-1945 Sabotage against a car belonging to Bus Owner Børge Møller 09-01- 1945 Sabotage against Skive Co-operative Slaughterhouse 03-04-1945 Sabotage against Holstebro Cardboard Box Factory 23-11-1944 Sabotage mod Struer Co-operative Slaughterhouse 28-12-1944 Sabotage against a car belonging to Haulier Ingv. Andersen 21-03-1945 Sabotage against Automobile Dealer M. Olesens Service Station 22-03-1945 Sabotage against Master Carpenter S. Winding’s Machine Workshop 22-03-1945 Sabotage against Andersen’s Generator Wood Factory 29-03-1945 Sabotage against a farm belonging to Farm-Owner Jens Mogensen 23-08-1943 Sabotage against Hou Sawmill & Timber Industry 22-11-1944 Sabotage against a transformer station. 29-11-1944 Sabotage against cars at Suryaninoff’s Workshop 01-12-1944 Sabotage against Malling Rush Goods Factory 09-03-1945 Sabotage against Voerladegaard Sawmill 22-03-1945 Sabotage against straw stock 27-06-1943 Sabotage against the German Jüngenschaft Nordschleswig 25-12-1943 Sabotage against a forge and Joiner’s Workshop 03-09-1944 Sabotage against A. Østergaard’s Automobile & Spare Parts 28-11-1944 Sabotage against Østergaard’s Machine Workshop 04-01-1945 Sabotage against a car belonging to Wholesaler Niels C. Kloster 04-04- 1945 Sabotage against Deutscher Ruderverein Hadersleben 19-04-1945 Sabotage against a German camp 20-05-1941 Sabotage against the Wehrmacht’s telephone wires 24-08-1942 Sabotage against a German truck at Frederikhavn’s Motor Comp. Limited 15-11-1942 Sabotage against German telephone wires 29-11-1942 Sabotage against a German passenger car at Frederikshavn Motor Comp. Limited 04-12-1942 Sabotage against Frederikshavn Iron Foundry and Machine Factory Limited 14-02-1943 Sabotage against Aaen og Gustavsen’s joinery 14-08-1943 Sabotage against 7 cars in the station building’s garage 03-09-1943 Sabotage against Woodworking Factory belonging to Bertil Hald 21-11-1943 Sabotage against Woodworking Factory and Concrete Goods Factory 03-01-1945 Sabotage against Frederikshavn municipality’s stables and barn 04-01-1945 Sabotage against 3 cars belonging to engineer Ulrik Ahlefeldt-Laurvig 24-02-1945 Sabotage against German straw stock in a Danish barn 02-03-1945 Sabotage against a coal crane belonging to M. Lauritzen & Co. 03-03-1945 Sabotage against Agersted Dairy 13-03-1945 Sabotage against cars belonging to dealer Th. Kongsbak 17-03-1945 Sabotage against the firm of contractors Brandt & Ravntoft 17-04-1945 Sabotage against Næsby Body Shop on 12-05-1943 Sabotage against Thomas B. Thrige’s Machine Factory Sabotage against A/S Fehr and Co. 14-08.1943 Sabotage mod Dansk Akkumolator- og Elektromotorfabrik (DAE) 28-08-1943 Sabotage against Steam-Cleaners Thor 06-05.1944 Sabotage against DAE 16-06-1944 Sabotage against United Automobile Factories 16-06-1944 Sabotage against Auto Repair Shop V. Holm Jensen 11-06-1944 Sabotage against Canned Cream & Milk Ltd 22-11-1944 Sabotage against A/S Odense Auto Garage 04-12-1944 Sabotage against Bjarne Eckhoff’s Canning Factory 04-12-1944 Sabotage mod maskinfabrikken Phønix 29-01-1945 Sabotage against M.P. Allerups Eft. A/S 30-01-1944 Sabotage against a German airfield 17-01-1945 Sabotage against Svendborg Shipyard 10-05-1943 Sabotage against Svendborg Shipyard 24-08-1943 Sabotage against the Danish Gasworks Tar Company 29-01-1944 Sabotage against a garage facility 14-04-1945 Sabotage against the owner of Cement Factory Elva’s car Sabotage against margarine dealer Th. Rasmussen’s car 25-04-1945 Sabotage against Automobile Trader Johannes Poulsen 09-04-1945 Sabotages against Machine Factory C.F.C 13-04-1945 Sabotage against Espe Furniture Factory 13-04-1943 Sabotage against Haastrup Sawmill Sabotage against Ingvard Rasmussen’s Joinery Sabotage against A.Nielsen and Sons Joinery 11-08-1943 Sabotage against Auto Workshop Autogaarden 07-11-1943 Sabotage against Machine Factory Arni 31-08-1943 Sabotage against Robert Lauritsen’s Body Shop 05-09-1943 Sabotage against Sakskøbing Sawmill I/S 19-02-1944 Sabotage against Master Joiner Rudolf Larsen’s machinery