Frederiksgaard (Draved)


Frederiksgaard i Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Frederikgaard ligger midt i Draved Skov og blev oprettet i 1782.

Frederikgaard ligger midt i Draved Skov og blev oprettet i 1782 af Løgumklosters birkefoged Lorentz Paulsen, da han købte 590 tønder jord og skovarealer af Løgumkloster amt.

Gården lå dengang langt mere frit end nu, hvor den ligger midt inde i Draved Skov. På et kort fra 1780 ses navnet Hussted, der hvor Frederiksgaard nu ligger, men der var da ingen huse tilbage der. Det var også Lorentz Paulsen, der opførte skovdiget ved gården.

Det menes, at der tidligere har ligget et gammel voldsted, hvor gården nu ligger, men dette er ikke bekræftet ved udgravninger.

De nuværende bygninger er opført i 1782-85, og er senere blevet restaureret flere gange. Gården fik sit navn efter den daværende kronprins Frederik VI. Driften gik ikke godt i begyndelsen. Der var blevet indkøbt husdyr udefra og de kunne ikke tåle insekterne fra skoven i modsætning til de lokale husdyr på egnen. Lotentz Paulsen selv døde allerede i 1786 og enken efter ham døde i 1794. Hun var da så fattig, at der kun blev råd til klokkeringning, men ikke kirkesang. I 1788 kom Frederiksgaard på tvangsauktion, og blev købt af Peter Andresen Petersen fra Høgslund.

Op gennem 1800-tallet skete der løbende udstykninger af gårdens jorder til en række nabogårde. Frederiksgaard blev udstykket flere gange, nemlig til gårdene Eltoft i 1799, Tinggaard i 1814, Lydiksgaard i 1857 og Skovgaard i 1907.

Avlsbygningerne gennemgik en større ombygning i 1908. Efter en konkurs i 1937 overtog statens jordlovsudvalg gården og udstykkede igen jord, så der nu kun var 37 ha. jord tilbage. Derefter kom Frederiksgaard igen i privateje. I 1991 var der 42 ha. jord til gården. For få år siden blev gården restaureret og fik stråtag på indhuset.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B
Frede Gotthardsen: Kulturminder fra Draved Skov og Kongens Mose, Sønderjysk Månedsskrift 4-2000, Aabenraa 2000.