Frederiksborg Slot og have


Frederiksborg slotshave. Den ovale dam


Frederiksborg slot. Frederiksborg slot


Voldgrav ved Frederiksborg slot. Voldgrav ved Frederiksborg slot


Frederiksborg slot med voldgrav. Frederiksborg slot med voldgrav

Intro

Frederiksborg slot og slotspark er enestående, ikke mindst på grund af landskabet, det ligger i: Et slot på tre holme i en sø og en barokhave på skråningen mod øst. Haven er anlagt af bygmester og arkitekt J.C. Krieger for Frederik den Fjerde i 1720...

Frederiksborg slot og slotspark er enestående, ikke mindst på grund af landskabet, det ligger i: Et slot på tre holme i en sø og en barokhave på skråningen mod øst. Haven er anlagt af bygmester og arkitekt J.C. Krieger for Frederik den Fjerde i 1720. Den er sammensat af terrasser, stejle græsskråninger, bosqueter, broderiparterrer, ramper og flere generationer af lindealleer, der danner rum og perspektiver. Det hele er styret af et kaskadeanlæg. Her lægger vand fra den højtliggende ovale dam sig til ro i kanaler og falder ud over kaskadetrin på sin vej mod slottet. ''Kongens jagthytte med bad'' Christian den Fjerde opførte det slot, som man kan se i dag. Forinden, i 1580, havde hans far, Frederik den Anden, imidlertid bygget et andet slot, efter at han havde overtaget herresædet Hillerødsholm fra Herluf Trolle. Tilbage fra den tid står en bygning med en badstue, hvor kongen og hans jagtkammerater kunne spise og bade. Huset med den prosaiske funktion ligner et miniatureslot, og det kom til at agere malerisk kulisse i den landskabelige have, der blev anlagt for Frederik den Syvende i 1850. Jagt- og badehytten står endnu og kan sammen med slotsanlæggets monumentale vandakse fortælle om vands muligheder og betydning.