workshop 03-03-1945 Sabotage against Borup Flax- Scutching Mill Sabotge against A/S Hellebæk Factories 22-06-1943 Sabotage against Master Joiner Gundorf Carlsen’s Furniture Factory 25-12-1943 Sabotage against the Weavers Slangerup Sabotage against Roskilde Straw Goods Factory Sabotage against a wooden barracks 26-12-1942 Sabotage against Ørum-Hansen’s Machine Factory 04-01-1945 Sabotage against Danish Forest Industry’s Plywood Factory 19-12-1944 Sabotage against DDPA’s Tank Facility 12-03-1945 Sabotage against Bornholm’s Cooperative Flax Factory 05-04-1943 Sabotage against Auto Central’s Workshop 17-06-1944 Sabotage against Master Builder Valdemar Lindstrøm’s car 29-08-1944 Sabotage against Frederikssund Ironworks & Machine Factory A/A 09-051943 Sabotage against A/S Trading Company 09-02-1945 Sabotage against DDPA’s tank facility at Holbæk Harbour 11-03-1945 Sabotage against Ringsted Ironworks & Machine Factory A/S 22-07-1943 Theft at Stüler & Trosch Jensen Sabotage against West Jutland’s Seed & Grain Business 25-10-1943 Sabotage against Slagelse Machine Factory 22-01-1945 Sabotage against M.Olsen’s Joinery 03-02-1945 Sabotage against Furniture Factory Falster 07-04-1943 Sabotage against DDPA’s harbor facility 13-03-1945 Sabotage against A/S Flax Factory 29-11-1943 Sabotage against Fabr. Rasussen’s Poultry Slaughterhouse 21-01-1945 Sabotage against a warehouse and paint shop 10-04-1945 Sabotage against Odense Ball Club’s tennis hall Sabotage against the Danish Fruit Dryer 14-06-1943 Sabortage against Smith & Co. 02-08-1943 Sabotage against A/S Thomas B Triger’s Factories 24-08-1943 Sabotage against Auto-Mechanic Establishment 12-08-1943 Sabotage against the canning factory S. Plum A/S 21-08-1943 Sabotage against Danish Juice and Drying Industry 22-08-1943 Sabotage against A/S Blumensaadt’s Factories 09-09-1943 Sabotage against a high voltage mast 25-09-1943 Sabotage against Næsby Body Shop 30-11-1943 Sabotage against vulcanisation plant INAX 23-02-1944 Sabotage against an Esso Service Station 11-05-1944 Sabotage against Odense Export Slaughterhouse 07-12-1944 Sabotage against A/S Danish Accumulator and Electric Motor Factory 30-01-1945 Sabotage against haulier Ejnar Hansen’s residence 12-01-1945 Sabotage against A/S Danish Accumulator & Electric Motor Factory 09-02-1945 Sabotage against The Canned Cream & Milk Company 13-02-1945 Sabotage against N.P. Hansen & Co 21-09-1942 Sabotage against carpenter N.P. Nielsen’s workshop 06-11-1944 Sabotage against two trucks which belonged to Fish Exporter Rasmus Jørgensen 15-08-1943 Sabotage against Fish Exporter Rasmus Jørgensen’s car 15-06-1944 Sabotage against Sall Sawmill 29-04-1945 Sabotage against the German Exporter Martin Andersen 10-07-1943 Sabotage against Broholm Farming Estate 07-10-1943 Sabotage against The Old Mill belonging to the Broholm Estate 20-11-1943 Sabotage against A/S United Oil Company 09-03-1944 Sabotage against Svendborg’s Cooperative Pig Slaughterhouse Sabotage against Kærum Mill 27-08-1943 Sabotage against Haulier Ejner Jørgensen’s Garage 06-04-1944 Sabotage against Haarby Fruit and Drying Industry 16-08-1944 Sabotage against a garage facility 17-09-1944 Sabotage against Cooperative Pig Slaughterhouse 08-02-1945 Sabotage against Danish Furniture Workers Factory 04-03-1945 Sabotage against Alfred Olsen’s Fuel Tank Facility 13-03-1945 Sabotage against A/S Carbona 08-07-1943 Sabotage against P.A. Schrøder’s Workshop 29-02-1944 Sabotage against A/S Danish Ironworks Industry’s Horseshoe Factory 06-10-1944 Sabotage on a coal crane 02-02-1945 Sabotage against Mussel Boiling Plant A/S Mytilus 23-03-1945 Sabotage against Hillerød Cart-wheel and Body shop factory 04-04-1943 Sabotage against A7S Skævinge Flax Scutching Mill 11-08-1943 Sabotage against Slotsmøllen 28-08-1943 Sabotage against Herman Jørgensen’s Joinery 31-10-1943 Sabotage against Richardt Rodbæk’s Workshop 08-11-1943 Sabotage against Jens P. Larsen’s Joinery 17-12-1943 Sabotage against Lillerød Joinery 26-12-1943 Sabotage against Gilleleje Inn 26-04-1944 Sabotage against Rungsted