Fredskovsdige


Fredskoven Gamle Hestehave på ældste matrikelkort over Bygholm Hovedgård. Skovens grænser er som følge af fredskovsforordningen af 1805 rettet op og sekundært tegnet ind med blåt på det ældre kort.

Intro

Et meget velbevaret skovdige skiller i dag to dele af Bygholm Skov. Oprindelig er der tale om et fredskovsdige, som skulle beskytte skovens opvækst mod omstrejfende kreaturer.

Som følge af Fredskovsforordningen i 1805 blev grænserne for skoven Gammel Hestehave rettet ud og et omkransende dige opført. På det første matrikelkort er skovens nye grænse sekundært tegnet ind med blåt.
I 1940´erne blev området vest for skovdiget også tilplantet og fredskoven blev udvidet. At skoven er fredskov, betyder ikke, at det enkelte træ er fredet, men at der altid skal være skov på arealet.


Hestehave eller Gamle Hestehave synes at være det ældst kendte navn for den østligste del af skoven syd for Byholm Sø. Navnet betyder at skoven oprindelig har været et indhegnet areal for heste. I 1800-tallet får skoven navnet Bygholm Lystskov, da godsejeren åbnede op for publikums adgang og det Slesvigske Kyrasserregiments musikkorps nogle sommersøndage spillede i skoven, hvorfor navnet "Musikskoven" også blev brugt.