Freerslevs sidste folkeskole


Flaget hejses ved indvielsen af den nye skole i Freerslev

Intro

Skolen på Køgevej 55 blev indviet i 1953 og afløste skolen på Freerslev Bygade 1, og som var blevet for lille og utidssvarende. Skolen virkede til 1971, hvor eleverne i stedet fik skolegang i Haslev.

Allerede i begyndelsen af 1930’erne besluttede skolekommissionen, at Freerslev skulle have en ny 3-klasset skole. Der var hos befolkningen og skolekommissionen delte meninger om, hvor skolen skulle bygges, så den endelige beslutning om placering blev udskudt. På et tidspunkt var der hos nogle forældre fortsat ønske om at bygge en ny skole, mens andre gerne ville have, at børnene skulle gå i skole i Haslev. I 1941 blev Ejnar M. Hansen ansat som enelærer, og ikke så længe efter hans ansættelse blev det besluttet at oprette en ny 3-klasset skole, og endelig i 1951 blev det vedtaget at bygge skolen. Arkitekt F. Halleløv udarbejdede tegningerne, og i 1953 blev skolen indviet. Ejnar M. Hansen blev førstelærer, og der blev endvidere ansat en lærerinde. Allerede året efter forlod Ejnar M. Hansen Freerslev, og han blev afløst af førstelærer Johannes Greve. Foruden lærergerningen påtog han sig også at igangsætte aftenhøjskole, litteraturaftener, kristelige møder, sangaftener m.m. Med fjernsynet, husmødrenes udearbejde m.m. ændrede sognet karakter, og disse aktiviteter blev efterhånden opgivet. I 1967 – 68 havde skolen 35 elever. Omkring 1970 blev førstelærer Greve syg og måtte fratræde sin stilling. I 1971 blev skolen lukket, og eleverne kom herefter til at gå i skole i Haslev.