Bathing Hotel Sabotage against German Guards Office 16-03-1941 Sabotage against German cyclists 05-08-1941 Vandalism at DNSAP’s office 14-10-1942 Sabotage against The United Oil Company 16-04.1944 Sabotage against Willy Jørgensen’s Metal Foundry 23-11-1943 Sabotage against Student Council cottage 28-01-1944 Sabotage against Gilleleje Bathing Hotel and Cinema 16-04-1944 Sabotage against Hotel Bondegården 20-05-1944 Sabotage against Helsinge Nursery 17-06-1944 Sabotage against Povl Møller’s Machine Factory 23-01-1945 Sabotage against Haulier Carl F. Jensen 15-10-1943 Sabotage against Factory P.A. Schrøder 13-03-1944 Sabotage against Danish Iron Goods Industry 06-10-1944 Sabotage against Næstved Coal Imports A/S 12-03-1945 Sabotage against Garver Farm 24-08-1943 Sabotage against The Blue Shop 01-01-1944 Sabotage against Majssnedsund Co-operative Slaughterhouse 08-02-1945 Sabotage against Koppenbjerg Sawmill Sabotage against Haarby Poultry Slaughterhouse 24-03-1943 Sabotage against Rantzausmindes’s Boatyard 03-02-1944 Sabotage against an automobile business belonging to Fehr & Co. 08-11-1944 Sabotage against railway wagons 30-06-1943 Sabotage against Automobile Trader A. Sørensen 05-08-1943 Sabotage against R.J. Skovgård’s Farm 11-04-1945 Sabotage against Haulier Niels Ormhøj Rasmussen 20-04-1945 Sabotage against Poul Møller Machine Factory 23-01-1945 Sabateur blown up 19-11-1944 Attempted bomb attack on Mrs Petra Reese 19-11-1944 Sabotage against Danish Accumulator & Electro-motor Factory A/S 08-10-1943 Sabotage against a large quantity of cars Sabotage against A/S Danish Accumulator & Electro-motor Factory Sabotage against Morten O. Hansen’s auto workshop Sabotage against Alfred Olsen & Co’s petrol tank storage facility 12-09-1945 Sabotage against The North Funen Railway Company Sabotage against Christian Andersen’s Garage 25-07-1942 Sabotage against Aage C. Thuesens Auto-workshop 08-11-1944 Sabotage against Piper’s Mattresses 23-12-1941 Sabotage attempt against The Hussar Barracks 26-06-1942 Sabotage attempt against Brandt & Ravntoft’s timber yard 01-07-1942 Sabotage against København’s Automobile Central 06-07-1942 Sabotage against A/S Nordbjerg and Wedel’s Ship and Boatyard 26-07-1942 Sabotage against Contractor Henning Petersen’s Timber yard 01-08-1942 Sabotage attempt against Danish Electrical Factory Sabotage against Sven Canning’s Auto Workshop & Nickel Electroplating Facility Denmark 05-08-1942 Sabotage against Nicolaisen og Nielsen’s Timber Yard 09-08-1942 Sabotage attempt against A.P. Hansen’s Timber Yard 18-08-1942 Sabotage attempt against Henning Petersen’s Timber Yard 18-08-1942 Sabotage against the property Hothersplads 5 19-08-1942 Sabotage against a Grocery shop 19-08-1942 Sabotage against steam cleaner’s Gefion 19-08-1942 Sabotage against a dairy outlet 19-08-1942 Sabotage against Auto Industry 21-08-1942 Sabotage against Restaurant Emperiesalen 24-08-1942 Sabotage against The German School 01- 09-1942 Sabotage against Kastellet’s garages 01-09-1942 Sabotage attempt against Automobile Dealer Jørgensen & Jensen 03-09-1942 Sabotage attempt against a residence 04-09-1942 Sabotage against Automobile Dealer Hans Lystrup 08-09-1942 Sabotage against automobile workshop with service station, Dansk Adler Automobil A/S & Heiber 26-09-1942 Sabotage against Nordic Corset Factory 06-10-1942 Sabotage attempt against A.P. Hansen’s Timber Yard 12-10-1942 Sabotage against the factory "Undi" 15-10-1942 Sabotage attempt against the Wehrmacht’s Vehicle Repair Park 21-10-1942 Sabotage against clothing company A/S Svend Albertsen 25-10-1942 Sabotage attempt against the tool factory "Præcision" 31-10-1942 Sabotage against the ship M/S Franken af Kiel 03-11-1942 Sabotage attempt against Sørensen’s Machine Factory 17-11-1942 Sabotage against Nyboder School 10- 12-1942 Sabotage against A/S Julius Tafdrup’s Clothing Company 02-12-1942 Sabotage against the Sign Factory "5001 Skilte" 10-12-1942 Sabotage against the machine factory "Præcision" 13-12-1942 Sabotage against DNSAP's printing house 20-12-1942 