Frifeldtgård


konstance og Erik Poulsen


Frifeldtgård


Frifeldtgård


Frifeltdtgård


Frifeldtgård

Intro

Nymindegabvej 161. Frifeldtgård var tidligere en smedje oprettet på fæstejord, der tilhørte Jørgen Lauridsens gård, matr. 5c Vittarp. Matr. 5c blev senere opkøbt af Peder Poulsen, Hækkely.

Sammen med sin hustru Konstance Margrethe Sørensen, født 8. januar 1847 i Outrup, fæstede Erik Poulsen, født den 27. oktober 1842 i Obbekær ved Ribe, en kile hedejord på et par skæpper land af gårdejer Jørgen Lauridsen, matr. nr. 5c Vittarp. Der byggede de først et ganske lille hus til beboelse og smedje i året 1871.

Der fortælles, at når man i den første tid skulle have fyret op under kaffekedlen, så kunne man plukke lyngen dertil inde på stuegulvet.

Det lykkedes dem at købe mere jord og få begyndt med lidt landbrug, og i 1888 nedlagde han smedjen.

I 1912 overtog sønnen Iver Poulsen Frifeldtgård efter sin far. Den 4. maj 1913 giftede Iver Poulsen sig med Karen Marie Kristensen, som var datter af Kirstine og Niels Nygård Kristensen, Vemb.

I 1914 blev der bygget ny stald og lade. Tømmeret til dette byggeri var fra dækslasten på et skib, der var strandet ved Kjærgård. Iver Poulsen kørte selv tømmeret hjem om vinteren med et spand brogede russerheste, som han havde fået med ejendommen.

Det gamle stuehus, hvoraf den gamle beboelse og smejden fra 1871 var en del, blev revet ned i 1925, og i det nye hus, som opførtes, var der en lille aftægtslejlighed, som Konstance Margrethe Poulsen, af familien kaldet Stance, flyttede ind i og boede til sin død. Hun havde før boet i et lille hus nord for ejendommen, som var bygget til hende og Jerrig, som Erik Poulsen blev kaldt.

Iver Poulsens søn, Richard Poulsen overtog i 1946 Frifeldtgård sammen med sin hustru, Gudridur Helga, f. Erasmusdottir fra Hau-Kotey i Medalland, Vesturskaftafelssysla, Island.

Nuværende ejer (2013) er Mimi og Svend Pedersen.


Kør turen fra Frifeldtgård, Nymindegabvej 161, via Vittarpvej og forbi Hækkely, ad Randsigvej, Bahlvej, Sdr. Randsigvej for at følge Peder Poulsens virke (se Mindesten på hjørnet af Nymindegabvej og Vittarpvej).