Freerslev Rytterskole


Freerslev Rytterskole

Intro

Freerslevs Rytterskole blev bygget i 1724 og var i brug her på Freerslev Bygade 6 til 1868.

Freerslevs Rytterskole blev bygget samtidig med landets øvrige rytterskoler i Kong Frederik den Fjerdes regeringstid i begyndelsen af 1720’erne. Allerede før den var færdigbygget i 1724, var undervisningen begyndt i stuerne på nogle gårde. Skolens første lærer var Lars Nielsen (Grønbæk), som var ustuderet, men alligevel fungerede han i 50 år indtil 1774. Ved en visitats i 1739 hedder det, at ”han gør det han kan, lærer at læse inden- og udenad.” I de 144 år skolen var i brug havde den syv enelærere, men de første tre havde ingen uddannelse. Rytterskolens sidste lærer var Johan Andreas Melsted. Han var, ligesom sine tre forgængere, uddannet på Joenstrup Seminarium og var ansat fra 1838 – 77. I hans tid som lærer blev rytterskolen i 1868 lukket, og han fortsatte som lærer på Freerslevs nye skole. I 1860’erne var rytterskolen på vej til at være for lille, og nogle reparationer var nødvendige, hvis den fortsat skulle være skole. Lærerens lejlighed var mangelfuld og for indskrænket, og sogneforstanderskabet besluttede derfor at opføre en ny skole. Da rytterskolen blev nedlagt i 1868 købte Grev Moltke den.