Sabotage against the factory Luigi Gargani 31-12-1942 Sabotage against Leather Goods Factory K.H.M. Nielsen 17-01-1943 Sabotage against A/S Frederiksberg Metal Products Factory 20-01-1943 Sabotage against A/S Reichardt Chocolate Factory 25-01-1943 Sabotage against Glud & Marstrand’s Factory 03-02-1943 Sabotage against Axel Eriksen & Co. A/S Machine workshop (I/S Carltorp) 07-02-1943 Sabotage against Hairlock Cushion 13-02-1943 Sabotage against A/S Atlas Factories 14-02-1943 Sabotage against Danish Aluminum Industry A/S 19-02-1943 Sabotage against a woodworking factory belonging to master joiner A.P. Lützhoff Christensen 01-03-1943 Sabotage against the factory Eira, owned by the manufacturer Ernst Rasmussen 01-03-1943 Sabotage against the machine factory Iron A/S 02-03-1943 Sabotage against B&W 10-03-1943 Sabotage against Valby Machine Factory & Ironworks A/S 22-03-1943 Sabotage against Oluf Hansens Metal Works 02-04-1943 Sabotage against L.C. Jørgensen’s Machine Factory 08-04-1943 Sabotage against the newly built motorboat for the Wehrmacht at A/S Nordbjerg & Wedel’s Shipyard 09-04-1943 Sabotage against A/S Columbus Packaging (paper goods factory) 13-04-1943 Sabotage against Trinitati’s Printing Works belonging to Holger Prior 16-04-1943 Sabotage against Scandinavian Inventory Factory 26-04-1943 Sabotage against automobile workshop Heiber Service 01-05-1943 Sabotage against Nørrebro Steam Cleaners 01-05-1943 Sabotage against Holte Badminton Hall 03-05-1943 Sabotage against A/S Nordbjerg and Wedel’s Boatyard 05-05-1943 Sabotage against Danish Industry Syndicate 10-05-1943 Sabotage against Copenhagen’s Frihavn's Limited Company 11-05-1943 Sabotage against Electronic Crystal Industry/Tybrings Radio Industry 13-05-1943 Sabotage against Hugo Dorph’s Clothing Factory 15-05-1943 Sabotage against Chemical Company DANYDEA A/S 14-06-1943 Sabotage against Simi Chemical Factory 19-06-1943 Sabotage against the Sports building in the Sports Park 20-06-1943 Sabotage against A/S Glud & Marstrand’s Factories 23-06-1943 Sabotage against the Tourist Pavillion 24-06-1943 Sabotage against A.P. Hansen’s Joinery 02-07-1943 Sabotage against Chr. Petersen’s Joinery 07-07-1943 Sabotage against M.P. Pedersen’s Radio Factory 16-07-1943 Sabotage against the machine factory Nordværk 17-07-1943 Sabotage against The Surgical Dressing Material Factory Rostgaard Sørensen & Co. 19-07-1943 Sabotage against A/S Citroën 24-07-1943 Sabotage against the Hotel- pension “Platan” 26-07-1943 Sabotage against A/S Petersen and Wraae’s Transformer Station 26-07-1943 Sabotage against Burmeister and Wain’s model warehouse 31-07-1943 Sabotage against Max J. Madsen’s Machine Factory 31-07-1943 Sabotage against Axel Eriksen & Co. A/S 01-08-1943 Sabotage against Skovgaard- Mortensen’s Automobile workshop 06-08-1943 Sabotage against Taastrup Flax & Hemp Skutching Mill 12-08-1943 Sabotage against the company Dreschler Paper Goods Warehouse and Transformer Station 12-08-1943 Sabotage against H.C. Clausen’s Footwear Factory 12-08-1943 Sabotage against The United Oil Company 13-08-1943 Sabotage against Taastrup Flax - and Hemp Skutching Mill’s warehouse building 13-08-1943 Sabotage against Danish Flax Company 14-08-1943 Sabotage against the machine factory A/S Iron 15-08-1943 Sabotage against A/S Arta Body Shop 17-08-1943 Sabotage against A/S Shop Architect Belonging to Brothers Simonsen 21-08-1943 Sabotage against Nordic Radio industry Danavox 21-08-1943 Sabotage against C.C. Løvgreen’s Automobile Rubber Workshop and Vulcanization Plant 23-08-1943 Sabotage against Lauritz Knudsen’s Mechanical Establishment 24-08-1943 Sabotage against the exhibition hall The Forum 24-08-1943 Sabotage against Welding Workshop Derby 24-08-1943 Sabotage against Trifolium Seeds (A/S Danish Seed Production Company) 25-08-1943 Sabotage against Carl Denck’s X-Ray technical factory 26-08-1943 Sabotage against Businessman Manufacturer P. Ljungberg 27-08-1943 Sabotage against an auto workshop 26-08- 1943 Sabotage against Steel & Hardening Factory 29-08-1943 Sabotage against