Fredericiagade


Pilgaards Bageri, Fredericiagade 24, Aalborg. Mellem 1952-1959.

Intro

Gaden er som nabogaderne Istedgade, Helgolandsgade og Dybbølgade opkaldt efter en betydningsfuld lokalitet under De Slesvigske krige (her Treårskrigen 1848-1850), således vandt den danske hær den 06.07.1849 over den slesvig-holstenske oprørshær, der i 1849 belejrede Fredericia.

Gaden fik sit navn den 30.09.1895. Den er beliggende i Vestbyen, der som kvarter opstod fra slutningen af 1880erne til omkring 1912. Gaden blev sammen med Helgolandsgade og Istedgade anlagt som privat vej af grundejerne og her byggedes fortrinsvis 2-3 etagers ejendomme med små lejligheder til arbejderklassen. I 1999 fremstår Fredericiagade som mere lys og åben end nabogaderne. Det skyldes bruddene i rækken af traditionelle etageejendomme på gadens sydside, her lå der tidligere forskellige småindustrier. Hvor Aalborg Fløde-Margarinefabrik (senere A/S Aalborg Margarinefabrik) var beliggende fra 1891 og indtil begyndelsen af 1980erne, er der bygget en række ældreboliger med et mindre torv ud mod Fredericiagade. Længere vest på er der på grunden, hvor Aalborg Dampvaskeri lå fra 1898, bygget lave beboelsesejendomme ligeledes med et grønt areal ud mod gaden.

Den Store Danske Encyklopædi Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg byrådsforhandlinger 173/95 Aalborgs Historie Bind 4 s. 291-297 BInd 5 s. 203, 207 Aalborg Stiftstidende 13.02.1985, 28.05.1989 Olesen: Vestbyen