Fredericia Brandvæsen
Intro

Fredericias brandvæsen var oprindeligt ligesom borgerbevæbningen, men blev professionaliseret i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Fredericias brandkorps var oprindeligt organiseret i lighed med borgerbevæbningen – altså deltog alle byens mænd op til en vis aldersgrænse. Den ordning fortsatte indtil 1917, hvor den sidste brandsession blev holdt i Fredericia. Korpset bestod af intet mindre end 441 mand samt befalingsmænd i 1890, men korpset var stadig ret ineffektivt. De var utilstrækkeligt trænet og mange dukkede ikke op, når der var brand. 1. april 1889 indførte man derfor en ny brandvedtægt, hvor der blev oprettet en brandsvendeafdeling, som blev delt op i hold. De fik en beskeden årsløn og blev honoreret for de timer, de gjorde tjeneste. Brandkorpset eksisterede stadig som en slags reserve. Efter dets reorganisering havde brandvæsenet to sprøjtehuse: Ét i Prinsessegade og ét på hjørnet af Købmagergade. Sidstnævnte blev dog solgt fra, og førstnævnte blev udvidet i 1897. I 1913 flyttede brandvæsenet ind i en tidligere militærbygning på hjørnet af Købmagergade og Prinsensgade, og i 1953 flyttede brandvæsenet til sin nuværende placering på Prangervej.