Frørup Kirke

Intro

Frørup Kirke ligger i Frørup Sogn, og blev bygget omkring 1150.

Der er tale om et romansk kor (med apsis) og skib med sengotisk vesttårn. Sakrisi på korets nordside samt våbenhuset mod vest er begge fra 1850'erne. På skibets nordvæg findes en sengotisk krucifiksgruppe fra omkring 1500. En rest af en gammel altertavle (Herslev-mesterens værksted) fra omkring 1500 er ophængt i korets sydvest hjørne. Den nuværende altertavle er udført af Jochum Nielsen i 1752. Døbefonten er romansk og af granit. Den gamle prædikestol blev nedtaget i 1855. Frørup Kirke er anneks til Stepping i samme herred, hvilket er et forhold der mindst går tilbage til 1436. Kirken er beliggende på Frørupvej 30A, Frørup.