Fra fattighus til ældrecenter

Intro

Kirkebyvej 67: Fattighus, asyl , alderdomshjem eller ældrecenter Af Bent Pedersen, Stauning Arkiv

'''''1892:''''' Beslutter sognerådet i Stauning at bygge et nyt fattighus ved vejen i landsbyen, som afløsning for det gamle, der lå øst for kirken. Forbillede blev en tegning af Skjern Fattiggård. Det blev bygget som kombineret fattighus og alderdomshjem. Der blev plads til 12-14 beboere, der fortrinsvis boede på loftet. I stueetagen: sognerådslokale frem til 1963, søndagsskole, ligstue, kommunekassererens kontor, køkken, sognebibliotek, værelse til vejfarende og alumner, bestyrerindens lejlighed. Uden for østre indgang var 2 "vandhuse" der blev benyttet frem til 1948. ''1920'': Huset kaldes nu"Asylet i Stauning" og defineres som et hjem hvor aldersrentenydere kan få ophold. ''1933'': Efter sociallovens indførelse kaldes huset " Stauning Alderdomshjem" ''1948'': Ane og Ole Villadsen, Bousøgaard giver 65000 kr. til nybygning mod syd ( værelser, dagligstue, toilet, bad) mod ophold og pleje. ''1960'': Ældste fløj renoveres- nyt køkken og spisestue. ''1968'': Stine Thomsen, ugift søster til Ane Villadsen, giver 100.000 kr til nyt byggeri mod frit ophold. ''1970'': Mod vest bygges ny fløj med opholdsstue(aula) og beboerstuer med toilet og bad. Huset bærer nu navnet "De gamles Hjem" ''1982'': 90 års jubilæum. ''1983'': Ombygning af ældste fløj ved Kirkebyvej. Der opføres også en ny bygning med køkken. ''1984'': Madudbringning til Stauning-Dejbjergområdet. ''1986'': Vennekreds for De gamles Hjem konstituerer sig. ''1987'': Ældreboliglov: Byrådskonference om ældreboligpolitik. Efter høring af brugere og personale holdes borgermøde i kommunen. I november vedtager byrådet ældreplan. Det vedtages at bevare DE gamles Hjem i Stauning som et af de kommunale plejehjem. ''1988:'' Byrådes beslutter at der etablere et ældrecenter ved om-og tilbygning af det nuværende plejehjem. Der bliver plads til 11 beboere og en aflastningsplads. Arkitekt Per Aagaard , Skjern. Byggeår 1992-93. vennekredsen forærer De gamles Hjem en udestue, der bygges mod syd. Pengene er indsamlet ved forskellige arrangementer samt fra fonde. ''1991'': Kommunes bygger 4 ældreboliger over for brugsen. Der er herfra kald til De gamles Hjem. ''1992:''Integrering af hjemmeplejen for Stauning_Dejbjergområdet. Base for hjemmeplejegruppen på De gamle Hjem. 5. juni fejres 100års jubilæet. Huset ændrer navn til "Fjordglimt" ''2008'': Kommunes beslutter at lukke Fjordglimt. ''2009'': Plejehjemmet åbner igen som Røde Kors Friplejehjem.

Fra fattighus til ældrecenetr