Frederik Juels Skole


Eskær Skole, midt mellem Vindeby og Troense. Skolen står nu i Den Fynske landsby


Eskær Skole. Nu i Den Fynske Landsby


Detalje fra Eskær Skole i Den Fynske Landsby


Eskær Skole i Den Fynske Landsby


Skolestuen i Eskær Skole i Den Fynske Landsby

Intro

Frederik Juels Skole - eller Eskær Skole - blev bygget i 1827 i det åbne land midt mellem landsbyerne Nyby og Vindeby og skipperbyen Troense. Skolen var i brug frem til 1956 og bygningen står i dag i Den Fynske Landsby, hvor den blev genrejst i 1976.

1834
Erik Henrik Rasmussen, 32 år, Gift, Skolelærer, født i Bregninge
Sarine Katrine Bom, 27 år, Gift, Kone, født i Kerteminde
Peder Pedersen Bom, 11 år, Ugift, Plejebarn, født i Kerteminde
Christiane Eriksen, 60 år, Ugift, Lever Af Sine Midler, født i Thurø
Anne Katrine Jørgensdatter, 27 år, Ugift, Tjenestepige

1840
Erik Henrik Rasmussen, 38 år, Gift, Skolelærer, født i Bregning
Sørine Katrine Bom, 33 år, Gift, hans Kone, født i Kerteminde
Peder Pedersen Bom, 17 år, Ugift, Pleiesøn, Skibstømmerlærling, født i Kerteminde
Christiane Eriksen, 66 år, Ugift, lever af sine Midler, født i Thurø
Karen Sørensdatter, 26 år, Ugift, Tjenestepige

1845
Erik Henrik Rasmussen, 43 år, Gift, Skolelærer, født i Bregning
Sørine Katarine Bom, 38 år, Gift, Hans Kone, født i Kerteminde
Peder Pedersen Bom, 22 år, Ugift, Pleiesøn, Skibstømmermand, født i Kerteminde
Christiane Eriksen, 66 år, Ugift, Lærerens tante,lever af sine Midler, født i Thurø
Peder Rasmussen, 26 år, Ugift, Tjenestefolk, født i Skårup
Maren Andreassen, 21 år, Ugift, Tjenestefolk, født i Bregninge

1850
Erik Henrik Rasmussen, 48 år, Gift, Skolelærer, født i Bregninge
Serine Catarine Bom, 43 år, Gift, Kone, født i Kerteminde
Peder Pedersen Bom, 27 år, Ugift, Plejesøn, Skibsbygmester, født i Kerteminde
Christiane Eriksen, 76 år, Ugift, Dennes Tante, Lever Af Sine Midler, født i Thurø
Sivert Sivertsen, 47 år, Enkemand, Tjenestekarl, født i Bovense
Maren Andreasen, 26 år, Ugift, Tjenestepige, født i Bregninge

1855
Erik Henrik Rasmussen, 53 år, Gift, Skolelærer, Huusfader, født i Bregninge
Rasmine Catarine Bone, 48 år, Gift, Hans Kone, født i Kjerteminde
Henriette ?? Bone, 6 år, Ugift, Pleiebarn, født i Kjerteminde
Gjertrud Johansen, 21 år, Ugift, Tjenestepige, født i Landet Sogn

1860
Erik Henrik Rasmussen, 58 år, Gift, Skolelærer, husfader, født i Bregninge sogn
Laurine Catrine Bom, 53 år, Gift, Hans kone, født i Kerteminde
Henriette Laurine Catrine Bom, 11 år, Ugift, Plejebarn, født i Kerteminde
Ebbe Nils Thomsen, 23 år, Ugift, Hjælpelærer, født i Enge sogn, Slesvig
Anne Marie Jensen, 27 år, Ugift, Tjenestepige, født i Bregninge sogn

1870
Hans Henrik Andersen, 31 år, Gift, Husfader, Skolelærer, født i Svendborg
Rasmine Elise [Hartvig], 26 år, Gift, Husmoder, født i Svendborg
Kristian Laurits Steen Andersen, 6 år, Ugift, Søn, født i Bregninge
Johannes Martin Steen Andersen, 2 år, Ugift, Søn, født i Bregninge
Laura Andersen, Under 1 år, Ugift, Datter, født i Bregninge
Rasmine Lassen, 18 år, Ugift, Tyende, pige, født i Øster Sk?

