Frifelt Teglværk


Frifelt Teglværs lejekaserne. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Frifelt Teglværk var et af Skærbæks pastor Jacobsens mange erhvervsprojekter. Teglværker gik fallit sammen med hans erhvervseventyr, men fortsatte indtil 1919.

Pastor C. J. Jacobsen fra Skærbæk var meget aktiv I Vodder og omegn. Han anlagde bl.a. et stort svindehus ved Renbæk, et karpedambrug og en tørvefabrik.

I 1898 købte han en gård ved Skærbækvej i Frifelt og oprettede et stort teglværk på stedet. På den anden side af vejen opførte han en fin teglværksmestervilla og en arbejderkaserne. Teglværket var den største arbejdsplads i hele Vestslesvig omkring 1900. Arbejderne blev hentet i Tyskland, og det fremmede også tyskheden. I de følgende år voksede Frifelt by op ved teglværket, og de mange håndværkere der fik ordrer fra teglværket.

I 1911 blev amtsbanen ført gennem Frifelt og byen fik en lille banegård. Teglværket gik nok fallit i 1904 ved pastor Jjacobsens fallit, men fortsatte i drift indtil 1919. Banen lukkede allerede i 1937. Fra pastor Jacobsens mange projekter findes i dag faktisk kun teglværksarbejderboligen og teglværksmesterboligen i Frifelt.

Litteratur:
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.