Frederiksgade


Frederiksgade i Aalborg. Der holder biler på gaden. På skilt i venstre side står der sandsynligvis, Brødrene Krebs. Billede fra 1960-1970.

Intro

Gaden blev navngivet den 05.01.1891 sammen med Sankt Mortens Gade på et tidspunkt, hvor Aalborg voksede mod øst. Den er opkaldt efter sagfører Frederik Bisgaard (1842-1890).

''Frederik Bisgaard'' Bisgaard var fra 1868-1874 amtsfuldmægtig i Aalborg. Derefter virkede han som sagfører frem til sin død i 1891. Han var desuden medstifter af livsforsikringsselskabet "Fremtiden" og var bestyrelsesmedlem i Haandværkerforeningens Stiftelse. For sidstnævnte arbejdede han ihærdigt for Stiftelsesbygningen i Sankt Mortens Gade. Det var da også bestyrelsen for Aalborg Haandværkerforening, der foreslog navnet Frederik Bisgaards Gade. Efter nogen diskussion vedtog byrådet at kalde gaden Frederiksgade, idet man ikke fandt, at hans "'''Rolle for Kommunen i almindelighed'''" berettigede til mere.

''Aalborg Byråds forhandlinger'' 137/89 ''Værnfeldt, Veje i Aalborg'' ''Lund'' s. 299 ''Aalborgs Historie'' Bind 5 side 208