manufacturer Tybring’s Villa 05-09-1943 Sabotage against K.A. Hartmann’s machine factory 11-09-1943 Sabotage against Emmecke’s Machine Factory 12-09-1943 Sabotage against A/S Petersen & Wraae's machine factory/machine factory 12-09-1943 Sabotage against Roskildevejen’s Joinery 12-09-1943 Sabotage against Brothers Hansen’s Machine Factory 12-09-1943 Sabotage against Automobile Workshop Brothers Skovgaard -Mortensen 13-09-1943 Sabotage against Footwear Store Hector 16-09-1943 Sabotage against Metal & Wallpaper Factory 17-09-1943 Sabotage against Glud & Marstrand’s factories 19-09-1943 Sabotage against A/S A. Jørgensen & Co.s Machine Factory (AJCO) 19-09-1943 Sabotage against Taastrup Joinery 27-09-1943 Sabotage against the Accululator Factory Nestor 28-09-1943 Sabotage against Footwear Store Hector 28-09-1943 Sabotage against the carpenter Hans L. Hansen’s Joinery 29-09- 1943 Sabotage against Ludvig Andersen’s Footwear Factory 29-09-1943 Sabotage against Henning Petersen’s workshop building 30-09-1943 Sabotage against Siemens Electricity A/S 08-10-1943 Sabotage against Schmidt’s Radio 12-10-1943 Sabotage against Hareskov Health Spa 14-10-1943 Sabotage against footwear factory A/S Jørgen Petersen & Co. Wedella 15-10-1943 Sabotage against the machine factory Undi (I/S Carlsborg) 15-10-1943 Sabotage against A/S Hellesens Enke og Ludvigsen Element Factory 15-10-1943 Sabotage against A/S Titan 16-10-1943 Sabotage against Elektromekano in Hans Just’s storage 21-10-1943 Sabotage against the Compass Service building at the naval station 21-10-1943 Sabotage against United Automobile Factories A/S 26-10-1943 Sabotage against Restaurant Mokka 27-10-1943 Sabotage against A/S Børge Hansen’s Tool Factory 28-10-1943 Sabotage against the workshop belonging to Master Baker Harry Andersen 29-10-1943 Sabotage against advertising agency Albea 01-11-1943 Sabotage against the factory Autofon 04-11-1943 Sabotage against Standard Electric A/S 05-11-1943 Sabotage against the radio factory American Apparate Co. 09-11-1943 Sabotage against A/S Reinhard 10-11-1943 Sabotage against A/S The Danish Cold Store 10-11-1943 Sabotage against the Machine Factory Christoph Ullmann 11-11-1943 Sabotage against Helge Jensen’s Automobile Workshop 12-11-1943 Sabotage against the machine factory A/S Ruko 14-11-1943 Sabotage against Danish Steel Furniture Factory 18-11-1943 Sabotage against machine workshop Alvis 19-11-1943 Sabotage against Footwear Store Hector 20-11-1943 Sabotage against the Mineral Water Factory Solbjerg and the Jam Factory Sunda 20-11-1943 Sabotage against Andersen Ash’s Leather Goods Company 23-11-1943 Sabotage against the company Transmotor 23-11-1943 Sabotage against transformer station 23-11-1943 Sabotage against Grauballe & Co. Uniform factory 25-11-1943 Sabotage against the Metropol Theatre 27-11-1943 Sabotage against a warehouse building belonging to DFDS 27-11-1943 Sabotage against Danish Industry Syndicate A/S (DISA) 28-11-1943 Sabotage against the machine factory Madsen and Beidil 28-11-1943 Sabotage against O.M. Hansen & Co. Joinery 03-12-1943 Sabotage against Hartmann’s Machine Factory 03-12-1943 Sabotage against the Danish Automobile Factory 04-12-1943 Sabotage against A/S W. Heiber & Co’s Auto Repair Workshop 04-12-1943 Sabotage against Nærum Boarding School 08-12-1943 Sabotage against the Machine Factory 08-12-1943 Sabotage against A/S Søren Wistoft & Co’s Factory 10-12-1943 Sabotage against Joinery belonging to C. Christensen 15-12- 1943 Sabotage against Andersen & Ebstrup Lak and Artificial Leather Factory 19-12-1943 Sabotage against Danish Industry syndicate 20-12-1943 Sabotage against A/S Burmeister & Wain Machine & Ship Builders 21-12-1943 Sabotage against A/S the Iron Office 26-12-1943 Sabotage against Jespersen’s Saw Mill 03-01-1943 Sabotage against P. Jensen’s Joinery 05-01-1944 Sabotage against B&W 08-01-1944 Sabotage against A/S W. Heiber & Co.’s Auto Repair Workshop 09-01-1944 Sabotage against Andreasen & Rasmussens Mattress Factory (Super Madras) 12-01-1944 Sabotage against trading company Danicum