Frederik Obels Vej

Intro

Navngivet den 3. marts 1913 efter etatsråd Frederik Christian Obel (1832-1913), søn af tobaksfabrikant C.W. Obel og Barbara Herskin. F.C. Obel kom i købmandslære i Randers arbejdede derefter nogle år i de store tobaksfirmaer i Bremen og Berlin.

''Hjem til Aalborg'' Frederik Christian Obel kom atter hjem til Aalborg i 1857. Efter faderens død i 1860 overtog han frabrikken, som han sammen med barndomsvennen O.C. Kjær moderniserede og drev stærkt op. I F.C. Obels tid brændte fabrikken på C.W. Obels Plads to gange, i 1871 og i 1897. Efter den sidste brand blev fabrikken flyttet til Badehusvej/Strandvejen.