Freltofte


Layout til postkort. Freltofte Brugsforening, i baggrunden til højre Freltofte Forsamlingshus. Billedet tilhører Nørre Lyndelse Lokalhistoriske Arkiv.


Freltofte Mølle. Billedet tilhører Nørre Lyndelse Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Freltofte er nævnt første gang i 1498 i formen Frelstofte. Forleddet er usikkert, men kan være ’frithla’, som betyder frille. Efterleddet er ’-toft’, som betyder ’det af fællesskabet undtagne, til bebyggelse med mere beregnede areal, der tilkom hver gårdejer i en by’.