Frederikstorv


Frederikstorv omkring 1890-1920


Frederikstorv, t.v. Aalborg Varieté og Koncertsal. Omkring 1890-1910

Intro

Pladsen var tidligere en del af Helligåndsklosterets privathaver. Men da Priorhaven blev bebygget i 1880 opstod torvet. På byrådsmødet den 17.09.1894 blev det besluttet at henlægge byens folkemarkeder til pladsen.

''Cirkus-pladsen eller Niels Ebbesens Plads'' Da torvet opstod diskuterede man hvorvidt pladsen der '''"i den nærmeste Fremtid vil blive rydeliggjort og planeret"*''' skulle benævnes Niels Ebbesens Plads eller Cirkus-Pladsen. ''Frederikstorv'' Man enedes om sidstnævnte, men to år senere ansøgte grundejerne omkring pladsen om, at pladsen måtte få navnet Frederikstorv efter al sandsynlighed efter Frederik d. 8. (1843-1912), der i 1896 var kronprins. Dette ønske imødekom byrådet den 11.05.1896. Samme år fik torvet brostensbelægning så den kunne anvendes til grønttorv '''"eftersom baade Ny- og Gammeltorv paa Torvedagene ere overfyldte af Torvesøgende..."** '''. Brolægningen blev betalt af kommunen og grundejerne i fællesskab. Torvet forblev i en del år markedsplads, der blev brugt til både cirkusforestillinger og markeder. Grisemarkederne blev først i 1916 flyttet fra Frederikstorv til markedshallen ved Nyhavn. ''Aalborg Varieté'' Ved Frederikstorv blev Aalborg Varieté og Koncertsal bygget, en markant bygning, der omkring århundredeskiftet var det centrale spillested for byens revyer og folkekomedier. I 1918 blev bygningen købt af Arbejderpartiet, der brugte bygningen til teater, koncerter og større politiske møder.

''Se flere billeder af Frederikstorv her: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8frederikstorv2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8frederikstorv2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4] Værnfeldt ''Aalborg Byråds forhandlinger ''169/94*; 96/96; 11g/94** ''Aalborg Stiftstidende'' 3.02.1977 ''Aalborgs Historie,'' Bind 5 s.329-330, 498 Bind 6 s. 207