Fra Bundsbæk Mølle over Skjern Å mod Ølgod
Intro

Fra Bundsbæk Mølle går Drivvejen mod vest gennem Dejbjerg Plantage. Lige øst for Dejbjerg Kirke drejer stien mod syd gennem Dejbjerglund Plantage, der rummer masser af fortidsminder. Stien går forbi en af Vestjyllands største studefolde, og følger nogle af de mange hjulspor og hulveje som fortæller

Syd for plantagen findes en af de 200 år gamle milesten. Drivvejen går herefter gennem Skjern By, først ad den lange lige hovedgade, der fører forbi den smukke gamle gård "Petersminde". Tæt på ligger stedet, hvor Skjernåbroen gennem mange århundreder førte over åen. Ved "Petersminde" drejer Drivvejen mod vest og går på toppen af diget, der afgrænser de genskabte enge omkring Skjernåen. Åen blev omkring 2000 lagt tilbage i sit snoede løb, efter at den i 40 år havde været rettet ud til en lige kanal. Ud for Lønborg kirke drejer Drivvejen igen mod syd og passerer den genskabte Skjernå ved foden af Lønborg Banke. Her var der tidligere et vadested over åen. Lige vest for Lønborg Kirke passerer stien et af Vestjyllands fine udsigtspunkter med udsigt over Skjernåens genskabte delta. Ad småveje og over den fredede Lønborg Hede går stien videre mod syd. Ved Brosbøl passeres et velbevaret system af hulveje, som viser at de gamle veje fra Skjern Bro og fra Lønborg vadested mødtes her. Drivvejen går herfra ad småveje mod Ølgod. Author name, year: Gert Alsted, 2006

Von der Mühle Bundsbæk führt der Viehtriebweg nach Westen durch das Waldgebiet Dejbjerg Plantage. Östlich der Kirche von Dejbjerg biegt der Weg nach Süden ab, führt durch Dejbjerglund Plantage mit zahlreichen vorgeschichtlichen Denkmälern und an einem der größten Viehgehege Westjütlands vorbei und folgt dann einer der vielen Fahrspuren und Hohlwege, die hier von den alten Viehtrieben von Ringkøbing über Dejbjerg zur Brücke bei Skjern erhalten geblieben sind.Südlich des Waldgebietes liegt einer der 200 Jahre alten Meilensteine. Der Viehtriebweg führt danach durch Skjern, zunächst auf der langen, geraden Hauptstraße an dem schönen alten Hof "Petersminde" vorbei. Nicht weit davon führte jahrhundertelang eine Brücke über die Skjern Å. Bei "Petersminde" biegt der Viehtrieb nach Westen ab und verläuft auf der Krone des Deiches, der die reetablierten Wiesen an der Skjern Å abgrenzt. Der Fluss erhielt um die Jahrhundertwende sein altes gewundenes Bett wieder, nachdem er 40 Jahre lang in einen schnurgeraden Kanal eingezwängt war. Vor der Kirche von Lønborg biegt der Viehtriebweg wieder nach Süden ab und überquert die reetablierte Skjern Å am Fuß des Hügels Lønborg Banke. Hier ging früher eine Furt über den Fluss. Gleich westlich der Kirche von Lønborg passiert der Weg einen der schönsten Aussichtspunkte Westjütlands mit Blick über das reetablierte Delta der Skjern Å. Auf kleinen Straßen und durch die geschützte Heide von Lønborg geht es weiter nach Süden. Bei Brosbøl passiert man ein gut erhaltenes System von Hohlwegen, wo früher die Wege von der Brücke von Skjern und der Furt bei Lønborg zusammenliefen. Von hier aus führt der Viehtrieb auf schmalen Wegen nach Ølgod.

From Bundsbæk mill, Drivvejen (drovers' road) proceeds to the west through Dejbjerg Plantage. Just to the east of Dejbjerg church, the trail turns towards the south through Dejbjerglund Plantage, which has lots of ancient monuments. The trail runs past one of Western Jutland's biggest cattle pens, and follows some of the many wheel tracks and sunken roads that are relics of the old droving road that led from Ringkøbing past Dejbjerg towards Skjern bridge.South of the plantation is one of the old milestones that have been here for 200 years. Drivvejen continues through the town of Skjern, initially along the long, straight main street that leads past the beautiful old "Petersminde" farm. Close by is the place where for centuries the bridge provided the means of crossing the river Skjern Å. At "Petersminde", Drivvejen turns west and runs along the top of the dike that delineates the re-created meadows around Skjern Å. Around the year 2000, the river was rechannelled back into its former winding course after 40 years of straitjacketing. Beyond Lønborg church, Drivvejen again turns southwards and passes the restored river Skjern Å at the foot of Lønborg Banke. There used to be a ford across the river here. Just west of Lønborg church, the trail passes one of Western Jutland's superb vantage points with views over the restored Skjern delta. Along narrow lanes and over the protected heath of Lønborg, the trail continues in a southerly direction. At Brosbøl, you will pass a well-maintained system of sunken roads, which indicates that the old roads from Skjern bridge and from Lønborg ford met here. From here, Drivvejen continues along narrow lanes towards Ølgod.

''Publiceret''