Fredet poppeltræ
Intro

Poppel plantet omkring 1865

Det er sjældent, enkeltstående træer bliver fredet. Men nær Haarby vest for Billesgård står en poppel, som formodes plantet omkring 1865. Allerede for mere end halvtreds år siden fandt gårdejeren, den var så gammel, at den burde fredes, hvilket han sørgede for skete, så den for altid skal bevares, indtil den ikke kan mere af naturlige grunde.