1880
Jens Peter Jensen, 37 år, Gift, Husfader og Skolelærer, født i Skårup sogn
Sophie Frederikke Frederiksen, 37 år, Gift, Hans Hustru, født i Kirkeby sogn
Lovise Jensen, 6 år, Ugift, Deres Børn, født i Bregninge sogn
Petra Jensen, 3 år, Ugift, Deres Børn, født i Bregninge sogn
Carl Emil Jensen, 1 år, Ugift, Deres Børn, født i Bregninge sogn
Laura Jensine Berteline Pedersen, 23 år, Ugift, Tjenestepige, født i Bregninge sogn

1890
Jens Peter Jensen, 47 år, Gift, Husfader, Skolelærer, født i Skårup sogn
Sophie Frederikke Jensen (Frederiksen), 49 år, Gift, Husmoder, Hans Hustru, født i Kirkeby sogn
Lovise Jensen, 17 år, Ugift, Børn, født i Bregninge sogn
Petra Jensen, 13 år, Ugift, Børn, født i Bregninge sogn
Carl Emil Jensen, 11 år, Ugift, Børn, født i Bregninge sogn
Anton Frederik Jensen, 8 år, Ugift, Børn, født i Bregninge sogn


Eskær Skole går også under navnet Frederik Juuls Skole. Dette fortæller, at der er en tilknytning til godsejeren Frederik Juul, som var kammerherre og stamhusbesidder på ’Thorseng’ (Tåsinge).

Det er af stor vigtighed at have en skole i Den Fynske Landsby, eftersom skoler havde afgørende betydning for udviklingen af bondestanden og det danske samfund i 1800-tallet. På grund af skoleuddannelsen efter skoleloven af 1814 blev samfundet klar til demokratisering, liberalisering og modernisering. Skolerne brød med det gamle vilkår, at man var nødt til at forlade sig på mundtlig overlevering – på traditionen. Flere hundrede landsbyskoler, erhvervsskoler og højskoler kom til at præge Fyn fra 1800-tallet og frem til nutiden.

Skolestuen er indrettet med ældre møbler fra landsbyskoler på Fyn. Den fremstår, som den har set ud ca.1900. Lærerens lejlighed benyttes til børneaktiviteter. Det er museets håb, at det vil lykkes at få rekonstrueret ladebygningen inden for en overskuelig fremtid.


Befolkningen på Tåsinge levede af landbrug, frugtavl og søhandel. Det var typisk for de større godser at anlægge skoler i landsbyerne på eget initiativ i 1600-tallet eller efter skoleforordningen af 1739. Derfor lå der en skole i Bregninge midt på øen i 1700-tallet. I slutningen af århundredet blev frugtavlerkolonien Troense anlagt på nordøstkysten med henblik på at skabe nye erhvervsmuligheder for landbefolkningen. Her kom den næste skole i 1790. Befolkningen voksede stærkt, og allerede o.1800 begyndte man at spare penge op til Eskær Skole, som blev bygget i 1826.

Den første lærer var uddannet på Bernstorffsminde Seminarium under Brahetrolleborg. Undervisningen forgik med ældre elever om formiddagen og yngre om eftermiddagen.
Lærer Rasmussen var interesseret i landbrug. Han udvidede bedriften, så han både fik både karl og hest, og han udvidede også bygningsmassen.

I 1870 havde skolen 101 elever. Der var 50 og 51 i de to klasser. De blev undervist i et lokale, der var mindre, end det man ser i dag. Elevantallet faldt til 35 frem til 1895, men steg herefter til 70. I 1908 blev der opført en forskole og ansat en lærerinde, som underviste i bl.a. håndgerning. Allerede i 1930’erne begyndte at man tale om en ny centralskole i sognet.
Driften ophørte dog først i 1956, og bygningen blev genrejst i Den Fynske Landsby i 1976.

Lærere ved Eskær Skole
1827-1860 Erik Hendrik Rasmussen 1860-1872 Hans Henrik Andersen 1872-1894 J. P. Jensen 1894-1933 Anton Petersen 1933-1935 vacant. Skolelærerembedet besøges af vacancelærere 1935-1956 Alfred Odmand Jørgensen

Forskolelærerinder ved Eskær Skole
1908-1938 Martha Septina Algreen Prüsz 1938-1945 Rigmor Andersen Højlund 1948-1956 Kirsten Elfrida Pedersen


Eskær Skole var færdigbygget i 1826. Den bestod dengang af skolebygningen og en ladebygning mod nord. Skolebygningen var beregnet til både undervisning og lærerens beboelse. Da en del af lærerens løn bestod af naturalier, skulle der være plads til en ko, hø til koen samt til korn og brændsel.
I 1838 blev yderligere tilføjet en bindingsværksbygning mod syd. Den rummede bryggers, mælkestue, kælder og kammer. I 1884 blev skolen udvidet med fem alen (3 meter) i hver ende, så både klasselokalet og boligen blev større. Forstuen bag indgangen er indrettet i midten af 1900-tallet.

Skolen er bygget af brændte mursten på kampestenssokkel. Man valgte grundmur, da det ikke var meget dyrere end bindingsværk. Det tæller måske også med i valget, at skolen var en prestigebygning i sognet, og der var prestige i mursten. Taget er med vingetegl. På tagryggen er der bygget et lille klokketårn. Klokken anvendes når der skal ’ringes ind’ til en lektion. Endnu den dag i dag ringes der ind i danske skoler.

Frederik juels skole fra Eskær står i dag i Den Fynske Landsby. Find den her.