Frederikshaab Statsungdomslejr


Drenge foran barakken på Karolinesynde (muligvis både hollandske og polske)

Italienske drenge


Medhjælpere på Frederikshåb ( Karolinesynde)

Intro

Karolinesynde og Jægergården, Frederikshåbsvej, Matrikelnummer 8a og 2b af Guldbergsminde, Vandel

På lokalarkivets hjemmeside er en udførlig beretning om ungdomslejrenl

Her skal blot nævnes:
Gården Karolinesynde blev oprettet ved kongelig bevilling og skøde til Hans Kristian Thomsen i 1854, men havde inde da været drevet som selvstændig gård siden midt i 1700-tallet.

Gårdens navn fortaber sig i 1700-tallet. I folketællingen fra 1801 benævnes gården som Carolinesynde og ingen af dens beboere hed Caroline på dette tidspunkt.

Mon gården blev opkaldt efter dronning Caroline Mathilde?

Efter en række af syv ejere blev gården overtaget af L.A.B. i Århus i 1940 med henblik på at oprette en ungdomslejr på stedet. L.A.B. står for Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Dansk organisation 1939-65.