Fredericia banegård
Intro

Fredericia nye banegård fra 1935, som afløste banegården på Oldenborggade.

Behovet for jernbaner var efterhånden tydeligt i starten af 1850’erne. Planlægningen af strækninger startede da også omkring den tid, men var præget af politisk debat. I sidste ende var det dog militære hensyn der gjorde at den nord-sydgående hovedlinje blev ført igennem Fredericia. Byens første banegård var et simpelt træhus, der senere blev flyttet til Nørresundby. Den egentlige banegård blev indviet i 1869 og blev placeret på Oldenborggade. Bygningen er bevaret i dag, men blev i 1935 erstattet af den nuværende banegård på Jernbanegade/Vejlevej. Man valgte den nye placering, fordi en beliggenhed uden for voldene lettede sporføringen til den nye Lillebæltsbro.