A/S 14-01-1944 Sabotage against Hollesen’s Factories/Always Radio 15-01-1944 Sabotage against B&W machine & ship builders 5-01-1944 Sabotage against A/S Hagerup’s Bookshop 15-01-1944 Sabotage against Johannesen & Lund’s Machine Factory 17-01-1944 Sabotage against Anders A. Pindstofte Machine Factory A/S 17-01-1944 Sabotage against Aage Petersen machine factory 18-01-1944 Sabotage against A/S Danadko Automobiles 20-01-1944 Sabotage against Aut. Installator Dahl Jensen 21-01-1944 Sabotage against General Motors International A/S ("Nordværk") 29-01-1944 Sabotage against Reinhardt’s Automobile Workshop 06-02-1944 Sabotage against S. Houlberg A/S 12- 02-1944 Sabotage against UFA's located in A/S Fotorama 05-04-1944 Sabotage against Danish Labour Service 08-04-1944 Sabotage against Scandinavian Motor Co. A/S 18-04-1944 Sabotage against I/S Carltorp Machine Factory 22-04-1944 Sabotage against Aage J. Sørensens machine factory 22-04-1944 Sabotage against A/S Atlas Machine factory 26-04-1944 Sabotage against Gunnar Hardrup’s turner's workshop 28-04-1944 Sabotage against Universal Printing 28-04-1944 Sabotage against A/S Neumann & Zimmermann’s Textile Goods Factory 30-04-1944 Bomb salute marking the birth of Princess Benedikte 30-04-1944 Sabotage against The Free Port Power Station 02-05-1944 Sabotage against A/S Globe 03-05-1944 Sabotage against Machine Factory Aage J. Sørensen 04-05-1944 Sabotage against the company Scaniadam 04-05-1944 Sabotage against the Machine Factory HERO 04-05-1944 Sabotage against the airmen’s workshop on Kløvermarksvej 06-05-1944 Sabotage against Burmeister & Wain 08-05-1944 Sabotage against Generator (Hans L. Larsen’s Electronic Establishment) 11-05-1944 Sabotage against Always 13-05-1944 Sabotage against DFDS A/S 20-05-1944 Sabotage against C. Heinsens Fur Engros 21-05-1944 Sabotage against M.P. Pedersen Radio factory 22-05-1944 Sabotage against Ingeniør Harald Andersen’s machine factory 22-05-1944 Sabotage against automobile company Adler Service 24-05-1944 Sabotage against B&W Machine & Ship Builders 24-05-1944 Sabotage against Danadko Automobiles A/S 24-05-1944 Sabotage against the Accumulator Factory LYAC 24-05-1944 Sabotage against Garage belonging to Haulier Hans Petersen 27-05-1944 Sabotage against A/S Smiths, Mygind og Hüttemeiers Machine Factory 03-06- 1944 Sabotage against A/S Globus Bicycles 06-06-1944 Sabotage against Machine Factory A/S Petersen & Wraae 08-06-1944 Sabotage against S.P. Wodskou 10-06-1944 Sabotage against Hellesen’s Element Factory 10-06-1944 Sabotage against A/S Petersen & Wraae 12-06-1944 Sabotage against the radio factory "Neutrofon" 16-06-1944 Sabotage against Foto & Tekst A/S 17- 06-1944 Sabotage against Scandinavian Motor Company 17-06-1944 Sabotage against A/S Bohnstedt-Petersens Machine Factory 21-06-1944 Sabotage against Danish Industry Syndicate 22-06-1944 Sabotage against A/S Nordic Radio Industry Plant "Danavox" 22-06-1944 Sabotage against FKL machine factory 24-06-1944 Sabotage against B&W's machine and ship builders 24-06-1944 Sabotage against Ambi 25-06-1944 Sabotage against Jekos A/S machine factory (Nordwerk) 25-06-1944 Sabotage against The Electric Model Circuit A/S 25-06-1944 Sabotage against Danish Alluminium Industry Machine Factory 30-06-1944 Sabotage against IKS Factory Outlets 30-06-1944 Sabotage against H. Christensen’s Grocer’s Store 01-07-1944 Sabotage against goods and inventory belonging to grocer E. Baunsøe 01- 07-1944 Sabotage against Auto Industry 05-06-1944 Sabotage against Printing works O. Møller 18-07-1944 Sabotage against the tailoring company N.P. Christensen & Co. 14-08-1944 Sabotage against The United Haulier’s Stores 21-02-1944 Sabotage against Skodsborg bathing Hotel 07-09-1944 Sabotage against driver Albin Ericsson 20-09-1944 Sabotage against A/S Diana 11-10- 1944 Sabotage against cars and machines at A/S Diana auto-trader 11- 10-1944 Sabotage against Th.M.Dreier Nielsen C/O 11-10-1944 Sabotage against General Motors, a German speedboat and German trucks 17- 10-1944 Sabotage against art weavers belonging