Fredericia sukkerraffinaderi


Sukkerrafinaderi . Sukkerrafinaderi i Fredericia

Intro

Omfattende jernbanebyggeri og flere store industrivirksomheder gjorde Fredericia til Jyllands næststørste industriby i anden del af 1800-tallet. Det store længehus i Gothersgade kendes som Tøjhuset, men er opført i 1853 som sukkerraffinaderi af den driftige Kracke-familie...

Omfattende jernbanebyggeri og flere store industrivirksomheder gjorde Fredericia til Jyllands næststørste industriby i anden del af 1800-tallet. Det store længehus i Gothersgade kendes som Tøjhuset, men er opført i 1853 som sukkerraffinaderi af den driftige Kracke-familie. Det var et kæmpemæssigt hus, grundmuret i to etager. Bygningen lignede nærmest et pakhus, lidt ligesom 1700-tallets manufakturer, og adskilte sig fra de senere industrielle roesukkerkogerier. Sukkerproduktionen var endnu i 1850'erne baseret på import af dansk-vestindisk rørsukker. En import, der var beskyttet mod konkurrence af stærke toldregler. Toldbeskyttelsen blev reduceret, og dermed forsvandt grundlaget for produktionen. Fabrikken blev solgt til militæret allerede i 1862. ''En omskiftelig tilværelse'' Sukkerraffinaderiet var opført til sukkerproduktion før den moderne industrialisering begyndte. Men tiden som raffinaderi blev så kort, at da bygningen i 1862 overgik til militæret og blev brugt som depot, blev huset i stedet kendt som Tøjhuset. Det har bygningen heddet siden, selvom det på sin vis er et misvisende navn. Sukkerraffinaderiet blev brugt som tøjhus helt frem til 1975, da militæret skilte sig af med den statelige bygning. I 1983 blev den bygningsfredet. I 1986 blev den taget i brug til kontorformål, og i 1996 overtog Fredericia Kommune ejendommen. Sidste led i den lange historie om genanvendelse er ombygningen i 1997-98 for i fremtiden at benytte det gamle sukkerraffinaderi til kulturarrangementer. Indvielsen af Tøjhuset som kulturhus fandt sted 5. juni 1998.