Frørup Kirkegård


Barak


Mindesten. Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Frørup Kirkegård. Fotograf:Christiansfeld Arkiv


Frørup Kirke.Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Frørup Kirke. Fotograf: Christiansfeld Arkiv.


Frørup Kirke og Gl. Skole, som lå ved kirken. Fotograf: Gorrsen Samling.

Intro

Den højtbeliggende hvidkalkede og blytækte kirke er fra slutningen af 1800-tallet. Frørupvej 30.

Gårdmand af Frørup Theodor M. Kylling. På Frørup Kirkegård står en mindesten med følgende tekst: Minde over gaardmand af Frørup Theodor M. Kylling * i Vonsbæk d. 27.12.1877. Ukuet i Kampen For slesvigske Bønders Hjemstavnsret † i Frørup d. 26.12.1938. Rejst af Kampfæller
Efter Genforeningens glæder og begejstring blev Sønderjyllands landbrug meget hårdt ramt af verdenskrisen. Formuer gik tabt i den tyske inflation. Besætninger og gårde blev plyndret under verdenskrigen. Den lånte danske krone til lav værdi skulle nu forrentes til fuld værdi. Den sønderjyske landmand følte sig svigtet af det danske samfund.
Det var denne kamp Kylling startede. Han sagde tingene lige ud til statsministeren og regeringen. Hans tale og skrift var glødende. ”Jeg taler til mænd og ikke til pjalte!” sagde han bl.a. til en tusindtallig forsamling i Haderslev. Han beskyldte Danmark for at have ført Sønderjyderne bag om lyset – og nu lumskeligt ville ”rane” og ”franarre” dem jord og ejendom.
I 1935 udgav han bogen ”I Danmarks Klør – En Skildring af dansk Vanstyre, dansk Voldstyre, og dansk Finanssvindel i Nordslesvig fra 1918-1935.”. På forsiden anfører han ”Vi kender og anerkender ingen anden Krone end den vi modtog ved Genforeningen til en værdi af 50-55 Øre.”. Denne bog må ikke udlånes gennem biblioteker eller læseselskaber og læsekredse fortsætter han.
Gennem 221 sider fører han med hård og til tider med knytnæve en voldsom kampskrift. Med retfærdig harme og med kampånd , der i årenes løb kom til at koste Kylling hån, økonomisk ruin, fængselsophold, bøder og forfølgelse – kæmpede han ukueligt, for det som han skrev ”at frelse sit hjemlands befolkning for udslættelse”. Hele kampen stod om, at man i 1919 havde forventninger om, at marken ville stige til kurs ca. 60. Det var en skæbnesvanger fejltagelse og derfor slutter Kylling bittert at konstaterer: ”Der var tusinder, der blev sluttet i den elskede moders arme, men blev knust i dette kærlighedens favntag. ”. Sønderjydernes tab blev 50-54 %. 765 millioner mark blev forvandlet til makulatur”.
Trofaste støtter i hans kamp – hvor tusinder havde mødt op til hans taler – fulgte ham til hans sidste hvilested på Frørup Kirkegård og satte dette varige minde om en modig og stærk personlighed.


Frørup Kirke gård gravsten Ofrene fra Frørup sogn i krigen 1914-18 Jens Jepsen Niels Skibild Andreas Andersen Peter Kissov Jens Schmidt Albert Nickelmann Christian Knudsen Claus Nissen Sognets indbygger satte dette minde


Frørup kirke, hvor der også findes mindesten på kirkepladsen. Foran var flere tyske barakker, som blev fjernet umiddelbart efter Genforeningen.