Fredensborghusene


Fredensborghusene . Fredensborghusene

Intro

I 1962-63 opførte arkitekt Jørn Utzon en gårdhusbebyggelse ved Fredensborg. Grundideen bag Terrasserne er en enkel arkitektonisk form, der kan varieres og forskydes i forhold til terrænfaldet i et landskabeligt anlæg...

I 1962-63 opførte arkitekt Jørn Utzon en gårdhusbebyggelse ved Fredensborg. Grundideen bag Terrasserne er en enkel arkitektonisk form, der kan varieres og forskydes i forhold til terrænfaldet i et landskabeligt anlæg. I alt 30 rækkehuse med haver og 47 vinkelbyggede gårdhavehuse former et trelænget anlæg. Husene er bygget af de traditionelle danske materialer tegl og træ. Oprindelig kaldte Utzon konceptet privatliv. Ideen er, at boligens private rum og muligheden for fællesskab i de offentlige arealer balancerer. Beboerne kan skifte mellem fælles og privat. Terrasserne er et tidligt eksempel på det, man kalder tæt og lav boligarkitektur. ''Vend hjem til Dansk Samvirke'' I 1919 blev foreningen Dansk Samvirke eller Danes Worldwide stiftet. Formålet er at formidle og styrke kontakten mellem danskere ude og hjemme samt udbrede kendskabet til Danmark. Dansk Samvirke ejer Terrasserne og udlejer på attraktive vilkår boligerne til hjemvendte udlandsdanskere. Bebyggelsen er et minisamfund. Man mødes i et beboerhus med faciliteter til fællesspisning, klubber og gæstehuse. Det støtter op om de kollektive idealer bag Dansk Samvirke. Utzons arkitektur er på en gang forankret i dansk bygningskultur og inspireret af internationale strømninger og for eksempel japansk, spansk og maurisk arkitektur. Terrasserne bringer ude og hjemme sammen i en ramme om de hjemvendte danskeres liv.