to Alfred Berg 03-11-1944 Sabotage against Danish Industry Syndicate, Company Madsen 07- 11-1944 Sabotage against a blacksmith workshop 11- 11-1944 Sabotage against the manufacturer R. Larsen 11-11-1944 Sabotage against Nordic Fiat A/S 13- 11-1944 Sabotage against the population census for Gentofte Municipality 14-11-1944 Sabotage against S/S Asnæs and Hansa ships under construction at B&W 15-11-1944 Sabotage against Danish Industry Syndicate 17-11-1944 Sabotage against a car with radio parts belonging to Torotor 17-11-1944 Sabotage against the joiner Hans Andersens 18-11-1944 Sabotage against two speedboats at Ford Motor Company A/S 21-11- 1944 Sabotage against the Body Shop Factory ASRA 27-11-1944 Sabotage against Automobile workshop belonging to Vilhelm Nellemann A/S 01-12- 1944 Sabotage against Danish Industry Dry Cleaners H.E. Sørensen 01-12-1944 Sabotage against The Danish Shoe Machinery Works Ltd. 01-12-1944 Sabotage against A/S Standard Electric 02-12-1944 Sabotage against Automobile factory Bohnstedt-Petersen 06-12-1944 Sabotage against A/S Elsab machine factory 17-12-1944 Sabotage against A/S Elektromekano 18-12-1944 Sabotage against Auto-Hansens machine workshop 18-12-1944 Sabotage against Engineer & Trading Company Poul Kjær 20-12-1944 Sabotage against the machine factory Rixen 20-12-1944 Sabotage against the machine hall at ASRA Body Shop Factory 21-12-1944 Sabotage against Standard Electric 21-12-1944 Sabotage against Scheuer and Mørchs Sewing Rooms 21-12-1944 Sabotage against Wegamo Gasmotor A/S 22-12-1944 Sabotage against Danish Radio Companies Limited 22-12-1944 Sabotage against Georg Andersens Machine Factory 23-12-1944 Sabotage against Elektromekano A/S 28-12-1944 Sabotage against Hipavanda Machine Factory 28-12-1944 Sabotage against Thybring’s Radio Factory 29-12-1944 Sabotage against Vald. Nielsens Machine Factory A/S 30-12-1944 Sabotage against the factory belonging to manufacturer Madsen 30-12-1944 Sabotage against the Manufacturer Wagner H. Christensen 30-12-1944 Sabotage against I/S Carltorp Macheine Factory 01-01-1945 Sabotage against Mrs Fru. V. Tjäders Launderette 01-01-1945 Sabotage against Torotor 02-01-1945 Sabotage against A/S Cheminova 02- 01-1944 Sabotage against Machine Factory Præcision 03-01-1945 Sabotage against A/S Igos' warehouse 03-01-1945 Sabotage against Master Carpenter Joh. Alkær 04-01-1945 Sabotage against Jensens Industry A/S 05-01-1945 Sabotage against the Joiners Limited 05-01-1945 Sabotage against N.P. Jensens Woodworking Factory 09-01-1945 Sabotage against Høeghs Machine Factory 10-01-1945 Sabotage against a joinery 11-01-1945 Sabotage against A/S Det Hoffenbergske Establishment 12-01-1945 Sabotage against Helweg Mikkelsen & Co.s Elektronic Establishment 12-01-1945 Sabotage against machine factory Præcision 13-01-1945 Sabotage against tailors A/S Nordic Feather factory 13-01-1945 Sabotage against machines at A/S Johannes Andreasen Tool and Machine Shop 13-01-1945 Sabotage against Danish Alluminiums Industry A/S 17-01-1945 Sabotage against Moritz Andersens Radio Factory 18-01-1945 Sabotage against E.Emmeches Metal Goods Factory Limited 18-01-1945 Sabotage against the Gulberg Laundry, as well as the hold-up of the owner A. Møllerup 18-01-1945 Sabotage against Georg Jensens woodworking factory 18-01-1945 Sabotage against Osvald Kausmann’s shop where goods and inventory were destroyed 18-01-1945 Sabotage against Auto-Industry 21-01-1945 Sabotage against Grocer Rolf Fahrenholtz-Jensen’s car 22-01-1945 Sabotage against Elektromekano’s workshop in Hans Just’s Storehouse 22-01-1945 Sabotage against H. Larsens Machine Factory 24-01-1945 Sabotage against cogwheel factory Stub A/S 24-01-1945 Sabotage against Esso’s Service Station and Auto-Workshop 26-01-1945 Sabotage against A/S Danish Shells auto-workshop with residences 27-01-1945 Sabotage against Engineer M.P. Pedersens radio factory 28-01-1945 Sabotage against the tailor shop on 4th. floor 31-01-1945 Sabotage against machines, goods and inventory at the manufacturer H. Juul Hansen 31-01-1945 Sabotage