Frederik Thykier Trælasthandel


Frederik Thykier Trælasthandel.


Parkeringsplads på Thykiers oprindelige plads fra Torvet til Grønland

Intro

Frederik Thykier (1839-1911) kom oprindelig til Grenaa som kompagnon i broderens, Otto Thykiers, forretning paa Søndergade 1

Frederik Thykier (1839-1911) kom oprindelig til Grenaa som kompagnon i broderens, Otto Thykiers, forretning paa Søndergade 1. I 1878 overtog han købmandsgården på Storegade 1 med tømmerpladsen nord for Torvet. Dengang handlede de fleste købmænd i Grenaa med tømmer, men der fandtes ingen specialforretning indenfor trævarer. Thykier opdagede snart, at der lå en mulighed i at indrette en trælasthandel med alt til faget hørende. Som følge deraf overdrog han få år efter købmandshandelen på Storegade til Edvard Hansen og satsede på tømmerhandelen. Den udvidedes senere til også at omfatte handel med cement, støbegods, kunstgødning m.m. og blev i årenes løb en meget stor forretning. Thykier opkøbte efterhånden store arealer ud til Markedsgade og Grønland, hvor tømmeret blev opmagasineret. Frederik Thykier døde i 1911 og sønnen Axel overtog forretningen. Derefter blev firmaet omdannet til et aktieselskab. Omkring 1970 solgte firmaet pladsen mellem Torvet og Grønland til Grenaa Kommune. Her er der nu rådhus og parkeringsplads. Firmaet opførte i stedet en stor hal på Grønland, som nu huser Silvan og Stark.