Fredericia Vold
Intro

Voldanlægget omkring Fredericia blev udtænkt og opført i 1600-tallet, hvor man ønskede en befæstning af Lillebælt. Siden har anlægget haft en dramatisk tilværelse, hvor det har haft en rolle i flere krige.

Tanken om et hovedfæstningsværk i Jylland opstår i kølvandet på Danmarks deltagelse i Trediveårskrigen fra 1625-1629, hvor fjendtlige tropper var trængt langt op i Jylland. Projektet kaldes ”Jyllands By” fra 1639, og mange placeringer var med i opløbet. Blandt andet overvejede man at anlægge fæstningen ved Hovens Odde som erstatning for det utidssvarende Koldinghus. Beslutningen om at anlægge fæstningen på Bersodde – det vi i dag kender som Fredericia – blev taget af rigsmarsk Anders Bille i 1646 som del af en ny forsvarsplan for Danmark. Under Torstenssonskrigene i 1643-1645 havde svenskerne besat Bersodde og Lyngsodde, de to steder som ligger ud til Lillebælt ved bæltets smalleste strækninger. Siden 1638 havde der været seriøse overvejelser om at anlægge fæstningsværket hvor bæltet er smallest. Da rigsmarsken efter Torstenssonskrigene var overbevist om at Bersodde var en bedre placering end Lyngsodde, blev valget truffet. Fæstningen blev grundlagt i 1650 og byggeriet forsatte frem til 1675, afbrudt af Svenskekrigene (1657-1660). Senere skulle fæstningen få en væsentlig rolle at spille i De Slesvigske Krige, heriblandt i forbindelse med Udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849. Nye krav til militært forsvar gjorde fæstningen utidssvarende, og den blev nedlagt som forsvarsværk i 1909.