Frede Olsens Planteskole


Luftfoto af blandt andet Vejlevej, Gøhlmannsvej, Gøhlmanns Mølle, Galgebjergvej, Kastanieallé. Frede Olsens Planteskole lå på Kastanieallé 1.

Intro

Frede Olsen oprettede i 1918 egen planteskole på de af hans faders ejede jorde på begge sider af Kastanieallé. Han overtog i den 1. oktober 1927 faderens planteskole "Kolding Planteskole" og fortsatte driften.

Frede Olsen (1889-1989) er søn af planteskoleejer Thomas Olsen (Kolding Planteskole) og bror til planteskoleskoleejer Aksel Olsen (Planteskolen Brændkjærhøj). Frede Olsen blev uddannet gartner, dels hos sin fader mellem 1904 og 1908 og dels hos J. Hastrup i Vanløse. Frede Olsen oprettede i 1918 egen planteskole på de af hans faders ejede jorde på begge sider af Kastanieallé. Han overtog i den 1. oktober 1927 faderens planteskole "Kolding Planteskole" og fortsatte driften. Mens meget af fokus angående Koldings planteskoler ligger på Fredes broder, Aksel Olsen, så har Fredes planteskole "Kolding Planteskole" vest for Vejlevej, haft en stor betydning. Planteskolen havde et udvalg af frugtræer- og buske samt roser og prydsbuske. I 1946 blev store dele af Kolding Planteskole solgt til udstykning og de sidste rester af jorde blev solgt i 1960.

''Publiceret''