against machines belonging to manufacturer Sven Aage Techow 01-02-1945 Sabotage against the Mineral Water Factory belonging to Axel Schou 02-02-1945 Sabotage against C.F. Riedel & Lindegaards Machine Workshop 03-02-1945 Sabotage against Sejbæk’s Machine Factory 03-02-1945 Sabotage against Manaufacturer Mogens Bruun Thomsen’s Factory 03-02-1945 Sabotage against T.H. Pedersens Auto-workshop 05-02-1945 Sabotage against 4 freight wagons loaded with dismantled aeroplanes 06-02-1945 Sabotage against straw goods at the grocer F.J. Wilcke 06-02-1945 Sabotage against submarine generators at the machine factory Generator 07-02-1945 Sabotage against spare parts warehouse belonging to Bohnstedt Petersen A/S 08-02-1945 Sabotage against Chromium plating workshop Nicro 09-02-1945 Sabotage against Lange & Hansens Machine workshop 09-02-1945 Sabotage against A/S Accumulator Factory Lyre 10-02-1945 Sabotage against 2 coal cranes owned by The Danish Coal Company & The Capitals Coal Import 12-02-1945 Sabotage against A/S Cheminova 14-02-1945 Sabotage against a mixing machine belonging to Bay & Vinding 15-02-1945 Sabotage against the German cruiser Nürnberg 15-02-1945 Sabotage against Holte Automobile Central 15-02-1945 Sabotage against machine factory DRECO 16-02-1945 Sabotage against food factory FLAVA A/S 16-02-1945 Sabotage against The Texas Company A/S's petrol station 21-02-1945 Sabotage against Master Joiner Erik Kunst 23-02-1945 Sabotage against 2 cranes belonging to Chr. C. Rahr & Co. 23-02-1945 Sabotage against A/S Erla 24-02-1945 Sabotage against Johannesen & Lund’s Machine factory 25-02-1945 Sabotage against Coach owner Frode Blach’s car 25-02-1945 Sabotage against A/S W. Heiber & Co.s Auto-workshop 04-03-1945 Sabotage against A/S DANADKO 06-03-1945 Sabotage against Mineral Water Factory Lunda 06-03-1945 Sabotage against the HIPO-Korps’ garage 06-03-1945 Sabotage against the accumulator factory WOTAN 07-03-1945 Sabotage against Danish Motor Industry 07-03-1945 Sabotage against Chr. Rahr & Co.s workshop 08-03-1945 Sabotage against A/S W. Heiber & Co. 11-03-1945 Sabotage against the Engine factory Limited DAN 11-03-1945 Sabotage against machines belonging to machine operater Søren Hansen 12- 03-1945 Sabotage against DDPA's facilities 13-03-1945 Sabotage against A/S Gas Accumulator 13-03-1945 Sabotage against A/S for Chemical Industry 13-03-1945 Sabotage against Walter’s Tool Factory 21-03-1945 Sabotage against Always Radio 26-03-1945 Sabotage against timber storage 27-03-1945 Sabotage against Nordic Fiat A/S 27- 03-1945 Sabotage against Always Radio’s Main Factory 28-03-1945 Sabotage against the machine factory CAMPA 03-04-1945 Sabotage against the elektro-mechanical factory Transmotor 03-04-1945 Sabotage against the Gear Wheel Factory G.A. Stub 03-04-1945 Sabotage against the garage facility at the jam factory Sunda 05-04-1945 Sabotage against Christiensen & Barths machine & Leather factory 09-04-1945 Sabotage against Radiometer 10-04-1945 Sabotage against Copenhagen’s Automobile Central 12-04-1945 Sabotage against A.P. Hansen’s woodworks 13-04-1945 Sabotage against woodworking factory Haldkjær & Co. 13-04-1945 Sabotage against A/S Generator 14- 04-1945 Sabotage against the woodworking factory Halkjær & Co. 17-04-1945 Sabotage against 3 large electric motors at Titan 18-04- 1945 Sabotage against the main transformer station 18-04-1945 Sabotage against several cars in A/S Dianas auto-workshop 18-04-1945 Sabotage against the factory TOLA 19- 04-1945 Sabotage against a garage facility 20-04-1945 Sabotage against Mechanics-Workshop 24-04-1945 Sabotage against A/S Islevbro Furniture and Woodworking Factory 25-04-1945 Sabotage against E. Emmeches metal Goods Factory Limited 01-05-1945 Sabotage against Islev Furniture and Woodworking Factory 03-05-1945 Sabotage against vehicles belonging to Edelsjkov’s Tourist Traffic 29-06-1943 Sabotage against the Tailoring Company J. Tvede 01-09-1942 Sabotage against A/S Glud & Marstrand’s factories 18-04-1943 Sabotage against the Sewing Machine House Koch & Birch 30-01-1945