Fra bronzealder til skyttegrave fra 2. verdenskrig


En skyttegrav fra 2. verdenskrig, fundet ved den arkæologiske undersøgelse.


Ved undersøgelsen fandt man flere såkaldte grubehuse. Her ses halvdelen af grubehuset bortgravet. I siderne ses de to dybe huller, hvor stolper, der har båret taget har stået. Det mørke lag er affald fyldt op i huset undervejs - og efter endt brug.

Intro

Ved en prøvegravning ved Seden Kirkegård i 2007 fremkom Fyns hidtil største bosættelse fra yngre bondestenalder og/eller ældre bronzealder (2350-1700 f.kr.) i form af otte huse, samt langhuse og hegnsforløb fra jernalderen.

Prøvegravningen af det cirka 8000 m2 store areal frembragte Fyns hidtil største bosættelse fra yngre bondestenalder og/eller ældre bronzealder (2350-1700 f.kr.) i form af otte såkaldte midtsulehuse (langhuse). Der er fra stenalder eller ældre bronzealder ligeledes spredte fund af flintafslag samt en enkelt pilespids (tværpil) fra jægerstenalderen.
Derudover var der også bebyggelsesspor fra jernalderen i form af tre langhuse og fem hegnsforløb fra samt bopladsens tilhørende kogestens- og affaldsgruber. Kogestensgruber har formodentlig været brugt som jordovne.
Fra den yngre jernalder eller vikingetid blev der fundet tre grubehuse. Grubehuse har ofte været brugt i forbindelse med forskellige håndværk.
Af fund er der enkelte keramikfragmenter fra både oldtid, men også fra middelalder, som også er repræsenteret ved en mønt fra yngre middelalder. Mønten var en kobbersterling fra Erik af Pommerns tid i 1400-tallet.
Fra moderne tid var der spor af gruber med byggeaffald fra det tidlige 1900-tal, samt en militær stilling fra 2. verdenskrig med løbegange og spor efter muligt luftværnsskyts. Fra løbegangene fandt man blandt andet pigtråd, patronhylstre, fodtøj og en feltradio!