Fredericia


Reformert Skole i Fredericia . Reformert Skole i Fredericia


Tøjhuset i Fredericia. Tøjhuset i Fredericia

Intro

Fredericia er sammen med Christianshavn Danmarks eneste gennemførte renæssanceby. Byen er anlagt på kongeligt bud i 1650 som et fæstningsanlæg på halvøen Bersodde. Beliggenheden var valgt ud fra militære hensyn. Byen blev opført efter en nøje plan med omgivende volde og grav og lige gader...

Fredericia er sammen med Christianshavn Danmarks eneste gennemførte renæssanceby. Byen er anlagt på kongeligt bud i 1650 som et fæstningsanlæg på halvøen Bersodde. Beliggenheden var valgt ud fra militære hensyn. Byen blev opført efter en nøje plan med omgivende volde og grav og lige gader. For at skubbe byen i gang gav kongen den særlige rettigheder. Den blev blandt andet skattefri i en periode. Udenlandske kriminelle og ikke-lutherske samfund kunne desuden få asyl i byen. Byen gik i stå i 1700-tallet. Hundrede år senere begyndte den imidlertid at udvikle sig til en betydende industri- og havneby. ''Stormen på Fredericia'' Den svenske konge Karl X Gustav stod 24. august 1657 foran den nyanlagte fæstning ved Fredericia. Synet af de enorme volde overraskede ham. Han lod sin hær forsøge sig med angreb. Voldene mod Lillebælt var ikke bygget færdige, og voldgravene lå uden vand. Alligevel blev svenskerne slået tilbage. 8000 svenske soldater gik i stedet på plyndringstogt i landsbyerne. Den 24. oktober klokken fem om morgenen satte svenskerne stormangrebet ind. General Wrangel lod sine ryttere omgå voldene ved at ride ud i havet. To timer senere var byen erobret. Generalen slap sine soldater løs til røveri, voldtægt og afbrænding. Svenskerne blev i byen i halvandet år. Først i 1675 var Fredericia på fode igen og fik sin nuværende form.