Frøslev Kirke


Frøslev Kirke


Postkort Frøslev Kirke


Interiør Frøslev Kirke

Intro

Kirken er fra 1200 tallet og er opført uden for landsbyen Frøslev.

I 1200 tallet blev hovedgården Frøslevgård opført. I forbindelse med gården blev der opført et voldanlæg, og man regner med at kirken blev bygget som en del af dette voldanlæg.Der er rester af voldstedet syd for kirken. Frøslevgård bestod som hovedgård til 1704, hvor dronning Charlotte Amalie lod jordene udstykke til fæstegårdene. Kirken er hvidkalket og taget af teglsten. Den er bygget som et langhus med et romansk midterparti, en sengotisk østpartiet og et bredere senromansk vestparti, som i 1669 blev påført et lille og smallere tårn.

''Stevns Lokalarkiv http://danmarkskirker.natmus.dk/praestoe/froeslev-kirk ''

Der er en del drabelige historier om de forhenværende præster i Frøslev Kirke. I 1617 gik præsten, iført messeklæder, under gudstjenesten op i tårnet, styrtede sig ud og blev alvorlig lemlæstet. Han døde i 1619. Det er hans navn, der står på alterkalken i kirken. I 1635 blev en anden præst myrdet af sin kone og dennes elsker. De dræbte ham med to knivstik og havde planer om at brænde ham til aske i bageovnen. De skiftede dog mening og smed ham på hovedet i brønden. Begge blev lagt på stejle. Under Svenskkrigene blev en præst anklaget af svenskerne for, sammen med andre personer fra de omkringligggende herregårde, at have hidset herredbønderne til oprør. Han måtte af med en stor sum penge til svenskerne og efterlod sine mange børn i dyb armod. Hans navn står på en af kirkens klokker.

''Publiceret''