Frelsens Hær


Frelsens Hærs juletræ på Torvet i Esbjerg

Intro

Frelsens Hær har været på adressen Skolegade 55 siden 1919, men det gamle hus blev nedrevet til fordel for et nybyggeri, der blev indviet i 1978.

Foruden gudstjenesten søndag aften er der skiftevis bibeltime og hyggetime hver torsdag aften. Der er færøske og danske møder. Der bliver ansat en familiekonsulent, der kommer til at stå for ugentlige møder samt forskellig opsøgende arbejde. Frelsens Hær holder jul hvert år for interesserede og uddeler julehjælp.

Kilde: båndinterview med kaptajnerne Kirsten og Svend Rasmussen, Frelsens Hær, Skolegade 55.


Frelsens Hær kom til Danmark i 1887 og til Esbjerg december 1892, hvor man lejede et lokale i Jyllandsgade 41. Den første leder af Frelsens Hær i Esbjerg var Kaptajn Karen Jacobsen.

De første år forløb møderne med en del tumult, da flere, især fiskere, mødte op for at sabotere møderne. Man fik så betalt hjælp af ordensmagten, der sendte gendamer for 4 kr. pr. møde. Dette hjalp af og til, men enkelte gange opildnede gendamerne blot uromagerne og blev så bortvist. Beløbet for ordensmagtens hjælp blev senere sat ned til 2 kr. og efterhånden blev man accepteret i Esbjerg.

I 1919 kom man til adressen Skolegade 55, hvor man efter nedrivning af det gamle hus byggede nyt i 1978, hvor man fik tidssvarende mødesal og andre lokaler. Mødesalen rummer pladser til ca. 55 personer. Den har en prædikestol, et knæfald og et våbenskjold, der alle er lavet som et svendestykke. Der er en fane med dannebrog og en fane med blåt, rødt og gult, der er frelsens hærs farver.

Frelsens Hær startede et socialt arbejde med blandt andet et herberg i Smedegade i 1897 eller 1898 samt meget opsøgende arbejde ved fattige familier. Det var Frelsens Hær, der startede traditionen med et juletræ på Torvet i 1930erne. Det første juletræ var bundet sammen af 35 små træer, da der ikke voksede træer i plantagerne, der var store nok.

Kilder: båndinterview med kaptajnerne Kirsten og Svend Rasmussen, Frelsens Hær, Skolegade 55. Materiale fra Frelsens Hærs arkiver i Esbjerg med blandt andet artikler fra dagspressen.


Frelsens hær – ledere i Esbjerg:

1892-1893 Karen Jacobsen
1893-1894 Signe Petersen
1894 A. Vinther
1894-1895 Alf. Rasmussen
1895 C. Rarbech
1895 Nic. Rasmussen
1895-1896 Kirstine Larsen
1896 N. P. Hansen
1896-1897 P. Clausen
1897 Christine Ølken
1897-1898 E. Søderstrøm
1998 Johanne Olsen
1898-1899 W. Glarbjerg
1899 Jacob Pedersen
1899-1900 Dagmar Johansen
1900 V. Søndergaard
1900 C. Clausen
1900 J. C. Andersen
1900-1901 Christensen
1901-1902 Marie Olsen
1902 Petrie Petersen
1902 H. P. Hansen
1902-1903 A. Lorentsen
1903-1904 P. Andersen
1904-1905 Karl Hansen
1905 Mathilde Jensen
1905-1907 H. L. Hansen
1907 Larsen Balle
1907-1908 Marius Jørgensen
1908-1909 Søren Jacobsen
1909-1910 Chr. Greve
1910-1911 Hansen Jacobsen
1911-1913 Marie Carstensen
1913-1916 Kr. Andreasen
1916-1918 Søren Vestergaard
1918-1920 Halding
1920-1921 A Johannesson
1921-1922 Axel Larsen
1922 M. Arnland
1922-1924 Frederik Christensen
1924 N. Christensen
1924-1925 Søren Jacobsen
1925-1928 Feierleben
1928-1929 Andersen
1929-1931 Jørgen Nielsen
1931-1932 Charles Jørgensen
1932-1933 Peter Clausen
1933-1935 Daniel Larsen
1935-1938 Carl Schou Larsen
1938 Karen Simonsen
1938-1939 Kathrine Gullander
1939 Harald Jensen
1939-1940 Gunnar Kilsdal
1940-1943 Sigvald Jensen
1943-1944 Carstens Clausen
1944-1946 J. C. Sandbøl
1946-1947 Peder Vestergaard
1947-1949 Jens Andersen
1949-1951 A. Füg
1951-1952 Ejner Rønlev
1952-1953 Thora Andersen
1953-1956 Rolf Krog
1956-1960 Anna Brønden Major
1960-1962 R. Jørgensen
1962-1966 Wilhelm Alstrup
1966-1969 Otto Jensen
1969-1970 Odd Sørenbye
1970-1971 F. Dam Nielsen
1971-1972 L. Ingemann Pedersen
1972-1973 Arne Wehl
1973-1976 Rud Berntsen
1976 Helmer Molsgaard
1976-1980 Henry Hansen
1980-1981 Terge Fredl
1981-1985 Karl Christensen
1985-1989 Rud Berntsen
1989-1991 Leif Munk
1991-1993 Jørgen Hansen
1993-1995 Kirsten og Ole Christensen
1995-1996 Edith og Arly Bertelsen
1996-1997 Lone Hertz
1997-2002 Benny og Ann Nielsen
2002-2007 Beneli og Eyd Dam
2007- Svend og Kirsten Rasmussen

Louw 21.11.2008. Kilde: Arkivmateriale fra Frelsens Hær i Esbjerg fra kaptajnerne Kirsten og Svend Rasmussen, Frelsens Hær, Skolegade 55