Fraugde Kirke


Birgitte Balslevs kiste

Epitafium


Thomas Kingos kiste
Intro

I Fraugde kirke står Thomas Kingos kiste, og ved siden af hans kones kiste

En af de tidligst kendte samledigtere, Thomas Kingo blev født i 1634 i Slangerup, en lille nordvest sjællandsk landsby, han var søn, af en væver familie som stammede fra Skotland.
Han har udgivet en af de første samlebøger i Danmark, som indeholdt ca. 300 samler, hvoraf de 8 var skrevet af ham .
Efter teologi studiet blev han ansat som huslærer, Kapellan og senere præst i sit fødesogn, Slangerup.
I 1677 blev han udnævnt til Biskop i Odense, Han døde i 1703 og hans læder betrukne kiste står i Fraugde kirke sammen med hans tredje hustru Birgitte Balslev. Bag kisterne er opført et imponerende Epitafium, som han lod udføre af en hollandsk billedhugger i 1702, året før sin død