Freerslev Skole


Freerslev Skole

Intro

Som afløser for rytterskolen, der lå længere henne ad vejen, blev der i 1868 bygget en ny skole her på Freerslev Bygade 1 i Freerslev.

Freerslevs nye skole, som kostede 2100 rigsdaler, blev bygget i 1868 og afløste den 144 år gamle rytterskole længere henne ad vejen. Lærer Johan Andreas Melsted, der siden 1847 havde været lærer på rytterskolen, flyttede med til den nye skole nær ved kirken og blev dens første lærer. Han var også kirkesanger, og det var dermed en fordel for ham, at hans arbejdspladser kom til at ligge ret tæt ved hinanden. Ligesom rytterskolen havde denne nye skole også enelærere, og Melsteds efterfølger var hans svigersøn, Lars Hansen. Elevtallet var stærkt stigende, og der var mange forsømmelser, så kravene til lærergerningen var store. I 1897 vedtog skolekommissionen at ansætte frk. Dagmar Schmidt midlertidigt som pogeskolelærerinde, men hun var der til 1910. Da var elevtallet faldet og Lars Hansens efterfølger, Peter Sofus Ibsen, var i 1908 blevet ansat som både enelærer, kirkesanger og organist, og han tog først sin afsked med udgangen af 1938. Allerede i begyndelsen af 1930’erne talte man i Freerslev om at skulle bygge en ny skole 3-klasset og med to fuldt uddannede lærere. Ønsket blev fremsat af både skolekommissionen og af mange beboere. Da der imidlertid ikke var enighed om, hvor skolen skulle placeres, og om nogle elever skulle gå i skole i Haslev, trak beslutningen om en ny skole ud, og først i 1953 stod Freerslevs nye skole på Køgevej klar. Denne skole på Freerslev Bygade 6 blev nedlagt og havde da været i brug i 85 år.