Frederik III's monumentIntro

Mindesmærket består af en bronzebuste, der forestiller byens grundlægger Frederik III. Han gav ordre til etableringen af Fredericia (først Bersodde og senere Frederiksodde) og udstedte den 15. december 1650 privilegier for byen. Busten er en gave fra byens borgere på 300-års dagen for udstedelsen.

Fredericia blev grundlagt som en ny by ved midten af 1600-tallet. Baggrunden var de mange krige, der havde hærget Europa i første halvdel af 1600-tallet. Frederik 3. ønskede at støtte forsvaret af Jylland, og et af midlerne til dette skulle være en fæstning. I slutningen af 1640'erne påbegyndtes anlæggelsen af en ny by. Byen fik navnet Bersodde efter området, men det blev snart til Frederiksodde efter kongen. Det danske rige var fattigt efter 1600-tallets mange krige, og det viste sig sværere at tillokke de "rigtige" borgere til at bosætte sig i den nye by. I 1674 og 1682 søgte den danske konge at hjælpe byen ved at udstede en række økonomiske og retslige privilegier samt tilstede byen asylret og religionsfrihed. Byens befolkning kom derfor til at bestå af en broget skare. Der var bønder fra omegnens nedlagte landsbyer, udenlandske hvervede soldater, tilflyttede fallenter og kriminelle fra det øvrige Danmark og en række håndværkere, landbrugere og borgere fra forskellige egne af Europa, der kom til Fredericia for at dyrke deres tro i fred. Dette var katolikker, jøder og huguenotter.