Fredericia havn


Intro

Fredericia havns historie startede i 1802, da den fredericianske købmand Bertel Bruun gik til kronprinsen og fremlagde byens behov for en ny havn. Kronprinsen imødekom forslaget, og anlægsarbejdet gik i gang i 1808.

I 1802 gik den fredericianske købmand Bertel Bruun til kronprins Frederik og præsenterede ham for Fredericias behov for en ny havn. Kronprinsen tog godt imod forslaget, og anlæggelsen af havnen begyndte i 1808. Havnen stod færdig i 1816, til trods for pengekrise og statsbankerot undervejs i byggeprocessen. Men udviklingen af aktiviteten på havnen gik langsomt i starten, blandt andet på grund af høje havneafgifter. Udenlandske skibe foretrak derfor at lægge til andre steder – blandt andet ved anløbspladsen i Snoghøj. Havneaktiviteten steg dog hen mod slutningen af 1800-tallet. Eksempelvis steg godsomsætningen med 2000 tons mellem 1871 og 1875. Med den øgede aktivitet fulgte en udvidelse af havneområdet, og nye virksomheder valgte at flytte ind på havneområdet. I dag er havnemiljøet stadig præget af forskellige virksomheder. Men siden 1958 har også en anden aktivitet præget havnen, nemlig de mange krydstogtskibe der ligger til der og bringer turister fra alverdens lande til byen.