Frederik Kerff


Den katolske Kirke Skt. Joseph kan her ses fejre Kristi Himmelfartsdag med optog på Sundvej.

Intro

Gravmindet over den katolske præst Frederik Kerff bærer en forholdsvis stor figur af den korsfæstede Jesus, hvilket er et sjældent syn på de horsensianske kirkegårde. Gravstedsnummer: FAM. 1-2.

''Stenen'' over Kerff består af et latinsk kors af marmor, der er placeret på en plint med pyramidetop. Basen udgøres af en retkantet sokkel. På korset hænger den korsfæstede Jesus. Han er udført i bronze og afbilleder den lidende frelser, der ofrer sig for menneskeheden. Fremstillingen af Jesus som den lidende er ofte den, man forbinder med korset, men han er ikke altid blevet afbilledet på denne måde. Da den romanske stil herskede, fremstillede man Jesus som den sejrende konge. Han stod nærmest rank på korset. Man gik senere over til at fremstille Jesus som den lidende, da man ville tilskynde kirkegængerne til at søge om syndsforladelse. Det har altså ændret sig over tid, hvordan man fremstillede Jesus, alt efter hvad man i den periode ville udtrykke eller viderekommunikere til menigheden. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Den er indhugget og optrukket med guld. En del af inskriptionen er på latin''': ”Justorum animae in manu Dei sunt'''”, hvilket betyder '''”De retfærdiges sjæle er i Guds hånd”. '''Passagen er fra Visdommens Ord i de Gammeltestamentlige Apokryfer. Disse er en del af de apokryfe skrifter, som den romersk-katolske kirke anerkender som værende en del af bibelen, men som de protestantiske kirker ikke anerkender. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Godkendelsen bygger på stenens dekoration: den korsfæstede Kristus. Denne type dekoration ses sjældent på de horsensianske kirkegårde.

''Frederik Kerff ''blev født i 1849 i Fredericia. Han studerede i Rom, blev præsteviet i 1874 og præst i den katolske menighed i Horsens i 1878. Det betyder, at Kerff kom til Horsens kort tid efter den katolske menigheds oprettelse i 1872. Den katolske menighed i Horsens blev grundlagt af hollandske kedelførere. Menigheden måtte i første omgang nøjes med et lille kapel i baggården til Søndergade 47. Men i 1874 købte menigheden det tidligere hotel Royal i Nørregade 19 og indrettede bagbygningen til kapel og præstebolig. I 1880'erne begyndte menigheden at samle penge ind til en reel kirke. Der gik dog nogle år før der var penge nok til at igangsætte projektet. Sankt Josefs Kirke stod færdig i 1897 og blev indviet den 29. januar. Den blev i første omgang indviet af den lokale præst, men der blev senere holdt en lidt større højtidelighed, hvor den katolske biskop i Danmark deltog. Kirken består af skib, kor og tårn. Den er opført i en arkitektonisk blandet stil, der er inspireret af senmiddelalderlig dansk byggeskik og gotisk nord-italiensk arkitektur. Arkitekten var H. F. J. Estrup. Ham kan du læse mere om [https://historiskatlas.dk/Hektor_Frederik_Jansen_Estrup_(17656) her!]

''Tekst'' [https://horsensleksikon.dk/sankt_josefs_kirke/ Horsens Leksikon: Sankt Josefs Kirke.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens