Fredericia Gymnasium
Intro

Fredericia Gymnasiums nye bygninger blev taget i brug i 1974 efter at have ligget på 6. Julivej i 34 år.

Fredericia Gymnasium blev indviet i april 1940 og under al hast for at undgå at tyskerne skulle beslaglægge bygningen. De første 34 år lå det på 6. Julivej lige inden for Nørreport. Elevtallet steg jævnt gennem 1950’erne, men eksploderede efterhånden. I takt med at gymnasiet blev mere grendelt steg antallet af klasser, og bygningen på 6. Julivej blev efterhånden for lille. Byrådet besluttede i 1972, at der skulle bygges et nyt gymnasium på hjørnet af Indre Ringvej og Nørrebrogade. Det blev taget i brug i 1974. Bygningen på 6. Julivej blev efterfølgende brugt som folkeskole og siden som Social- og Sundhedsskole.